Par socionikas pamatlicēju15.07.2010

Pagājušā gadsimta 60-tajos gados Aušra Augustinavičūte bija viena no pirmajām, kura sāka apgūt socioloģiju. Līdztekus viņa interesējās arī par attiecību problēmām ģimenē un seksoloģiju. 70-to gadu sākumā iepazinās ar K.G.Junga tipoloģiju, Z.Freida psihoanalīzes teoriju, un Kempinska informatīvā metabolisma teoriju, uz kuru pamata, kopā ar saviem līdzgaitniekiem, izstrādāja socionikas teoriju.

1978.gadā klajā nāca Aušras publikācija Erotisko jūtu relativitātes teorija, (Теория относительности эротических чувств) kuru pavairojot ar koppapīru, tika izdota grāmatu “Cilvēka duālā daba”. Tas bija pirmais darbs socionikā. 1980.gadā lietuviešu žurnālā “Mokslas ir technika” publicēja rakstu – Informatīvā metabolisma (A) modelis, kuru psihologi asi kritizēja, taču tajā pašā laikā izraisīja milzīgu lasītāju interesi. Aušra sarakstīja un izdeva vēl vienu jaunu darbu – Starptipu attiecību teoriju. Visus astoņdesmitos gadus Aušra sarakstīja veselu virkni dažādus darbus socionikā, daudzi no tiem tika deponēti Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēkā.

Kopš 1996.gada viņa bija Starptautiskā socionikas institūta konsultante (Kijevā), un arī tā paša institūta izdoto žurnālu redaktoru kolēģijas locekle.

1995.gadā Krievijas dabaszinātņu akadēmija (РАЕН) pirmo reizi pasaules vēsturē uzsāka viņas atklājumu reģistrēšanu.

Pirmo reizi ar nosaukumu Явление самоорганизации динамических структур межличностного взаимодействия в человеческом обществе 1980.gada 1.oktobrī tika reģistrēti viņas atklājumi socioloģijā. Atklājumu autore – socionikas pamatlicēja Aušra Augustinavičūte par atklājumiem tika apbalvota ar diplomu un (РАЕН) akadēmiķa P.L. Kapicas medaļu. 

Informācijas avots: Wikipedia