Neapgāžami fakti par Krieviju13.12.2022

Olgas Karpenko pārdomas

Olga Karpenko ir vadošā socionikas eksperte – konsultante, filosofijas doktore socionikas jomā, Kijevas starptautiskā socionikas institūta direktora vietniece, žurnāla «Meнеджмент и квадры», galvenā redaktore, daudzu zinātnisku darbu autore, publiciste. 6.novembrī Kijevā notika socionikas forums. Olga apkopoju foruma dalībnieku analīzi par noziedzīgo karu Ukrainā.

Viņa dalās savos apsvērumos.

Pirmais apsvērums – katrs cilvēks, kurš ilgstoši dzīvo kādā noteiktā (informācijas struktūrā), vidē, obligāti ietekmējas no tās. Varbūt viņš var mēģināt citus pārliecināt, ka viņa uzskati, viedoklis un pārliecība nesaistās ar to valsti, kuras pilsonis viņš, ka viņš ir atdalīts no tās kultūras, norobežojas no tās parašām.

Jau sen ir izpētīts, un mums zināms, ka apkārtējās informācijas piesavināšanai piemīt tāda īpatnība, ka tā nemanot ietekmē cilvēka uzskatus, domāšanu, emocijas, viņa reakciju, rīcību, kura dominē tajā valstī vai etnosā, kurā viņš ir piedzimis un dzīvo.

Mēs kopš 2014. gada analizējām informatīvo situāciju Krievijā un konstatējām, ka tā ir toksiska. Tas ir noticis un notiek jau vairāku gadsimtu laikā. Ar nožēlu konstatējām, kā informācijas spriedze nemanāmi ieplūst cilvēku prātos arī pilnīgi nobriedušiem un veseliem cilvēkiem, pakāpeniski saindējot tos ar krievu izkropļoto un slimīgo ideoloģiju. Dzīvojot noteiktā bioloģiskajā vidē, mēs tā vai citādi saskaramies ar šīs vides sulām un minerāliem, ar to klimatu, kuru šī apkārtējā (informācijas) vide rada.

Otrs prātojums. Mūsu acu priekšā pašreiz notiekošais konflikta civilizācijas raksturs kā militārā katastrofa izvēršas plašumā. Tas, ko Krievija ir nodarījusi Ukrainai, ir izraisījis milzum daudz diskusiju un tikpat daudz atšķirīgu viedokļu.

Ļoti bieži atkārtojas apsvērums, ka visi cilvēki – īpašie, unikālie, individuālie nekādā veidā nav savienojami ar Krievijas etnosa mentalitāti vai kultūras īpatnībām. Viņi Krievijā pastāv it kā paši par sevi.

Nu, nē! Viņi paši par sevi nevar pastāvēt! Mēs to ļoti labi zinām ne tikai teorētiski, bet arī esam guvuši pieredzi, apmeklējot dažādus kolektīvus, dažādas sociālās vides, dažādās valstis. Cilvēki Krievijā ir iegrimuši psiho informatīvā telpā, etnosa mentalitātē, kultūras aurā. Tas ir tās valsts iekārtas īpatnības, kuras pilsoņi viņi ir, kura, vai viņi to vēlas vai nevēlas, apzinās, vai neapzinās. Tas atstāj milzīgu ietekmi uz pilsoņu domāšanu, realitātes uztveri, reakciju uz notikumiem.

Un vēl viens moments. Katram sabiedrības attīstības posmam, ko socionikā vispārināti apraksta sadaļā par četrām 4 kvadrām, atbilst tam kvadras periodam kultūrā. Tas atspoguļo cilvēka nostāju pret pasauli, kas ir atbilstoša tam sabiedrības attīstības periodam, kurā viņš atrodas. Piemēram, ja jūs dzīvojat 2. kvadras strukturētā sabiedrībā, vienalga, vai jūs to vēlaties vai nevēlaties, pilsoniskai pozīcijai ir pirmā loma. Putina iedibinātā kārtība Krievijā joprojām atbilst otrai – represīvai, diktatora kvadrai.

Cilvēks tajā ir spiests, un viņa pienākumos ietilpst noformulēt sevī šo pilsonisko pozīciju. Viņam jābūt pārņemtam ar to. Šai pozīcijai jābūt saprotamai, skaidrai, konkrētai. Visiem jāiekļaujas diktētā sabiedrībā. No tā, kāda ir viņa pozīcija, ir atkarīgs ļoti, ļoti daudz. Tieši no šejienes izriet Ņekrasova teiciens: “par dzejnieku tu varbūt vari nekļūt, bet tev ir pienākums būt pilsonim”.

19. gadsimts un 20. gadsimta pirmā puse pagāja zem 2. kvadras diktatoru karoga. Pilsoņu sadursmes, bija politisko un sociālo procesu pamats. Šim periodam arī Krievijā vajadzēja beigties 1989. gadā. To uzsāka 3. kvadras līderis – demokrāts Gorbačovs. Taču vēl nesākusies demokrātiskā vara Krievijā beidzās “aizvācot” M. Gorbačovu no ceļa.

Kā rakstīja Iļja Ērenburgs:
“Mēs sakām, kad mums ir slikti!
Tas, ko jūs redzat, ir laikmets,
Un mēs runājam vārdiem
Ka mums diktē šis laiks.

Spēlējies klusējot, vai izsakies vārdos,
Tēlo varoni vai statistu,
Bet tu atbildēsi visiem
Ne tikai par sevi, bet arī par Laiku.

Ja cilvēks dzīvo 3. kvadras valdīšanas laika sabiedrībā, vai viņš to vēlas vai ne, viņam jārisina jautājums par ienākuma avotiem un pilsoņu izdzīvošanu. Jālabo arī 2. kvadras valdīšanas laikā pielaistās kļūdas. Risināšanas veidi ir dažādi: var darboties valsts dienestā, pievērsties biznesam vai amatniecībai, kļūt par interneta blogeri. Un beidzot… viņa darbības demokrātiskā vide nosaka, ka brīvam cilvēkam ir brīva izvēle, viņš pats to izvēlēsies. Tāda ir 3. kvadras īpatnība. Krievija to nepiedzīvoja.

Mani jau sen nodarbināja tāds dzīves uzstādījums, kuru ļoti aktīvi ir pārņēmusi krievvalodīgā interneta vide, – visi šie paziņojumi, ka “es nevienam neko neesmu parādā, izņemot sevi”. “Man jādzīvo pašam sev. Es atbildu tikai pats sev. Man ir jānodarbojas ar sevi, ar savu attīstību, ar sava iekšējā stāvokļa harmonizāciju. Viss pārējais eksistē neatkarīgi no manis, paši par sevi.”

Šāda nostāja ir iespējama, ja civilizācija izdzīvo 4. kvadras laika labklājībā, līdzsvarā, stabilā sabiedrībā, kurā ir atrisināti neskaitāmi sociālie jautājumi, bet arī tas tikai ar nosacījumu, ka viņš ievēro iedibinātos 4. kvadras noteikumus, likumus un paražas. Piemēram, bērnu un veco ļaužu aprūpe, atbalsts cilvēkiem ar ierobežotām spējām, izglītības un profesionālās izaugsmes jautājumi, nodokļu nomaksas, normālas likumdošanas jautājumi un veidi par šīs likumdošanas nelokāmu ievērošanu u.c.  .

Ja tomēr viņš dzīvo 3. kvadras apstākļos, tad, pirms var atļauties būt brīvs un individuāli neatkarīgs, viņam kaut kādā veidā ir jāatrisina personīgo ienākumu jautājums, kurš būs noteicošs, vai nu viņš atradīs ienākumu avotu, vai arī paliks nabags un nelaimīgs cietējs.

Turpretī, ja cilvēks dzīvo 2. kvadras realitātē un uzskata, ka pilsoniskās nostājas jautājumi nekādi uz viņu neattiecas, agrāk vai vēlāk šī pilsoniskā nostāja vai tās trūkums (bailes, klusēšana, atteikšanās no savām pilsoniskajām tiesībām un brīvības – tā arī ir pilsoniska nostāja) viņu sāpīgi skars.

Tā, lūk, Krievijas sabiedrība jau sen un nemainīgi pārdzīvo 2. kvadras diktātu valstiskā līmenī, atkal un atkal atveidojot tās pašas vecās, savu laiku nokalpojušās struktūras ideoloģijas un kultūras jomā. Pārējā Eiropas daļa 20. gadsimta satricinājumu rezultātā lielākoties ir pārvarējusi šo posmu, apguvusi, uzbūvējusi un piedzīvojusi 3. kvadras periodu, un pamazām aizdomājas par 4. kvadras vērtībām, lēnām tos, ieviešot dzīvē.

Ukraina šo pārejas ceļu iedomājas kā dabisku un vēlamu. Bet Krievijai tas nav iespējams bez smagiem krīzes periodiem, satricinājumiem, kas skars ikvienu tās pilsoni. Kādam šis posms būs jāpārrauj. Process būs smags un ilglaicīgs.

Rakstu tulkoja un nedaudz savu skatījumu ievietoja V.L. Miķelsone

https://www.youtube.com/watch?v=rRuQaB9ax38

V.L. Miķelsones piebilde. Par cik Kijevas institūta rīkotajā seminārā piedalījās socionikas speciālisti, nebija vajadzības tuvāk paskaidrot socioniskos jēdzienus par kvadrām, to maiņu kultūrā u.c.. Tādēļ es ieskicēšu dažus no tiem.

Pēc socionikas likumsakarībām cilvēki atšķiras 16 veidos, līdz ar to tiek izdalīti 16 sociotipi, kuri savukārt pēc pasaules uzskatu kopības un mērķu sasniegšanas veida, iedalās četrās kvadrās. Vienā kvadrā ietilpst 4 sociotipi.

Visi procesi dabā un sabiedrībā noris cikliski, pēc noteiktām likumsakarībām četros etapos (tas pats notiek gada ciklu maiņā). Izprotot šos ciklus, iespējams regulēt procesu gaitu vienā vai otrā virzienā. Šiem etapiem ir piešķirti nosaukumi – 1. kvadra – Alfa, 2. kvadra – Beta, 3. kvadra – Gamma, 4. kvadra – Delta.

Bukalovs izpētīja procesu norisi kultūrā kopš 1917. gada un pamatoja, ka procesi kultūrā un politikā nomainās 72 gadu laikā. Tātad 72 dalām ar4 = 18, tie ir valdīšanas gadi katram kvadrā esošam sociotipam.

Par 1. “Alfas” kvadras valdīšanas laiku kultūrā nav apraksta. Tam vajadzēja būt no 1845. līdz 1917. gadam.

2. “Betas” kvadras valdīšanas laiks kultūrā sākās 1917. gadā līdz 1989. gadam. Šis bija smags posms visai pasaulei.

3. “Gammas” kvadras valdīšanas laiks kultūrā sākās 1989. gadā līdz 2061. gadam.

Tātad šobrīd lielākā Eiropas daļa dzīvo 3. kvadras otrajā – Balzaka ciklā. Bet Krievija palikusi 2 kvadras Maksima ciklā, kaut gan pārbūve, it kā bija, sākusies 3. kvadras Gorbačova – Napoleona vadībā. To pārrāva 2. kvadras kāre pēc varas, bailes zaudēt iegūtās pozīcijas, vēlme saglabāt valdīšanu un vadīšanu.

1989. g – 2007. gadam Napoleona laiks – 2. kvadras darbības laika seku likvidēšana.
2007. g – 2025. gadam Balzaka laiks – finanšu darbību legalizācija.
2025.
g. – 2043. gadam Džeka laiks – gaidāms ekonomiskais uzplaukums.
2043.
g. – 2061. gadam Draizera laiks – humānas sabiedrības nostabilizēšanās laiks.

 4. “Deltas” kvadras valdīšanas laiks kultūrā sāksies 2061. gadā līdz 2133. gadam. Paredzams, ka tajā valdīs pamatīgs uzplaukums, ja vien kāda rase neizdomās sagrābt visu pasauli.

Lai saprastu, kā valda Maksims, iesaku izlasīt viņa raksturoju.