Socionikas definīcijas15.07.2010

Rediģēts 17.03. 24.g.

Šobrīd joprojām nepastāv stingra socionikas definīcija.

Velta Līvija Miķelsone, Latvija. Socionikas ieviesēja Latvijā kopš 1997. gada, socionikas maģistre, daudzu publikāciju un grāmatu autore. Socionika ir zinātne, kura skaidro daudzveidīgās informācijas uzņemšanu, tās pārstrādi un atšķirīgo izdalīšanu. Tā pamato saskarsmes veidus starp sociotipiem, sniedzot starptilpu attiecību aprakstus. Socionika ir matemātiski sakārtota un praktiski pielietojama zinātne. Socioniks metodes vērstas uz sabiedrības harmonizēšanu. 

Vladimirs Jermaks, Kijeva. Vadošais speciālists socionikas jomā, psihologs. Socionika ir instrumentāla zinātne, instruments, kas pēta cilvēka psihi. Informāciju un psihi nav iespējams pētīt atsevišķi.

Aušra Augustinavičūte, Lietuva. Ekonomiste, psiholoģe, socionikas pamatlicēja, grāmatu autore. Socionika ir zinātne, kas radusies uz K.G.Junga, E.Krečmera, A.J.Ļičko un A.Kempinska informatīvā metabolisma teoriju bāzes, par pasauli un par cilvēka sociālo dabu, par sabiedrības sociālo struktūru, dažādiem informatīvā metabolisma (IM) tipa cilvēkiem, un dažādām savstarpējo attiecību formām.

Grigorijs Reiņins, Krievija. Vadošais socionikas doktors, daudzu grāmatu un publikāciju autors. Līdzīgi matemātikai, kas stabili kļuva par fizikas pamata instrumentu, tā arī socionika ar laiku ieņems cienīgu vietu mūsdienu psiholoģijā.

V. Stratijevska – Krievija.  Psiholoģe, daudzu socionikas publikāciju un grāmatu autore. Socionika  no tradicionālās psiholoģijas atšķiras tāpat kā ķīmija no alķīmijas – tajā ir sistēma, konstruktīva pieeja, tā ir balstīta uz zinātniskām metodēm, kas nav pretrunā ar esošo zināšanu sistēmu,  to apliecina daudzi pētījumi, kas tiek veikti paralēli visdažādākajās zinātnēs un jomās.”