Sakopta un nesakopta sēta10.09.2013

Sabiedrībā pieņemts analizēt un izvērtēt ne tikai cilvēku raksturus, viņu uzvedību un ārējo izskatu, bet arī viņu mājokli, apkārtni, kurā viņš mīt. Daļa cilvēku tīko ieraudzīt sakoptus dzīvokļus,  dzīvojamās mājas un viņu apkārtni. Sabiedrība regulāri rīko māju apkārtējās vides sakoptības konkursus, iemūžinot interjeru un apkārtējo ainavu žurnālos un citās sabiedriskās vietnēs. Lai cilvēkus veicinātu sakopt savu mājas apkārtni, pilsētās un laukos tiek rīkoti konkursi par skaistāko un sakoptāko sētu. Pagājušajā gadā fotomākslinieks Vilnis Vītoliņš sarīkoja izstādi Tā ir Latvija, izdodot apjomīgu grāmatu ar dažāda tipa cilvēku dzīvokļu fotoattēliem.

Dažkārt izbrīnu rada tas, ka cilvēks nopērk vai uzceļ māju, bet mājas iekšpusi un apkārtni pamet novārtā, ļaujot tai aizaugt ar liekām, bieži pat nevajadzīgām lietām. Daļa cilvēku regulāri neuzkopj dzīvokli, nekopj un neravē dārzu ap māju, kas zaudē sākotnējo pievilcību.

Pamudinājumu rakstam radīja žurnālā Ieva Nr. 36 izlasītā intervija ar Baibu Sipenieci – Gavari un Privātajā dzīvē Nr.36 izlasītā intervija ar Elitu Veidemani un Aivaru Brīzi.

Baiba saka – Nesakoptas sētas vienīgais iemesls ir tas, ka tu esi slinks vai duraks. (© Baiba Sipeniece – Gavare, Ieva, 2013. gada 4.septembrī, Nr.36).

Mēs daļēji piekrītam Baibas vērtējumam, jo reti kam patīk nesakoptība. Taču no socionikas viedokļa ir iebildums par izteiciena kategoriskumu.

Lai Tu, lasītāj, saprastu, kas mūsos radījis iebildumu, mēs skaidrosim viena rakstura iezīmju pāra  sensorās un intuīcijas uztveres kardinālas atšķirības.  Cilvēkam dominē vai nu sensorika, vai intuīcija.

Sensorika ir reakcija uz piecām maņām, ar kurām apkārtējā vidē līdz niansēm tiek izjustas smakas, smaržas, nepatīkamās garšas, pamanīts nesakārtots un neglīts ārskats (gan tērpos, gan dzīvokļa un dārza kopšanā), griezīgas skaņas un nepatīkamas miesiskās sajūtas. Šie cilvēki pedantiski kopj savu ārieni, piedomā par gaumīgu un saskaņotu tērpu, likvidē traucējošas smakas, izbrāķē nekvalitatīvus ēdienus, regulāri uzkopj dzīvokli un mājai piederošo teritoriju. Šis talants viņiem ir no dzimšanas. Novērots, ka konkursos par sakoptāko sētu un dārzu biežāk uzvar ģimenes, kurās ir vismaz viens sensorais tips.

Pretēji sensorikai ir sestā maņa – intuīcija.  Ja intuīts audzis sensorau vecāku ģimenē, vai dzīvē viņam blakus ir saderīgs sensorais partneris, tad intuitīvais tips aizgūst un daļēji iemācās sakoptību, vismaz tādā līmenī, lai nekristu acīs paviršums.

Tajās nesakoptajās mājās, ko Baiba redzējusi Latvijā, visticamāk, dzīvo intuitīvie tipi, kuriem blakus nav sensorā. Ļoti bieži tādas mājas aizaug nevis slinkuma vai prāta darbības traucējumu dēļ, bet, nespējā pamanīt to, kas traucē sensoram. Faktiski intuītam šādas nekārtības netraucē un viņš tās pat nepamana. Visticamāk, ka šāds intuitīvais tips nebūs prasmīgs jaunsaimnieks un lietpratīgs saimniecības vadītājs, ja vien neatradīs saderīgu sensoru partneri.

Šeit varbūt nedaudz pārspīlēts, taču lauku sētās bieži vērojams skats. Arī Rīgā pietiek tādu skatu.


intuitīvā tipa dzīvoklis

Baiba ir Napoleona tips, tātad sensorā. Viņa arī par sevi stāsta, ka nebaidās melnā darba, ar prieku pati ķeras klāt gan ravēšanai, gan citiem darbiem, kaut arī viņas profesija saistīta ar garīgu darbu. Tādam tipam kā Napoleonam piemīt gan garīgā, gan fiziskā darba talants.

Savukārt Elita Veidemane ir Žukova tips, arī sensorā. Bija patīkami žurnālā lasīt, kā arī vērot, cik sakopta viņas mājas iekšiene un ārpuse. Mēs zinām, ka Elita Veidemane visu mūžu strādājusi garīgu darbu, taču, visticamāk neapzinājās, ka viņas īstais un iedzimtais talants ir viss tas, ko cilvēks var padarīt ar rokām. Elita izteikusies, ka viņas sapnis ir piepildījies, jo nesen iegādājusies māju, kurā kopā ar dzīvesdraugu Aivaru uzlādē enerģiju.

sensoro māja

Var piebilst, ka sensorie tipi pēc dabas ir kategoriski, un, viņuprāt, nesakoptība saistās tikai ar slinkumu. Mēdz būt, ka arī doktora grādu ieguvušam cilvēkam, kuru nekādi nevar nosaukt par duraku, dzīvoklis lūzt no nekārtības, un pagalmā nātres sniedzas līdz elkoņiem. Līdzīgi novērots, ka arī medicīnas darbiniekam, kuram amats liek ievērot pedantisku sterilumu un, kurš netiek uzskatīts par slinku, viņa mājās nevar atrast vietu, kur normāli apsēsties.


sensorā tipa balkons

Var pavērot arī pilsētā balkonus. Ja tie ir ar pārkrāmēti ar dažādām nevajadzīgām lietām un nav piedomāts par estētiku, tad skaidrs, ka dzīvoklī dzīvo intuīts. Skaisti un eleganti noformēts balkons, kurš kalpo kā atpūtas un enerģijas uzņemšanas vieta, liecina, ka dzīvoklī dzīvo vismaz viens sensorais.


intuitīvā tipa balkons

Neviens tips nav slikts! Saderīgā ģimenē ir vajadzīgs viena sensorā un viena intuīta apvienojums. Ja kopā dzīvo divi intuīti, tas liecina, ka viņi jau ir nesaderīgi, un tādi ar grūtībām tiks galā arī ar  saimniecisko lietu kārtošanu.