Socionika – izglītībā un ikdienā01.09.2017

2017. gada 25. augustā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā notika profesionālās kompetences pilnveides A programmas „Socionika – izglītībā un ikdienā” kursu nodarbība. Lektore – biedrības Socionika valdes priekšsēdētāja, socionikas maģistre Velta Līvija Miķelsone. Kursu nodarbībā piedalījās 35 Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu izglītības iestāžu pedagogi.

Kursu dalībnieki tika iepazīstināti ar šobrīd Latvijā jau zināmu, taču pagaidām maz pazīstamu zinātni – socioniku, kuras pamatā ir psiholoģija (zinātne par cilvēka psihi), socioloģija (zinātne par cilvēku attiecībām sabiedrībā) un informātika (zinātne par informācijas apstrādi un pārraidīšanu). Pedagogiem socionika jāzina, lai gūtu sapratni par sevi un savu atbilstību profesijai, lai efektīvi spētu komunicēt ar klasi, lai veidotu veselīgu mācību klimatu klasē, lai spētu risināt disciplīnas problēmas klasē, lai izprastu skolēnu sociālās problēmas, kuras cēlušās no nesaderīgām attiecībām ģimenē, lai uz kolēģiem raudzītos nevis kā uz konkurentiem vai mazāk apdāvinātiem, bet kā uz personām ar atšķirīgu uzvedības modeli, lai gūtu jaunu skatījumu uz dzīvi un lielāku izpratni par apkārt notiekošo.

Lektore dāsni dalījās savās zināšanās, un rezultātā vienaldzīgo nebija. Katrs kursu dalībnieks uzzināja savu sociotipu un ieguva metodiskos materiālus turpmākajam darbam.

Pedagogi izmantoja iespēju un iegādājās Velta Līvijas Miķelsones populārzinātnisko grāmatu: Atrodi sevi!, kurā, starp citu, lektore saka: … Pienācis brīdis, kad ir par maz apgūt prasmi lasīt, rakstīt, rēķināt. Šodienas augsto tehnoloģiju laikmetā cilvēkam jāmācās un jāpilnveidojas visu mūžu, pretējā gadījumā viņš nespēj sekot straujajiem dzīves tempiem, ar kuriem nākas saskarties ikdienā. 

Datorprogrammas tiek mainītus ik gadus, mobilās tehnoloģijas pilnveidojas vēl ātrāk, nekā mēs spējam pie tām pierast, bet cilvēks joprojām nav iemācījies atrast savu īsto un atbilstošo vietu pasaulē. Nav izpratis, kas notiek viņa psihē. Un joprojām baidās to atklāt. Labāk atšifrēt sevi pašam, nekā ļaut to izdarīt citiem. Labāk sevi atrast pašam un izprast savas stiprās un vājās vietas. Tādēļ mans novēlējums ATRODI SEVI!