Socionikas definīcijas15.07.2010

Šobrīd vēl joprojām nepastāv stingra definīcija – kas ir socionika.
Dažādas skolas to motivē dažādi.

Velta Līvija Miķelsone, Latvija, socionikas maģistre:

Socionika ir zinātne  par cilvēka daudzveidīgās informācijas uzņemšanu no apkārtējās vides, tās pārstrādi un atšķirīgo izdalīšanu. Tādi veidi ir sešpadsmit. Tā skaidro saskarsmes veidus starp tipiem, sniedzot starptelpu attiecību aprakstus. Socionika ir matemātiski sakārtota un praktiski pielietojama ikvienam interesentam. Tā pretendē uz sabiedrības harmonizēšanu. 

Vladimirs Jermaks, Kijeva:

Socionika ir instrumentāla zinātne, instruments, kas pēta cilvēka psihi. Informāciju un psihi nav iespējams pētīt atsevišķi.

Aušra Augustinavičūte, Lietuva:

Socionika ir zinātne, kas radusies uz K.G.Junga, E.Krečmera, A.J.Ļičko un A.Kempinska informatīvā metabolisma teoriju bāzes, par pasauli un par cilvēka sociālo dabu, par sabiedrības sociālo struktūru, dažādiem informatīvā metabolisma (IM) tipa cilvēkiem, un dažādām savstarpējo attiecību formām.

Grigorijs Reiņins, Krievija:

Līdzīgi matemātikai, kas stabili kļuva par fizikas pamata instrumentu, tā arī socionika ar laiku ieņems cienīgu vietu mūsdienu psiholoģijā