Atbilstošas karjeras izvēle20.07.2010

Šajā pārmaiņu laikmetā, kad izglītība maksā dārgi un no darba tirgus dalībniekiem tiek prasīta augsta profesionalitāte un darba rezultāti, par savu karjeru ir jādomā visa mūža garumā.

Daudzi jaunībā izdarījuši nepareizu izvēli, par ko vēlāk nākas dārgi maksāt. Pat augsti atalgotais un ilgi cerētais amats daudziem nav devis pietiekamu gandarījumu un padarījis dzīvi pilnu nepārtraukta stresa un neciešamu.

Pagaidām socionika un to papildinošā zinātne – psihosofija ir zinātnes, kas dod precīzus ieteikumus profesijas izvēlē. Šo zinātņu priekšrocības ir spēja noteikt personas stiprās un vājās iezīmes, jau jaunībā apjaušot savus talantus.

Socionika un psihosofija iesaka izvēlēties profesiju pēc savām spēcīgākajām rakstura iezīmēm, jo tikai tad cilvēks spēj  noturēties darba tirgū un konkurēt. Diemžēl daudzi, izvēloties studiju virzienu, cer attīstīt savas vājās iezīmes, jeb izvēlās tās uz labu laimi. Pirmajā brīdī šādam cilvēkam var likties, ka spēs tās attīstīt un nostiprināsies, taču laika gaitā ir gūta pieredze, ka izvēle bijusi kļūdaina. Turpmākajā dzīves posmā šāds cilvēks bieži mētājas darba un labākas dzīves meklējumos un jūtas nelaimīgs un nepiepildīts.

      Tu vari apmeklēt 4 dienu kursus socionikā, maksa -160 Eiro. 
 Kursos gūsi pamatīgāku ieskatu socionikā.
 Tu vari apmeklēt vienas dienas semināru socionikā, maksa – 50 Eiro.
 Seminārā gūsi minimālu ieskatu socionikā.
Tu vari apmeklēt vienas dienas semināru psihosofijā, maksa – 50 Eiro.
 Seminārā gūsi citu skatījumu par saviem talantiem, par iedzimto talantu,
 par komunikāciju ar citiem cilvēkiem, par darba grupas veidošanu.
Zvani uz mobilo telefonu – 29 138 333;
 rakstiski: socionikamik@inbox.lv 
Kursus un semināru pasniedz socionikas maģistre V.L. Miķelsone ar 26 gadu stāžu.