Štirlics – ESTJ loģiski sensorais ekstraverts17.07.2010

Pseidonīms: Administrētājs


Vjačeslavs Tihanovs Ērihs Marija Remarks

Štirlics ir teicams vadītājs un Administrētājs ar demokrātisku vadības stilu – padotajiem rada ērtus apstākļus, līdzvērtīgus savējiem. Uzskata, ka tikai tādā gadījumā, viņam ir tiesības būt prasīgam pret darbiniekiem. Arī saviem tuviniekiem nodrošina pārticību un ērtus dzīves apstākļus. Mērķtiecīgs, godīgs, taisnprātīgs un tiešs. Veiksmīgi vada nostiprinājušos kolektīvu, kur ir izveidojusies noturīga ražotne, vai uzņēmumu, kur radīti atbilstoši darba apstākļi. Izmanto visiedarbīgākos paņēmienus, lai darbu veiktu visīsākā laikā. Prot uzlabot, vienkāršot un izmantot dažādas darba metodes, rast netradicionālus risinājumus, novērst nepilnības. Īpašu uzmanību pievērš darba izpildei, stingri ievērojot, lai tas atbilst izstrādātiem noteikumiem. Iepriekš pārdomā darbu secību, izvērtē atsevišķas detaļas. Rūpīgi sagatavo darba vietu, darba rīkus un sagādā nepieciešamās izejvielas. Pirms uzsāk jaunu darbu vai gatavojas veikt, ko sarežģītu, atrod un apkopo nepieciešamo informāciju. Vienmēr visu pabeidz. Administrators Administrētājs visu dara pamatīgi un akurāti. Ja viņu kaut kas neapmierina, labprāt pārveido. Pieprasa arī citiem to izdarīt.

Necieš slaistus un cilvēkus, kuri darbu veic pavirši vai nepabeidz. Patīk kārtība un tīrība, spēj sakārtot visu. Citiem izpalīdz vairāk ar darbiem, bet ne ar padomiem. Ir paraugs apkārtējiem. Apspriež un izvērtē gan savu, gan citu cilvēku darbu. Prot panākt, ka cilvēki viņa vadībā strādā ražīgi, ar atbildības sajūtu. Darbīgs, neatlaidīgs. Izteiktas īpašnieka pazīmes – nepieļauj, lai citi iegūst viņam piederošo. Nepieļauj, ka viņa teritorijā citi izrīko un nosaka savus noteikumus. Saimniecisks, gādīgs un taupīgs. Prot rīkoties ar mehānismiem, iegādājas modernāko tehniku. Saudzē darba līdzekļus – gan savus, gan citu, arī laiku. Pamatīgi strādā un atpūšas no sirds. Darbs ir viņa vaļasprieks un prieka avots. Labāk jūtas aktīvā darbā, nekā pasīvā atpūtā.

Labprāt garšīgi paēd, arī pats prot gatavot un labprāt to dara. Patīk rīkot plašas viesības ar bagātīgi klātiem galdiem. Labprāt apdāvina tuviniekus, izdomā pārsteigumus. Izsmalcināta krāsas, formas un skaistuma izjūta. Rūpējas par izskatu, apģērbu, apaviem. Apģērbs ir vienkāršs, elegants, neuzkrītošs un skaists. Nepatīk rotas, dažādi papildinājumi un izskaistinājumi. Izvēlas augstvērtīgus, noderīgus un ikdienā ērti lietojamus priekšmetus. Vienu apģērbu valkā ilgu laiku, bet tas vienmēr izskatās labi. Iecienīts ir lietišķais un klasiskais stils. Štirlics vēlas redzēt saskanīgi un eleganti ģērbtus cilvēkus, tas viņam ir estētisks baudījums – līdzvērtīgs mākslas baudīšanai. Katra lieta viņam ir kā dzīva būtne, kā vērtība, ko viņš labprāt aplūko, kopj un saudzē. Pastāvīgi ievieš kārtību. Jūtas neapmierināts, ja kāds to neievēro. Viņam svarīgāks ir partnera izskats – veselība, higiēna un elegance, bet mazāk svarīgs saprāts.

Viņu aizrauj sacensības, spēles, strauji sporta veidi. Īpaši iedvesmojas gadījumos, kad jāpierāda ko viņš spēj. Bezbailīgs. Ir pārliecināts par savu izturību un fizisko spēku. Izvēlas kaskadieru, lidotāju, izlūku un tamlīdzīgas profesijas.

Viņam nepatīk savlaicīgi rūpēties par veselību, tādēļ bieži slimo ar ielaistām kaitēm, smagi tās pārcieš. Neņem vērā tuvinieku padomus par nepiemērotu apģērbu un laika apstākļiem. Izvairās lietot parakstītos medikamentus. Slimības laikā ir īpaši untumains. Citus ārstē labprātāk, nekā pats sevi. Viņam ir svarīgi noskaidrot, kādēļ tuvinieks jūtas slikti. Štirlics var būt labs ārsts.

Neprot citiem izskaidrot tehniskas instrukcijas. Labāk dara, nekā runā, tādēļ dod pamācības: „Dari kā es!”

Saskarsmē ar nepazīstamiem cilvēkiem ir atturīgs, attiecībās ar draugiem – uzmanīgs un saprotošs. Mērķtiecīgi meklē pretēja dzimuma partneri, un par to nekautrējas. Ar tuviniekiem veidojas sirsnīgas attiecības. Spēj būt savaldīgs, pieklājīgs un dzīvespriecīgs. Prot ieinteresēt partneri ar sarunām. Ja partneris ir pakļāvīgs (kāds ir viņa duālais Dostojevskis), tad izturas īpaši uzmanīgi. Viņam svarīgi saņemt mīlestību, gaida pārliecinošus jūtu apliecinājumus. Cenšas izvairīties no nejaušībām. Jūtas atbildīgs par partneri, aizstāv viņa intereses vairāk, kā savējās. Ja Štirlicam ir labs garastāvoklis, viņš ir interesants sarunu biedrs, un labprāt joko.

Administrators vēlas būt mierīgs, taču attiecībās ar pretējo dzimumu, jūtas saspringts (ētika 3.kanālā). Šī iemesla dēļ bieži kļūst pārlieku emocionāls, tiešs, zobgalīgs un skarbs. Strīdos ātri sadusmojas, bet tikpat ātri nomierinās. Kad iekarst sarunā, otra viedokli nesadzird un neuzklausa, mēdz ietiepīgi palikt pie sava. Štirlicam grūti atzīt kļūdas.

Uzskata, ka ideāla ir tāda pasaule, kur valda mīlestība, labvēlība, saprātīgas un skaistas būtnes, kur cilvēki ciena viens otra neatkārtojamību. Štirlicam patīk cilvēki, kuri prot savus nodomus īstenot dzīvē. No tādiem viņš gūst mieru, enerģiju un pārliecību. Viņa raksturā apvienojas pretējas iezīmes – neuzticēšanās un spītība mijas ar naivumu mīlestībā, skarbums mijas ar saudzīgu attieksmi, prasīgums apvienots ar paļāvību. Spēj ilgstoši dzīvot nesaderīgās attiecībās. Tradicionālists, tādēļ cenšas saglabāt laulību. Grūtības rada jaunu attiecību veidošana, tas viņam šķiet nepieņemami un biedējoši. Ja laulība ir nesaderīga, cenšas to saglabāt un noslēdzas darbā (kļūst darbaholiķis).

Augstu vērtē tos, kuri veltī viņam savu laiku. Nekavē, tomēr slikti izjūt laika ritējumu, tādēļ grūti ir savlaicīgi izpildīt paredzētos darbus (intuīcija 4.kanālā ir vāja). Šī iemesla dēļ viņš jūt satraukumu. Kaut arī visu pārdomā un iepriekš gatavojas, neparedzētas izmaiņas viņu satrauc un izsit no ritma. Strādājot var aizmirst paskatīties pulkstenī. Dzīvo patiesi, šeit un tagad. Nepatīk domāt par nākotni, tomēr viņam nepieciešams just nākotnes nodrošinājumu, paredzēt notikumu gaitu. Ja nepatikšanas notiek pēkšņi un negaidīti, Štirlicam rodas sajūta, ka nedrīkst atslābināties, ka jāgatavojas kaut kam neparedzētam. Nejūt briesmu tuvošanos, ar grūtībām veido nākotnes plānus. Nepārtraukti izvērtē kļūdas, cenšas izvairīties no atkārtošanās.

Ciena tradīcijas un ieražas, taču cenšas turēties laikam līdzi un sekot jauninājumiem. Štirlicam piemīt spēja tradīcijas turpināt mūsdienīgā stilā – veca dziesma jaunās skaņās. Cilvēkus novērtē un izprot pareizi, taču nepamana un neatšķir sīkumus, kādēļ bieži kļūdās. Labprāt klausās stāstus par saderīgām savstarpējām attiecībām. Patīk garas, sirsnīgas sarunas par citu cilvēku dzīvi. No tām viņš smeļas padomus un labāk izprot, kā pilnvērtīgāk izdzīvot savējo. Neskatoties uz ārējo skarbumu, īstenībā Štirlics ir diezgan jūsmīgs un jūtīgs. Viņa pašsajūta atkarīga no apkārtējās psiholoģiskās vides. Ja cilvēki ap viņu ir naidīgi un neuzticas viens otram, Štirlica veselība pasliktinās. Mīļu un nozīmīgu cilvēku labā, spēj ziedoties. Partnerim izvirza augstas prasības, un, ne katrs to spēj izturēt. Štirlicam ir svarīgi, lai viņa rūpes un pūles tiktu novērtētas. Administrators uzskata, ka dzīve ir skaista, un, katrs ir pats savas laimes kalējs. Augstu vērtē savstarpējo sapratni, paļāvību, iejūtību. Uzskata, ka saderīgas attiecības dzīvi padara harmonisku un skaistu.

Par savstarpējām attiecībām
Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām attīstās, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Štirlica saderīgākie partneri pēc socionikas rekomendācijām: duālais – Dostojevskis, aktivators – Hakslijs, mirāžas – Robespjērs un pusduālais – Draizers.