Sociotipa izdzīvošanas koeficients04.01.2009

Savulaik socioniķe Jeļena Filatova sniedza sociotipa izdzīvošanas koeficientu atspoguļotu ballēs. Filatova šo aprakstu izstrādāja, pamatojoties uz iegūto pieredzi un vērojumiem sociālisma laikā – periodā, kad indivīdam nevajadzēja intensīvi domāt, kur mācīties, kur strādāt pēc izglītības iegūšanas, kā nopelnīt un izdzīvot. Tolaik visu tika paredzējusi valsts. Taču Filatova nepretendēja, ka šis darbs ir jāuztver kā dogma, un, ka koeficients var mainīties. Biedrība “Socionika” – Veltas Līvijas Miķelsones un Elvja Krūmholca personā izstrādāja jaunus katra socioniskā tipa izdzīvošanas koeficientus izteiktus ballēs. 

Mainoties iekārtai, cilvēkiem nācās pašam izvēlēties, kur mācīties, meklēt un atrast darbu, kā nopelnīt un kā iekārtot savu dzīvi. Tieši šajā periodā parādījās katram sociotipiem piemītošās, jau iedzimtās izdzīvošanas spējas, kuras nebija pamanāmas iepriekšējā – sociālistiskā režīma periodā. Šajā grāmatā ballēs tiek sniegts apkopojums, kā šodien katrs no 16 sociotipiem spēj izdzīvot.

Koeficienti ballēs nav paņemti nejauši, bet ir ņemtas vērā vairākas sociotipiem iedzimtās pamatiezīmes un viņu pieprasījums sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat tiek ņemta vērā sociotipa spēja patstāvīgi gūt kaut vai izdzīvošanas minimumu (nodrošināt sevi), lai nesabruktu tirgus konkurences laikā un nepārvērstos par bezpajumtnieku.

Nosakot koeficientu, tika ņemta vērā summa, kuru veidoja iezīmes: sensorā un intuīcija, loģika un ētika, stratēģija un taktika, izlēmīgais un svārstīgais. Kopdarbībā ar kolēģi Elvi Krūmholcu mēs veicām pārrēķinu, izteiktu ballēs. Līdzīgi kā J.Filatovas izvērtējumā, mēs maksimālo izdzīvošanas slieksni pieņēmām 45 balles, bet minimālo 25 balles.

Nedaudz paskaidrojam baļļu nozīmi. Sociotipi ar augstu izdzīvošanas koeficientu spēj izdzīvot jebkādos apstākļos, viņi vienmēr atradīs veidu, kā nopelnīt, apgādāt ģimeni un kā izdzīvot pat vientuļā salā. Viņiem raksturīgs darbīgums. Viņi nežēlojas, bet dara. Citādi ir ar tiem, kuriem zems izdzīvošanas koeficients, viņi ar grūtībām atrod darbu, tas nenes apmierinošus ienākumus, un bieži viņiem nepieciešama palīdzība no malas. Taču papildinošs partneris var krasi pārvērst dzīvi arī sociotipam ar zemu izdzīvošanas koeficientu.

Nr. Sociotips Koeficients
1 Žukovs 45
2 Napoleons 44
3 Balzaks 42
4 Gabēns 42
5 Džeks 40
6 Maksims 40
7 Draizers 38
8 Štirlics 38
9 Jeseņins 35
10 Dimā 35
11 Robespjērs 34
12 Dostojevskis 32
13 Igo 32
14 Hamlets 30
15 Hakslijs 26
16 Donkihots 25

Sociotipa pieprasījums darba tirgū
Sensori loģiskie S F P L un arī sensori R E ētiskie vienmēr ir pieprasītāki par intuitīvi T R E ētiskiem. 

Sociotips  

izdzīv.
koef.

A

D

p. d.

M

S

d

V

š. v

r. a

p. p

s. e

P

u

K

r

R

Vidēji

Koef.

Piepra

sījums

Donkihots
ENTP I L 

25

24

25

18

6

4

9

0

7

-2

-5

-3

-4

-3

-4

-10

0

2,53

15

Dimā
ISFP S E 

35

35

30

22

32

26

8

21

14

10

14

6

-2

0

-5

-4

1

11,53

6

Igo
ESFJ E S 

32

24

32

31

26

27

20

19

16

-3

12

0

-4

-5

-6

0

-8

10,47

9

Robespjērs
ENTJ L I 

34

33

34

15

22

8

16

9

10

-2

-7

4

3

-3

5

-3

-7

6,93

11

Hamlets
ENFJ E T 

30

30

29

10

20

12

10

2

4

-1

-7

3

-1

-8

-10

-2

-6

3,67

14

Maksims
ISTJ L F 

40

40

37

36

25

22

18

12

11

-3

8

9

6

2

0

-4

-9

11,33

4

Žukovs
ESTP F L 

45

43

45

27

42

24

12

18

12

14

8

6

-2

3

5

-3

5

14,40

1

Jeseņins
INFP T E 

35

34

35

33

3

11

9

5

10

2

-10

-6

-3

2

-6

2

-6

5,40

13

Napoleons
ESFP F R 

44

44

43

32

22

21

10

19

16

12

16

-2

3

-2

2

-2

0

12,67

3

Balzaks
INTP T P 

42

41

42

25

21

20

21

11

15

3

-6

4

2

2

-1

-1

-3

10,33

8

Džeks
ENTJ P T 

40

40

38

22

24

18

14

11

6

7

-2

9

6

1

9

-1

0

10,80

7

Draizers
ISFJ R F

38

38

35

24

22

20

9

15

14

2

10

-3

-1

2

-8

-3

-5

8,87

10

Štirlics
ESTJ P S 

38

37

38

25

30

23

18

20

13

2

10

0

-1

2

2

-4

-7

11,40

5

Dostojevskis
INFJ R I 

32

32

31

23

27

11

9

12

8

-4

-7

-4

2

-3

-9

-3

-3

6,00

12

Hakslijs
ENFP I R

26

26

25

22

16

9

12

1

6

-7

-13

-10

2

-3

-10

-8

-10

2,13

16

Gabēns
ISTP S P 

42

41

42

22

30

26

20

22

11

14

6

5

3

3

0

-3

9

14,00

2

Teksts no V.L. Miķelsones grāmatas: “Atrodi sevi”!