Dimā izpausmes stresā16.10.2019

S E Dimā – ISFP – komfortradis

Dimā pieder pie 2. grupas stresa izturības grupas, kurš stresā gūst rūdījumu.  Viņš tiek uzskatīts kā mierīgs un līdzsvarots cilvēks ar pieticīgu, pat mīlīgu raksturu. Tas notiek līdz brīdim, kamēr neviens nav viņu novedis ilgstošā stresa situācijā. Tad parādās viņa rakstura šķautnes, kad līdzsvarotību nomaina biežas garastāvokļa maiņas. Melanholiskais Dimā var pārtapt par holērisko. Tas izskaidrojams ar to, ka viņa otrajā kanālā atrodošās melnā emocija E, vai publiskā viedokļa paušanas funkcija sāk reaģēt tā, it kā tā atrastos pirmajā kanālā (kā tas ir Igo un Hamletam).

Domstarpību gadījumos Dimā grūtības sagādā svarīgu lēmumu pieņemšana un savas nostājas paušana. Dimā pats ir stresa izraisītājs, jo viņa neizvēlīgums, divdomīgums (divkosība) sadusmo cilvēkus. Dimā cenšas izvairīties no strīdiem, taču, nonākot tādā situācijā, nespēj savaldīties un ir nepiekāpīgs. Spriedze un ieildzis stress ietekmē viņa veselību. Nepietiekamās patstāvības trūkuma dēļ, ir atkarīgs no citiem.

Viņš spēj izlikties, ka pilda citu izvirzītās prasības, tādēļ bieži kļūst par upuri pats sev. Tam seko vilšanās un dvēseles sāpes, kas grauj viņa psihi. Dimā spējīgs ātri iemīlēties, taču straujā piesaistīšanās objektam, aklā aizraušanās neļauj saprast, vai tā ir iemīlēšanās vai miesiskā kaisle. Nespēj paredzēt attiecību gaitu. Ja ilgstoši ir kāda cilvēka atkarībā, saprotot, ka tas nav saistīts ar mīlestību, tad Dimā nespēj rast mieru. Parādās biežas garastāvokļa maiņas – te priecīgs, te strauji apātisks un pasīvs. Var ar nolūku uzvesties izaicinoši, kam seko depresīvi periodi.

Stresa situācijai pieaugot, demonstrē par sevi pārliecinošu cilvēku, it kā nekas nebūtu noticis. Tā viņš uz neilgu laiku maskē savu dvēseles stāvokli. Labprāt uzveļ vainu tiem, kurus uzskata par radīto problēmu vaininiekiem. Vainas uzvelšana citiem daļēji kompensē viņa neapmierinātību ar situāciju.

Nokļuvis sarežģītās un bezizejas situācijās, bez citu ietekmes Dimā nespēj izmainīt situāciju. Var nonākt pakalpiņa lomā, izdabājot visiem. Savā prātā kaļ plānus par atriebību tiem, kuri sagādājuši nepatikšanas, bet to realizēt viņam pietrūkst drosmes. Situācijai nemainoties, vai tai saasinoties, Dimā kļūst vienaldzīgs, nespēj veikt pat vissīkākos pienākumus, bieži gulšņā. Dažkārt Dimā stresa situācijas pārvar ar sev tīkamām, reizēm pat nepiedienīgām izklaidēm. Dimā blakus nepieciešams partneris, kurš palīdz iziet no stresa situācijas.

Dimā ar laiku iemanās izprast stresa situācijas un savlaicīgi rīkoties, lai tajās gūtu rūdījumu, kas palīdz izsargāties no galējībām attiecībās. Viņš ir uz procesu vērsts, tādēļ var slikti apzināties procesa sākumu un beigas, spējīgs ieslīgst darbos un grūti pārslēgties uz citu darbību. Taču iracionalitātes iespaidā var viegli mainīt pieņemto lēmumu, ja ir radusies  tāda nepieciešamība. Tāpēc kā rūdījumu gūstošais stresā, Dimā var arī pārslēgties, neradot stresa situācijas sakāpinājumu. Tādos gadījumos iepriekš iesāktais process paliek nepabeigts. Darbi dažkārt var iekrāties. 

1. Elastīgie – stresa noturīgie, aristokrāti
FL ESTP – Žukovs, 2. kv.
TE INFP – Jeseņins, 2. kv.
IR ENFP – Hakslijs 4. kv.
SP ISTP – Gabēns 4. kv.
2. Sīkstie – stress dod rūdījumu, demokrāti
IL ENTP – Donkihots, 1. kv.
SE ISFP – Dimā, 1. kv.
FR ESFP – Napoleons, 3. kv.
TP INTP – Balzaks, 3. kv.
3. Stresa bremzējošie, demokrāti
ES ESFJ – Igo, 1. kv.
LI INTJ – Robespjērs, 1. kv.
PT ENTJ – Džeks, 3. kv.
RF ISFJ – Draizers, 3. kv.
4. Stresa nenoturīgie, aristokrāti
ET ENFJ – Hamlets, 2. kv.
LF ISTJ – Maksims, 2. kv.
PS ESTJ – Štirlics, 4. kv.
RI INFJ – Dostojevskis, 4. kv.