Vienas dienas seminārs psihosofijā04.03.2016

2016. gadā ir iznākusi V.L. Miķelsones pirmā grāmata Latvijā par psihospofiju, kura izmantojama kā mācību grāmata.   
Psihosofija ir vēl jaunāka zinātne par socioniku. Socionika un psihosofija viena otru papildina – socionika pēta psihes struktūru un informācijas apmaiņu, savukārt psihosofija – enerģijas apmaiņu (t.i., cik daudz un kādā intensitātē cilvēks patērē enerģiju, apmierinot savas dzīves prioritātes).

Socionika/psihosofija

Cilvēka būtība ir sarežģīta. Un arī raksturi atšķirīgi. Rakstura pamats ir socionika. Bet visu cilvēka būtību tā neapraksta. 
Tāpēc katram vērtīgi uzzināt savu socionisko tipu, kuru ir 16. Tas sniedz atbildes, kā Tu uztver visu pasaules informāciju, kā viņu, atbilstoši savam psihes modelim, pārstrādā un ko izdali. Tas izskaidro cilvēku atšķirīgos viedokļus par vienu un to pašu gadījumu. Ir strīdus objekts.

_PSIHOSOFISKO_tipu_tab

Pilnībā cilvēka būtību atklāsi, ja uzzināsi arī savu psihosofisko tipu. Katram socioniskajam tipam ir 24 apakštipi, vai psihosofiskie tipi.Tādā gadījumā veidojas 384 tipi. Psihosofija izskaidro:
W
spēju pieņemt vai nepieņemt lēmumus;
spēju ietekmēt masas;
spēju pārvarēt kritiskas situācijas;
spēju izvirzīt mērķus;
spēju uzņemties atbildību par SEVI un CITIEM.
E
emocionālo inteliģences līmeni;
spēju vai nespēju emocionāli uzlādēt citus;
spēt priecāties par sīkumiem;
pārdzīvot stresu, vai kļūt histēriskam;
spēju pārdzīvot trokšņus.
P
cilvēka enerģiju dienas garumā;
mantiskās vēlmes;
lietu un objektu kvalitāti;
maņu ietekmi uz cilvēka uzvedību un ēšanas paradumiem;
spēju izdzīvot jebkādos apstākļos;
prasmi pārdot savu darbu;
seksuālo enerģiju.
L
spēju sašķirot informāciju pēc lietderīguma;
runas veiklību;
drosmi runāt publikas priekšā; 
apgāzt citu patiesības; 
vērtēt cilvēku rīcību;
izprast likumus, instrukcijas. 

 

 

Seminārs norises laiks – 6 stundas. Maksa – 50 €

Semināru vada socionikas maģistre ar 26 gadu stāžu socionikā un 11 gadu stāžu psihosofijā – V.L. Miķelsone.   

Informācija – mob. 29138333. e: socionikamik@inbox.lv