Career and business13.02.2010

Iespējams, daudzi no jums vēlas pavaicāt – ko man dos socionikas kursi, ja es savu sociotipu zinu, un man ir skaidrība par starptipu attiecībām?
Socionika ļauj ieskatīties ne tikai ģimenes attiecību noslēpumu dziļumos, bet arī palīdz saprast, kādā dzīves jomā mēs katrs spējam izpausties vislabāk.

Socionika profesionālo piemērotību izvērtē pēc vairākiem kritērijiem. Tās ir ne tikai četras dihatomas, par kurām stāstīts sadaļā Socionikas pamati, bet vairāku kritēriju kopums. Starp tiem var minēt:

  • orientācija uz procesu vai orientācija uz rezultātu;
  • spēja izvirzīt stratēģiskus mērķus vai ceļu uz mērķi;
  • noturība pret stresu;
  • motivācijas faktori;
  • piederība noteiktām mazajām profesionālajām grupām u.c.

Socionikas priekšrocība salīdzinājumā ar citām alternatīvām.
Pirmkārt, socionikas konsultanti, sniedzot rekomendācijas, paļaujas nevis uz testu rezultātiem, bet uz intervijas rezultātiem, kurus papildina ārējo faktoru pazīmes – sejas vaibsti, acu kustības, ģērbšanās stils, gaita, stāja, balss intonācijas, vārdu savienojumi u.c., kurus noslāpēt un atdarināt praktiski nav iespējams. Testi melo, bet cilvēka āriene melot nespēj. Tipa noteikšana – tā ir nevis iesēdināšana rāmītī vai ieslēgšana noslēgtā kamerā, bet cilvēka spēju un darbības diapazona noteikšana, nostādīšana uz pareizā ceļa, lai cilvēks spētu sasniegt savu mērķi.
Otrkārt, socionika spēj noteikt cilvēka attīstības robežas, rekomendējot attīstīt spēcīgās puses un necensties sasniegt augstus rezultātus jomās, kur cilvēks visu mūžu būs vājš un konkurētnespējīgs. Tas ir tāpēc, ka sociotips ir nemainīgs, kuru izmainīt ārēju apstākļu iespaidā ir neiespējami. (Neirolingvistiskā programmēšana un psiholoģiskie treniņi var palīdzēt tikai īstermiņā, nevis ilgtermiņā – par to, kāpēc tas notiek, mēs stāstam socionikas kursos.).
Treškārt, lai apgūtu psiholoģiju sevis iepazīšanas nolūkos, nepieciešami ilgi studiju gadi un liels līdzekļu ieguldījums. Izvēloties socionikas kursus, jūs ietaupāt ne tikai naudu, bet arī laiku: 1.līmeņa kursi ilgst tikai 4 dienas Protams, psihologam arī ir sava neatkārtojama vērtība, taču socionikas kursi būs tie, kuros jūs atklāsiet, vai šai profesijai jūs esat piemērots. Savukārt socionikas prasmes jūs varēsiet izmantot tūlīt pēc kursu beigšanas – izvēloties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju (frizieri, šuvēju u.tml.), darbojoties ar klientiem vai sadarbības partneriem, saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, paziņām un darba kolēģiem.

Visbeidzot, saliksim visus šos faktorus kopā: ideāla laulība un ģimenes dzīve, teicama sadzīve, veiksmīgi izveidota karjera – ja jūsu dzīvē tas viss īstenosies, tā noteikti būs laimīgi nodzīvota. Lai jums izdodas!

  1. MBTI vs. socionics
  2. Irresponsibility or unsuitability?