Seminārs psihosofijā22.11.2010

Biedrība Socionika piedāvā semināru psihosofijā

 

semināru vada socionikas maģistre V.L. Miķelsone

Psihosofija ir vēl jaunāka zinātne par socioniku. Socionika un psihosofija viena otru papildina – socionika pēta psihes struktūru un informācijas apmaiņu, savukārt psihosofija – enerģijas apmaiņu psihē (t.i., cik daudz un intensīvi mēs patērējam enerģiju saskaņā ar savām dzīves prioritātēm).

Katrs sociotips var izpausties caur 24 psihosofiskajiem tipiem, kurus tādējādi varētu uzskatīt par socionisko tipu apakštipiem. Protams, tas izskaidro arī raksturu un uzvedības modeļu atšķirības viena sociotipa ietvaros un palīdz saprast, kā pasauli iespējams sadalīt 16 sociotipos.

Semināra ilgums – viena diena (7 st).  Maksa par semināru – 50 €

Sīkāka informācija un pieteikšanās – piezvanot 29138333, vai rakstot e-pastu uz socionikamik@inbox.lv