Latvijas etnosa sociotips04.07.2013

Sociotips ir informācijas apmaiņas tips, taču informācijas procesi notiek ne tikai atsevišķā cilvēkā, bet arī sabiedrības grupās, nācijās un valstīs. Līdz ar to socionika nav novienādojama ar psiholoģiju, jo sociotipu var noteikt jebkam: arī iestādei, telpai, politiskai partijai, preses izdevumam, mācību iestādei, valsts struktūrai, pat telpai utt. Tāpēc starptipu attiecību tabula (saderības tabula) raksturo arī indivīda attiecības ar attiecīgo vidi.

Pasaule ir iekārtota tā, ka katrai nacionālajai teritorijai un katram etnosam veidojas savas tradīcijas, ko socionikā dēvē par etnosa sociotipu. Vienā noteiktā teritorijā etnosa sociotips veidojas un saglabājas vairāku simtu gadu garumā un nemainās. Tas izskaidrojams ar to, ka apkārtējo objektu kopums, ģeogrāfiskais stāvoklis, reliģija, klimats rada priekšnosacījumus, lai noteiktu sociotipa pārstāvji tieši tajā ģeogrāfiskajā joslā justos komfortabli. Vēsās ziemeļu tautas slikti jutīsies karstajās ģeogrāfiskajās zonās, un masveidā uz turieni neizceļos. Un otrādi, kas pieraduši pie liela karstuma, tie nespēs izdzīvot mūsu bargajos apstākļos. No tā izriet likumsakarība, ka noteiktās ģeogrāfiskajās joslās izvietojas tie sociotipi, kuru temperaments tam atbilst.

Kāds ir Latvijas etnosa sociotips?

Kā cilvēka sociotipu, tā arī etnosa sociotipu nosaka pēc noteiktu pazīmju kopuma. Lai tev, lasītāj, būtu skaidrs, kā mēs sniegsim atbildi uz šo jautājumu, aplūkosim noteicošās, tipu veidojošās iezīmes!

Iezīmju pāris: Ekstraversija vai Introversija

No laiku gala Baltijas valstis tiek raksturotas kā izteikti introvertas valstis, kurām raksturīgas šādas pazīmes:

 • diezgan noslēgts dzīvesveids,
 • krasi izteikta nevēlēšanās, uzņemt cittautiešus savā teritorijā,
 • savu teritoriālo robežu sargāšana,
 • vēsums un atturība komunikācijā, ko dažkārt skaidro kā nelaipnumu,
 • nevēlēšanās paplašināt savas ietekmes zonu,
 • neizpaužas nepieciešamība pēc svešas teritorijas,
 • pārmaiņu virzīšana, tikai saņemot lādiņu no malas,
 • entuziasma trūkums.
 • Tātad dominē I intraversija

Iezīmju pāris: IntuīcijaI T vai SensorikaF S

Latvija, salīdzinājumā ar citām valstīm, pamatoti uzskatāma par sensoru (sakoptu) valsti, kurai raksturīgas šādas pazīmes:

 • izteiktas rūpes par apkārtējo vidi,
 • konservatīvi paradumi, vāja atsaucība pārmaiņām,
 • sava mājokļa, sētas, pilsētas sargāšana,
 • cieņā praktiķi, bet intelektuāļi tiek aizmirsti,
 • cilvēku vērtēšana pēc vizuālā tēla nekā pēc talantiem,
 • dzīvo šodienai, norobežojas no izaugsmes ilgtermiņā,
 • ēšanas un, baudīšanas kults,
 • komforts sadzīvē ir galvenais, bet garīgums – otršķirīga vērtība.
 • Tātad dominē sensorā iezīme S

Iezīmju pāris: Loģika P L vai Ētika E R

Latvija, salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm, uzskatāma par ētisko valsti, kurai raksturīgas šādas pazīmes:

 • attiecību skaidrošana no sētas līdz pat Saeimas tribīnei,
 • resursu neprasmīga un nekontrolēta izmantošana,
 • prioritātes došana tradīcijām, otrā plānā atstājot ekonomiku,
 • bez kritiska domāšana iepriekšējo standartu pārņemšanā, neraugoties uz apstākļu maiņu (Satversmes, Civillikuma, naudaszīmes lata, kā nacionālās valūtas atjaunošana),
 • pavirša attieksme pret iedzīvotāju likumisko tiesību aizsardzību (nesakārtotas namīpašnieku un denacionalizēto namu īrnieku attiecības, daudzi likumdošanas robi),
 • maldinoša izturēšanās pret emigrantiem, nespējot nodrošināt pilnvērtīgus apstākļus tam, lai viņi varētu atgriezties,
 • nesakārtota un konkurētnespējīga izglītības sistēma,
 • smaga sociālo problēmu risināšana, nespējot izdomāt, kā radīt jaunas darba vietas,
 • bezatbildīga attieksme pret valsts īpašumu, tai skaitā ceļiem un transporta infrastruktūru,
 • augsta korumpētība, savstarpējo sakaru izmantošana
 • Tātad dominē ētika F

Savietojot iegūtos burtus kopā, no analīzes mēs iegūstam ISF – divus iespējamos sociotipus: Dimā vai Draizeru. Lai tos nošķirtu, aplūkosim Latviju pēc kvadru un pēc arhetipa iezīmēm.

Kurai kvadrai piederīgs Latvijas etnoss

Daudzi piekritīs, ka Latvija ir demokrātiska valsts, kurā pilsoņu tiesības netiek stingri regulētas un kontrolētas, pastāv viedokļu daudzveidība, katram ir tiesības brīvi izpausties, diktatorisks režīms nepastāv un nav cieņā. Mums demokrātija ir gandrīz sinonīms vārdam patvaļa. Tas pats par sevi izslēdz piederību otrajai un ceturtajai kvadrai. Katrai kvadrai ir noteiktas vērtības. Salīdzināsim 1.kvadru, kurai piederīgs Dimā, ar 3.kvadru, kurai piederīgs Draizers.

1. kvadras vērtības 3. kvadras vērtības
Brīvība, laiskums, neatkarība, taisnīgums, radīšanas prieks, izzināšana, patiesums, harmonija, līksme, bērnišķīgums, naivums. Darbošanās, darbs, pienākums, veiksme, konkurence, uzņēmība, neatlaidība, mantiskums, bagātība, greznība.

Lai cik neētiski būtu salīdzināt šīs vērtības, tomēr svaru kauss nosliecas par labu 3.kvadrai. No seniem laikiem latviešu zemnieka galvenais tikums bija darbs, neatlaidība, uzņēmība. Latviešu tautas dziesmās vairāk tiek cildinātas tieši 3.kvadras vērtības. Latviešu tautu tērpi vien apliecina mūsu senču prasmi gaumīgi greznoties.

Līksmes un optimisma ziņā latvietis nav salīdzināms ar tautām, kas dzīvo tuvāk ekvatoram. No mums tuvākām tautām pat poļi un krievi ir skaļāki un līksmāki nekā latvieši. Nācijas, kas ieceļojušas Latvijā, ir spiestas pielāgoties mūsu etnosa tikumiem un tradīcijām. Tāpēc Krievijas krievi ar atšķirīgu attieksmi skatās uz Latvijas krieviem, kuri jau ir izmainījuši savas valodas intonāciju un teikumu struktūras latviešu valodas ietekmē.

Kuram arhetipam piederīgs Latvijas etnoss

Meistari:
sensorie iracionālie
(Dimā, Žukovs, Napoleons, Gabēns)
Tradicionālisti:
sensorie racionālie
(Igo, Maksims, Draizers, Štirlics)
Spēj virzīt sabiedrības procesu attīstību līdz augstam līmenim, ātri apgūst jaunumus un tos veiksmīgi ieviest un pielietot dzīvē. Vienmuļu darbu padara par interesantu un veic ievērojamas pārmaiņas. Augstas raudzes praktiķi ar zelta rokām. Kopīgas vērtības ir rūpes par sabiedrību, tās izdzīvošanu, morāles principu un likumu ievērošanu, tradīciju atzīšanu un saglabāšanu. Cerības uz vislabāko, iekšēja noskaņošanās aizsargāties no visļaunākā. Alkas būt noderīgiem un vērtīgiem.

 

Šķiet, ka pats arhetipa nosaukums „Tradicionālists” nepārprotami norāda, ka vispārpieņemtais Latvijas iedzīvotāja uzvedības modelis ir tipisks šim arhetipam. Ja Latvijai būtu meistara etnoss (kāds tas ir Lietuvai – Gabēns), tad mēs ekonomikā būtu līdzvērtīgi viņiem, vai pat soli priekšā, jo mums ir vēl labākas ģeogrāfiskas priekšrocības nekā kaimiņiem. Latvijas ģeogrāfija atspoguļojas novadu tautu tērpos, kuri, atšķirībā no spilgtajiem slāvu tautu tērpiem, ir neuzkrītoši, gaumīgi, praktiski izmantojami arī ikdienā. To spējīgs radīt tikai tradicionālists.

Gan pēc kvadras vērtībām, gan pēc arhetipa mēs nonācām pie slēdziena, ka Latvijas etnoss piederīgs Draizera sociotipam, ar visām no tā izejošām pozitīvajām un negatīvajām iezīmēm. Laikā no 30.jūnija līdz 7.jūlijam Latvijas galvaspilsētā izskan XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Cik nozīmīgi šie svētki mūsu etnosam, ataino citāts:

Sagaidot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus, mēs aicinām Latvijas cilvēkus būt lepniem par to, ka jau 140 gadus mūsu tautai pieder pasaulē atzīts mākslas un kultūras brīnums, kura saglabāšanā un pilnveidošanā radoši līdzdarboties var ikviens, kas patiesi piederīgs latviskajai kultūrai. (Dace Melbārde, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore).