Lietosim sociotipu sociālos pseidonīmus!09.01.2024

Kaut arī socionika kā zinātne ir orientēta plašai sabiedrībai, taču sociotipu zinātniskais nosaukums (četru burtu kods ESTJ) ir sarežģīts un neērts ikdienas lietošanai. Lai socionisko tipu nosaukumi būtu vieglāk pielietojama ikdienā, un, lai tie paliktu atmiņā, Aušra ieviesa pseidonīmus. Viņa līdztekus zinātniskiem nosaukumiem pievienoja vēsturisku personu, literātu un pasaulē pazīstamu varoņu vārdus, paskaidrojot, ka nav jāsalīdzina sociotipa rakstura atbilstība ar konkrēta varoņa raksturu. Viņa zem katra pseidonīma savirknēja spēcīgākās rakstura iezīmes, kas asociējās ar prototipu. Aušra ir devusi pamatīgu ieguldījumu socionikas attīstībā, tādēļ viņas ieviestie sociotipu vārdiskie apzīmējumi pagaidām jāpieņem bez izvērtējuma.

 Tieši šobrīd (2023. 2024. gadi) ir pienācis brīdis, kad pasaulē populāru cilvēku uzvārdos nosauktos pseidonīmus nepieciešams izvērtēt un nomainīt ar sociāliem pseidonīmiem, un pieņemt tos turpmākā lietošanā. Pasaulē situācija krasi mainījusies, daudzi cilvēki vēlas svītrot un nepielietot daudzus krievu  izcelsmes cilvēku uzvārdus.    

Visticamāk tas nenotiks tik ātri, kā vēlētos, jo ieradumam liels spēks. Pasaule ir piesavinājusies Jeseņinu (kurš faktiski bija Napoleons), Balzaku (kurš faktiski bija INFP –  Jeseņins), Igo (kurš faktiski bija Hamlets) un citus. Lai nomainītu sociotipam atbilstošos varoņu uzvārdus (pseidonīmus), jāveic zinātniska izpēte, kā arī tā jāprezentē zinātniskajās konferencēs. Tas ir vadošo socioniķu nākotnes uzdevums. Pilnīgi atmest sociotipa vārdiskos pseidonīmus visticamāk nebūtu lietderīgi. Tas atvieglo cilvēkiem vieglāk atcerēties sociotipu nosaukumu, nekā četru burtu kods, kurā sajaucot kaut vai vienua burta secību, mainās sociotips.

Savukārt Kijevas vadošais socionikas zinātnieks Viktors Guļenko pētīja cilvēka lomu sabiedrībā. Sociālā loma netika piešķirta kā apbalvojums, bet kā cilvēka iedzimtais talants. Katrs cilvēks piedzimst ar kādu talantu. Tas prasīja pētījumus un vērojumus, lai saprastu kādi darbi katram sociotipam ir iedzimti un paveicas bez grūtībām, pat neiegūstot speciālu izglītību tajā.

Sociālā loma ir iedzimta un tā katram tipam izpaužas kā talants, kuru mākslīgi attīstīt nevar. Ja jaunietis studijas uzsāk citā virzienā, bet ne tajā ko paredz viņa sociālā loma, faktiski viņš dzīvē nejūt gandarījumu. Un nav apmierināts ar izvēlēto profesiju. Pateicoties Guļenko, līdztekus katra sociotipa zinātniskajam un Aušras pseidonīmiem, radās arī sociālās dabas nosaukumi.

Kijevas Starptautiskās socionikas konferences laikā 2013. gadā nobrieda doma, ka arī sociālie pseidonīmi ir novecojuši un ne visi ir atbilstoši konkrētam soiotipam. Dzima ideja kopdarbībai. 

Rīgas socionikas skola, kopdarbībā ar Kijevas V.Guļenko vadīto humanitāro socionikas skolu, izstrādāja projektu: «Sociotipu sociālo nosaukumu saskaņošana». Vairāk par šo projektu var izlasīt rakstā: “Starptautiskais kopdarbības projekts”.

Biedrības “Socionika” 2014. gadā izdotajā grāmatā: “Atrodi sevi!” iekļauti kopdarbībā izstrādātie sociālie pseidonīmi, un turpmāk tie tiks pielieti. Daži jau veiksmīgi iedzīvojušies sabiedrībā. Ja vadās pēc šiem sociāliem pseidonīmiem, tad var droši paļauties un pseidonīmā atspoguļoto jēgu, talantu, var prognozēt cilvēka vietu sabiedrībā. 

SOCIOTIPS

Bijušais nosaukums pēc V.Guļenko

Jaunie sociālie pseidonīmi pieņemti lietošanā Latvijā Biedrībā “Socionika”

Aušras
prototipi

Starptautiskā abreviatūra

Pirmā kvadra

Donkihots

ENTP

Pētnieks

Izzinātājs

Dimā

ISFP

Starpnieks

Komfortradis

Igo

ESFJ

Entuziasts

Iedvesmotājs

Robespjērs

INTJ

Analītiķis

Reorganizētājs

Otrā kvadra

Hamlets

ENFJ

Aktieris

Koriģētājs

Maksims

ISTJ

Inspektors

Sistematizētājs

Žukovs

ESTP

Maršals

Rīkotājs

Jeseņins

INFP

Liriķis

Motivētājs

Trešā kvadra

Napoleons

ESFP

Politiķis

Virzītājs

Balzaks

INTP

Kritiķis

Kritiķis

Džeks

ENTJ

Uzņēmējs

Eksperimentētājs

Draizers

ISFJ

Sargātājs

Sargātājs

Ceturtā kvadra

Štirlics

ESTJ

Administrators

Administrētājs

Dostojevskis

INFJ

Humānists

Attīstītājs

Hakslijs

ENFP

Padomdevējs

Izdibinātājs

Gabēns

ISTP

Meistars

Amatnieks

1919. gada 16. septembrī, uzstājoties  35. Kijevas Starptautiskajā Socionikas konferencē V. L. Miķelsone prezentēja minētos sociālās lomas pseidonīmus ar mērķi – aizstāt pašreizējos Aušras ieviestos, pasaulē slavenu cilvēku vārdos nosauktos pseidonīmus. Pseidonīmi tika sniegti apspriešanai, ar domu, lai nākotnē socionikas terminoloģijā ieviestu vienotus sociālos pseidonīmus.

Raksturošu dažus sociālos pseidonīmus. Piemēram,  Gabēns/Amatnieks – tas nozīmē, ka Gabēns piedzimst ar talantīgām  roku darbu prasmēm, turklāt spējīgs veikt īpaši smalkus roku darbus. Viņa paveiktais darbs nekad nebūs jāpārstrādā. 

Štirlics/Administrētājs -jau skolas laikā ir prasmīgs organizators, ātri pamana katram atbilstošu  vietu, un veiksmīgi izrīko cilvēkus. Prasīgs.