Seminārs Gulbenes pedagogiem12.01.2012

Gulbenes novada vidusskolas skolotājiem semināru 2010.gada 07.novembrī noorganizēja Gulbenes izglītības nodaļas metodiķe Inese Strazdiņa. Semināru noklausījās 22 pedagogi. Paldies arī Jums, Ineses kundze!