Socionikas kursi20.07.2010

Nodrošini stabilitāti un izaugsmi darbā! Apmeklē profesionālus kursus!

Biedrība Socionika rīko socionikas teorētiskos kursus, kurus pabeidzot, tiek piešķirta Jaunākā socionikas konsultanta kvalifikācija un izsniegta apliecība.

 Kursus pasniedz socionikas maģistre V.L. Miķelsone

Darbs komandā nes rezultātus, ja visus vadošos posteņus ieņemt atbilstoši profesionāļi. Ja vēlies dibināt savu biznesu, jeb tas tev jau uzsācies, taču nenes vēlamos rezultātus – apmeklē kvalifikācijas un izaugsmes 4 dienu kursus! Tu savā biznesā nodrošināsi stabilitāti, iegūsi drošību un izaugsmi nākotnē, jo pratīsi katrai jomai atlasīt augstus profesionāļus.
Kursu programma veidota ar nolūku katram apzināties savas spējas, talantus, izprotot savu vietu komandā, ļaujot sasniegt darbā maksimālus rezultātus.

Maksa par pilnu socionikas teorijas kursu 160 Eiro

Pieteikumu sūti: socionikamik@inbox.lv

Kursu programma:

1. Dienas lekciju plāns

Kas ir socionika?
Ko katram dod socionikas zināšanas?
Kas veido sociotipu?
Četru burtu kods
Psihes funkciju iedalījums
Psihes funkciju secība
Simboli socionikā– socionikas ābece
Sociotipa psihes modelis
Psihes kanāli

2. Dienas lekciju plāns

Socionika – zinātne par mazām grupām
Kvadru kopējās iezīmes
Kvadru raksturojumi, to uzdevumi
Mazā grupa Klubs
Arhetips un tā loma
Sociotipa empātija
Reiņina statika – dinamika
Sociotips un komforts apkārtējā vidē

3. Dienas lekciju plāns

Saskarsmes attālumi
Starptipu attiecības
Socionikas attīstība, līmeņi, perspektīvas
Socionikas konsultanta pakāpju maiņa

4. Dienas lekciju plāns

Sociotipu ārējās pazīmes
Sociotipu būtiskās atšķirības
Sociotipa noteikšanas metodes
Socionika un psiholoģija
Cita socionikas definīcija
Kādas pārmaiņas ienāca līdz ar pārbūvi

Jaunākā konsultanta apliecība dot tiesības ar socioniku nodarboties savas ģimenes lokā, savā darba kolektīvā, taču tas nav dokuments, kurš dod tiesības pasniegt kursus plašākai auditorijai. Lai pasniegtu kursus socionikā, jāiegūst vismaz bakalaura vai maģistra grāds.  Tādi cilvēki šobrīd Latvijā ir tikai divi – Ilze Jaunsleine un Velta Līvija Miķelsone.