Atšķirīgs viedoklis par Levita kungu01.07.2023

Ir pagājuši četri prezidentūras gadi, kad Latvijas iedzīvotāji izvērtē prezidenta veikumu. Neatbilstoši un nepelnīti pārmetumi tiek izteikti godājamajam Levita kungam. Vai tie ir pamatoti?

Lielākā sabiedrības daļa pavisam neskaidri izprot valsts prezidenta pienākumus. Prezidenta prioritāte ir savas valsts integrācija pasaulē, iegūtās informācijas nodošana iekšpolitikas veidošanai (sakoordinēšana starp valdības struktūrām). Viņam jāspēj izprast pasaules notikumu pulsu, tādējādi veicinot un ierosinot savā valstī progresa iespējas un drošības sajūtu ilgtermiņā.

Likumu veidošana un to īstenošanu, vides radīšanu veiksmīgai dažādu nozaru un uzņēmējdarbības attīstībai ir simts saeimas deputātu, ministru kabineta, un dažādu citu organizāciju (asociācijas, biedrības, dibinājumi un tamlīdzīgi) pienākums.

Prezidenta paredzamajos darbības pienākumos neietilpst individuāli detalizēta pieeja katram atsevišķam novadam, viensētai vai personai. Ieklausoties tautas vēlmēs, rodas ieskats, ka viņi vienā personā labprāt saskatītu visu sešpadsmit socionisko tipu spēcīgās iezīmes (funkcijas), kas reālā dzīvē nav iespējams.

Sākotnējā sajūsma par nākamo prezidentu rodas jau viņa pirmsvēlēšanu laikā un īsi pēc tam. Bet prezidenta darbības devums kļūst pamanāms tikai viņa darbības beigās un vēlāk.

Cilvēka rīcība automātiski notiek viņa iedzimtā socionikas tipa ietekmē. Godājamais Levita kungs pieder Balzaka (INTP) tipam. Sociālā loma – “Kritiķis”, kas spilgti izpaudās viņa pēdējā uzstāšanās laikā seimā.

Balzaks kā introvertais “I” tips neizpaužas ar vieglu komunikāciju, nav skaļu un plašu sabiedrisko pasākumu piekritējs. Tajos piedalās tik, cik prasa viņa pienākumu veikšana.

Laika intuīcijas (T ) ietekmē Balzaks nepasniedz detalizētu problēmu risinājumu. Nepaceļot balsi, lieki neveic neizskaidrojumu, bet informē veicamo uzdevumu nepieciešamību. Paredz draudīgas situācijas, par kurā brīdina citus.

Spēcīgās loģikas P ietekmē nepieņem pārsteidzīgus lēmumus. Nesaskata jēgu neobjektīvā kritikā, jo viņš pats piesardzīgi izprot darbības secību ilgtermiņā.

Vājo sensoro (S) funkciju – prezidenta publiskā tēla veidošanu nodrošina atbilstošs personāls.

Vājās ētikas funkcijas (E ) iespaidā viņš nav radīts kā glaimotājs, pielīdējs. Viņam nepiemīt teatrālisms, tādēļ viņa runas nav iedvesmojošas un izpelnās sabiedrības kritiku. Viņa rūpes par sabiedrību izpaužas lietderīgu un piesardzīgu padomu veidā. Prezidenta veikumu spodrina vai grauj žurnālisti un viņa padomnieki.

Kā Balzaks Levita kungs savus prezidenta pienākumus un misiju ir izpildījis.

Kādēļ lielākai daļai sabiedrības šķiet simpātisks jaunievēlētais prezidents godājamais Rinkēviča kungs?

Jo Rinkēviča kungam kā Draizera tipam piemīt gandrīz pretējas rakstura iezīmes kā Balzakam. 

 
 
 
Plašākus socionisko tipu aprakstus lasiet linkā!