Seminārs Priekuļu novada skolotājiem11.01.2012

Par Priekuļu novada skolotājiem sarūpēto semināru paldies atsaucīgajai skolas direktorei Ivetai Apīnei un viņas vietniecei Anitai Skrastiņai!