Napoleona izpausmes stresā18.05.2020

F R Napoleons ESFP – Virzītājs

Napoleons pieder pie 2. grupas sīkstiem tipiem, kuri gūst rūdījumu stresā. Tas ir cilvēks, kuram nepieciešamas harmoniskas attiecības, sakopta vide un ievērība sabiedrībā. Ja kāds traucē viņa ierasto kārtību vai rada viņa apkārtnē nekārtību, izsaka viņam aizrādījumus un pazemo, tas viņam rada stresu. Nomāktā garastāvoklī kā arī nelielā kolektīvā, spējīgs sabojāt noskaņojumu citiem. Ja jūt, ka viņa personībai un brīvībai draud ierobežojumi, var nepakļauties pavēlēm un uzvesties izaicinoši.

Sangviniskais temperaments, pēc nesaskaņām un strīdiem spēj viegli pārslēgties un nomierināties. Netur ilgi naidu. Uz asu, nepieklājīgu rīcību un aizrādījumiem sāpīgi reaģē, paceļot balsi. Tas maina viņa garastāvokli un izsit no līdzsvara. No stresa atbrīvojas drudžaini pārstāstot situāciju. Stresu izraisa gadījumi, kad jāpārstrādā vai jāpabeidz nepatīkams darbs. Var pamest nepadarītu.

Virzītājam grūti izprast dažādu mehānismu tehnisko darbību, ja kaut kas nepaveicas, kļūst nervozs un pats sevi uzlādē.  Viņu var satraukt dažādi sadzīves sīkumi (piemēram, nevar atvērt iepakojumus), tanī pašā laikā par nopietnākām lietām viņš neuztraucas. Viņu iztukšo un grauj attiecību sarežģījumi. Lai tiem izprastu iemeslu un, rastu risinājumu, pats daudz analizē un meklē attiecīgu literatūru. Ja viņš netiek izprasts, stress var pāraug agresīvā uzvedībā. Tādos gadījumos stresu izraisītājs dzirdēs visu, kas Napoleonam ir uz sirds, taču pats jūt spēcīgu nemieru, kas bremzē rīcību. Viņš ilgi tādas bezcerīgas situācijas nespēj paciest, pats ātri atrod risinājumu. Ja attiecību jautājumi sarežģījas un stresu neizdodas ātri pārvarēt, iekšējais nemiers pieaug un viņš spēj rīkoties agresīvi. Sakāpinātā stresa gadījumos mobilizējas, neizjūt bailes, tomēr tas viņu nomoka. Plāno atriebību, izprovocē uz izskaidrošanos. Nepieciešams, lai Napoleonam blakus būtu cilvēks, kurš uzklausa, bet neļauj izplūst ilgās žēlabās.

1. Elastīgie – stresa noturīgie, aristokrāti
FL ESTP – Žukovs, 2. kv.
TE INFP – Jeseņins, 2. kv.
IR ENFP – Hakslijs 4. kv.
SP ISTP – Gabēns 4. kv.
2. Sīkstie – stress dod rūdījumu, demokrāti
IL ENTP – Donkihots, 1. kv.
SE ISFP – Dimā, 1. kv.
FR ESFP – Napoleons, 3. kv.
TP INTP – Balzaks, 3. kv.
3. Stresa bremzējošie, demokrāti
ES ESFJ – Igo, 1. kv.
LI INTJ – Robespjērs, 1. kv.
PT ENTJ – Džeks, 3. kv.
RF ISFJ – Draizers, 3. kv.
4. Stresa nenoturīgie, aristokrāti
ET ENFJ – Hamlets, 2. kv.
LF ISTJ – Maksims, 2. kv.
PS ESTJ – Štirlics, 4. kv.
RI INFJ – Dostojevskis, 4. kv.