Vai mīts par Putina dubultniekiem atbilst patiesībai?29.01.2023

Ļaudis runā un domā dažādi. Jo tik dažādi mēs arī esam. Bet ir brīži, kad cilvēks vēlas gūt kaut kādus apstiprinājumus, prognozes ne tikai, ziņkārības dzīts, bet arī lai spēku dzīvot harmonijā gan ar sevi, ar dabu, gan arī notikumiem pasaulē. Īpaši tas ir svarīgi eksistenci apdraudošās situācijās, kāda pasaulē ir pašreiz.

Esmu pārliecinājusies, ka slavenu gaišreģu, ekstrasensu, astrologu dotās prognozes nav sevi attaisnojušas. Tas drīzāk ir šovs, apmierināt cilvēkiem neizprotamo, no vienas puses radot cerības vai noraidot tās.

Sabiedriskā telpā jau sen klīst spriedelējumi par diktatoru, cilvēka prātam neaptveramo zvērīgās rīcības uzsācēju, cilvēces nīdēju Putinu. Nosaukt viņu par kungu būtu vairāk nekā grēks. Bet, nosaukt viņu par zvēru uz divām kājām staigājošu būtu godpilni. Putins pieder otrai – diktatoru kvadrai. Taču tas nenozīmē, ka viņš ir salīdzināms ar citiem tāda paša rakstura tipiem. Putins ir slims cilvēks, kurā atmosušies zvēra instinkti. 

Mana profesionālā pieredze ļauj izdarīt atšķirīgus secinājumus, kuri nebalstās minēšanā, zīlēšanā. Ņemot talkā socionikas, psihosofijas un vēl arhetipu teorijas zināšanas, es izdalīju vismaz vairākus, varbūt pat piecus Putina sejai pielīdzinātos dubultniekus. Daži ir samērā veiksmīgi piemeklēti līdzībā Putinam, bet daži pat bez šīm zināšanām redzams, ka nelīdzinās Putinam. Man ir radies ieskats, ka Putins sava dubultnieka meklēšanā kā arī savas komandas nokomplektēšanā ir pieaicinājis speciālistu, kurš pārvalda šīs zinātnes.

Šinī gadījumā galvenais ir vērojumi sejā: sejas forma, trapēca uz sāniem vai gareniski, uzacu loki, grumbas uz pieres, kādu zīmējumu tās veido, ausis, to forma gan ausu ļipiņa, gan auss augšējā daļa, deguns, nāšu atvērumi, veids, kā deguns savienojas ar pieres daļu, lūpas, kādu zīmējumu tās veido, zods, ko var ieraudzīt uz zoda.

Protams, līdzībai jāatbilst arī  Putinam atbilstošais augums, ķermeņa svars, žesti. Ģērbšanās stilu šinī gadījumā ņemt vērā nedrīkst, jo šāda ranga cilvēkus uzmana estētiskais konsultants.

Seja, ir cilvēka spogulis. Tikai tad, kas sarindo lielu skaitu foto uz vienasplaknes, var itin viegli pamanīt atšķirības. Mēģināšu tās aprakstīt. 

 

 

Pa kreisi varētu būt dubultnieks, pa labi Putins. Dubultniekam grunbas uz pieres nemana.  Putinam grumbas uz pieres veido trīs viļņveidīgas līnijas. Putinam nāšu atvērums plats, blakus cilvēkam ir tā saucamais pīles deguns. Acis abiem diezgan šauras, bet Putina plakstiņus nospiež it kā smagums.

 

 

  Uz abiem foto varētu būt Putins. Pavērojiet grumbu zīmējumus uz pieres, kādi dubultniekiem nebūs. Putina poza visbiežāk pus sakumpusi, arī ejot gaita tāda pati. Skats it kā ar pieliektu galvu, šķiet, ka skatās caur pieri.

Pa labi, dubultnieks, pa kreisi Putins. Dubultnieka piere pilnīgi nodod viņa atšķirību no Putina. Pavērojiet, cik dubultniekam daudz grumbu un vietā, kur nogājuši mati, āda veido pavisam citu zīmējumu, nekā Putinam. Atšķirības manāmas arī zodā. Dubultniekam uz zoda veidojas izcilnītis (liecina par valdonīgu tipu) bet starp apakšlūpu un izcilnīti veidojas tāds kā grāvītis. Putinam tādu nav.

 

Uz leju- dubultnieks, kuram sejas forma veido trapecu uz augšu. Putinam sejas formai trapeca uz sāniem, seja kantaina. Pieres līdzīgas, bedrīte uz zoda atšķirīga. 

 

Ātri uzmetot skatu, vai arī nesavietojot attēlus uz vienas plaknes, atšķirības it kā nemana. Un tomēr viņas ir. 

Man šķiet, ka uz šī foto ikviens pamanīs nesakrītību, un konstatēs, ka tā nav viena un tā pati persona. 

Matu krāsa arī manāmi atšķirīga. Atšķirība zodos un ātri uzmetot skatu, var pamanīt tikai dvīņu brāļu iezīmes. 

 

 

 

 

Pa kreisi un vidū pavisam neveiksmīgi dubultnieki, pa labi Putins.  

 

 

Pa kreisi dubultnieks, kuram ir ekstraverti žesti, plata plauksta, kāda nav Putinam (pa labi), jo viņš ir intraverts. Atkal izcilnītis uz zoda un dziļš grāvītis starp lūpu un zodu, Putinam šis grāvītis ir seklāks.  

 

Pa kreisi dubultnieks, kura zods pilnīgi atšķirīgs no iepriekšējiem, jo veido nogriueztu trījstūri. Uz pieres nav manāms grumbu raksts. 

Arī vidū dubultnieks,  pavērojiet zodus abiem dubultniekiem, nav nekā līdzīga Putinam. Pa labi Putins, kuram nav uzkalniņa uz zoda, bet ir iedobe. Arī lūpu biezums atšķiras, īpaši vidējam dubultniekam, jo Putinam ir plānas un sakniebtas lūpas.

 

Papildināts 23. martā pēc Putina vizītes Krimā.  Foto ir uzņemti vienā dienā, taču pa labi “Putinam” ir krietni uzbarojušies vaigi, ka pat acis iegrimst tajos. Bet pa kreisi “Putinam” ir plānāki vaigi un acis ir platākas. 

Svarīgi būtu pamanīt skaidri izteiktu auss gliemezīti, fotografētu no sāna. Tas visticamāk nodotu, jo reti tie atšķirīgiem cilvēkiem līdzīgi. Kurš ir kurš?