Profesiju iedalījums13.11.2021

Kas ir mākslīgais intelekts, un kam tas ir jāuzrauga?

Mākslīgais intelekts ir datorzinātņu un citu zinātņu nozare, kas pēta saprātīgu mašīnu izturēšanos, apmācības un pielāgošanos.

Vienkāršiem vārdiem sakot, mākslīgais intelekts ir veids, kā iemācīt datoru kontrolētu robotu, vai programmatūru, domāt līdzīgi, bet ne tādā veidā, kā to dara cilvēks. “Tas tiek iegūts, izmantojot lielu apjomu dažādus datus. Dators var analizēt vairāk un daudzveidīgākus datus nekā cilvēks, citreiz nonākot pat pie labāka risinājuma. Izstrādājot jaunas tehnoloģijas, mums ir arī jāņem vērā, ka mašīnai nevar likt atkārtot precīzi tās pašas darbības, ko veic cilvēks, jo tas neattaisnosies. Arī ar kopēšanu nekas nesanāks. Mākslīgais intelekts radīs būtiskus ieguvumus tad, kad zinātnieki sapratīs, kā mašīna var patstāvīgi strādāt, papildinot cilvēku darbu.

Cilvēka lietošanas instrukcija – avots facebook.  

Mākslīgā intelekta veidi:

  • Stiprais mākslīgais intelekts (Strong AI) – tā mērķis ir izveidot mašīnas, kas varētu, ne tikai domāt tāpat kā cilvēks, bet arī izskaidrot, kā domā cilvēks. 
  • Vājais mākslīgais intelekts (Weak AI) – tās ir dažādas tehnoloģijas, kas tiek ieviestas sistēmās, lai piešķirtu tām saprātīgas īpašības un izmantotu praktiskajā dzīvē.

 

Profesiju iedalījums 

Profesijas nosaukums

Profesijas apraksts

Nepieciešamās iemaņas

1. Mākslīgā intelekta speciālists.

Veiks mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādi vai nodarbosies ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju ieviešanu.

Mašīnrakstīšanas spējas, TensorFlow, Python, dabiskās valodas apstrāde.

2. Inženieris-robotu tehniķis.

Robotu izstrādāšanas un apkopes speciālists.

Robotu izstrāde un montāža, UiPath, Blue Prism, procesu automatizācija

3. Datu bāzes apstrādes speciālists.

Apjomīga daudzuma datu apstrādes, analīzes un to glabāšanas speciālists.

Statistiskā datu analīze, matemātisko modeļu veidošana, darbs ar apjomīgiem datu masīviem.

4. Full – stack izstrādātājs, sadzīves inženieris.

Vispusīgi attīstīts speciālists, kurš no nulles stadijas spēj izveidot tīmekļa lietojumprogrammu, gan arī servera daļu.

React.js, Node.js, JavaScript, AngularJS kaskādes stila tabulas.

5.Ekspluatācijas drošības
un
lietderīguma speciālists.

Inženieris-programmētājs, kurš atbild par uzticamu un nepārtrauktu programmas darbību tuvākajā nākotnē, gan ilgtermiņā.

Jaunu tehnoloģiju izvēle un ieviešana, optimizācija dažādos tehnoloģiskā steka līmeņos, speciālas dokumentācijas izveide.

6. Klientu panākumu nodrošināšanasspeciālists.

Speciālists, kurš atbild lai klients būtu apmierināts ar servisa darbu un varētu izprast viņa iespējas.

Mārketings un reklāma, finanšu pakalpojumi, izpratne informācijas tehnoloģijās.

7. Pārdošanas attīstības speciālists, produktu
pārraudzības inženieris.

Speciālists, kurš spēj pastāstīt klientiem par produkta īpašībām, lai to varētu izdevīgi pārdot.

Pieredze tirdzniecībā, līdera īpašības, empātija, aukstie zvani – (uzrunāt klientu, negaidot, kad viņš pats meklēs palīdzību).

8. Datu bāzes
inženieris.

Speciālists, kurš atbild par datu paņemšanu, pārveidošanu, ielādēšanu un to apstrādi.

Apache Spark, Hadoop, Python, Extract/Transform/Load (ETL), Amazon Web Services.

9. Psihiatrs, uzvedības terapijas speciālists.

Ārsts psihoterapeits, kurš spējīgs sniegt profesionālo palīdzību un konsultācijas.

Lietišķās uzvedības analīze, autisma spektra traucējumu izpratne. Te nepieciešama speciālā izglītība.

10. Kiberdrošības
speciālists.

Identificē informācijas drošības apdraudējumus un datu zuduma riskus, laicīgi tos novērš. Nodrošina datu saglabāšanu, konfidencialitāti.

Ievainojamības novērtējums, izmantojamo datu drošības nodrošinātājs.

11. Back-end izstrādātājs, administrators.

Speciālists, kas nodarbojas ar tīmekļa web-pielikumu lietojumprogrammas administratīvo pusi, sistēmas iekšējo saturu, datu bāzēm, arhitektūru un izprot programmas loģiku.

Viegli apgūst un nostiprina iemaņas Nodejs, JavaScript, Amazon Web Services, Git, MongoDB.

12. Par peļņu atbildīgais CRO direktors.

Speciālists, kurš atbild par tiem darbības virzieniem, kuri nodrošina ienākumus: mārketings un pārdošana.

Finanses, reklāma un mārketings, informācijas tehnoloģijas.

13. Mākoņtehnoloģiju speciālists.

Speciālists, kas nodarbojas ar mākoņtehnoloģiju izstrādi un ieviešanu.

Amazon Web Services, mākoņaprēķini, Docker, Ansible, Jenkins.

14. JavaScripy izstrādātājs.

Programmētājs, kas kā primāro valodu izmanto Java Script programmēšanu.

React.js, Node.js, AngularJS, JavaScript.

15. Produkta Owner īpašnieks.

Speciālists, kas pilnībā atbild par produkta izstrādi.

Produktu pārvaldība, programmatūras izstrādes nodrošināšana.

Socioniķa komentārs. (Es noteikti nepretendēju, ka mana izpratne ir pareiza!). Šīs profesijas man ir svešas (kā cilvēkam no pagājušā gadsimta). Te der savas smadzenes palocīt veselai grupai socioniķu. Turklāt, daudzas nākotnes profesijas šobrīd pat vēl nav zināmas un nosaucamas. Tās izriet no dominējošās situācijas pasaulē, kurā radusies preču pārpilnība, parādījušās jaunas un cilvēci apdraudošas slimības, pasauli apdraud jauni kara draudi, apdraudēta pārtikas apgāde, cilvēce sapņo dzīvi pārcelt kosmosā, straujos tempos attīstījušās tehnoloģijas, ka pat ceļus pa gaisu nav problēma uzbūvēt (piemēra, Ķīnā), debesis pārslogo telefonu, televizoru un dažādi citi tehnoloģiju stari, draud apsīkt naftas krājumi, elektrība un daudz kas cits. 
Skaidri sajūtams, ka nākotnes profesijām būs nepieciešamas iedzimtās un spēcīgākās citas rakstura iezīmes, kuras kādu laikušajā kūlturas posmā (20. gadsimta beigas) bija mazāk pieprasītas.
Tātad manā skatījumā nākotnē dominēs: intuīcija I T un loģika P, L , kā arī intuīcija IT un ētika R , (manā skatījumā vairāk baltā ētika). Izskatās, ka plašāks darbalauks pavērsies Jeseņinam, Dostojevskim, Balzakam, Robespjēram, Donkihotam, Hakslijam, Džekam. Sensorās funkcijas  FS nebūs ieguvējas. Jau šobrīd manāms, ka pasaule netiecas pēc dabas – estētiskā skaistuma, pilsētās starp debesskrāpjiem gandrīz pazūd zaļā zona. 

Arī pēc psihosofijas var apjaust, kādiem tipiem būs noteicošā loma: augstai pirmajai un otrajai loģikai, augstai gribai (1. un 2. kanāls) un augstai fizikai (1., 2. kanāls). Protams, tas nenozīmē, ka citām  zemākstāvošām funkcijām nebūs loma nākotnes veidošanā. 

Es šobrīd pat necentīšos komentēt nevienu profesiju. Tas ir kompetentu profesionāļu komandas darbs. Ja kāds vēlās veidot grupu un vest debates, tas būtu tikai atbalstāms. 
Nebaidos pateikt to, ka augstās tehnoloģijas izspiedīs cilvēka darbu, kas jau ir noticis šobrīd. Ar ko nodarbosies cilvēks? 
Velta Līvija Miķelsone.