Sievišķās un vīrišķās iezīmes31.03.2012

Šīs iezīmes apraksta tika socionikā

Rediģēts 07. decembrī, 2023. gadā

Bieži praksē nācies dzirdēt, ka ir ģimenes, kurās viss ir sakārtots, tā ir labi situēta, sēta sakopta, mājās valda kārība, bērni ir paēduši un glīti apģērbti. Bet ir pavisam pretējas ģimenes – vājš pelnītājs ir gan vīrs, gan sieva, mājās valda milzīga nesakoptība, bērni staigā nemazgāti, dažkārt skrandās ietērpti, pagalms pārvērties par izgāztuvi. Šo situāciju iespējams izskaidrot, talkā ņemot Jekaterinas Filatovas pētījumus par  sievišķām  un vīrišķām iezīmēm sociotipos. 

Pasaulē vērojama vīriešu un sieviešu raksturu daudzveidība, kas sociālā un psiholoģiskā ziņā neatbilst raksturojumam par cilvēka  bioloģisko dzimumu. Cilvēka sociālās lomas atšķirības nav atkarīga no dzimuma, bet no sociotipu iedzimtām sievišķām, vai vīrišķām iezīmēm. 

Mūsdienu zinātnieki – antropologi, sociologi un psihologi konstatējuši, ka uzskati par sievišķību un vīrišķību netiek uztverti viennozīmīgi. Kas vienā sabiedrībā tiek uzskatīts par vīrišķību un tam piemērotu nodarbošanos, uzvedības īpatnībām, rakstura izpausmēm-citā sabiedrībā tiek uzskatīts par sievišķīgu. Lielākā daļa vecāki bērnu audzina, atbilstoši dzimumam, pārliecībā, kādam jābūt īstam vīrietim vai īstai sievietei.  

Socionikas skatījumā sievietes un vīrieša loma neatbilst sociālai dzimuma lomai sabiedrībā. Bioloģiskās dzimumu atšķirības starp vīrieti un sievieti nosaka arī katra fizioloģiskās atšķirības – sievietei ir dotas spējas iznēsāt, dzemdēt un zīdīt bērnu, ko vīrietis nespēj anatomiskās uzbūves dēļ. Vīrietim kā tēviņam ir dotas spējas apsēklot mātīti, lai radītu pēcnācējus. Tikai šajā jomā sievietes bioloģiskā loma ir atšķirīga no vīrieša bioloģiskās lomas.

Sabiedrībā pieņemts uzskatīt, ka īstas sievietes paraugs ir mīļa un rūpīga  māte, taisnīga un gudra bērnu audzinātāja, čakla saimniece, maiga un mīļa sieva, kas gaida mīlestību, atbalstu un aizsardzību no vīra. Un sniedz arī viņam to. Socionikā to dēvē par sievišķo – feminīno rakstura iezīmi.

Tāpat sabiedrībā pieņemts uzskatīt, ka īstam vīrietim jābūt līdzsvarotam, spēcīgam, pelnīt spējīgam, darbīgam un izlēmīgam ģimenes apgādniekam, kurš spējīgs nodrošināt, aizsargāt ģimeni, līdztekus ir atbalsts sievai un bērniem, meistarīgs dažādu roku darbu pratējs saimniecībā. Socionikā to dēvē par vīrišķo – maskulīno rakstura iezīmi. 

Taču, kā izpētījusi socioniķe J.Filatova (daudzu socionikas grāmatu autore) ka, gan sievišķās, gan vīrišķās rakstura iezīmes piemīt jebkuram  sociotipam, neatkarīgi no dzimuma. Šī iezīme ir iedzimta, un norāda, kā veiksmīgi sadalīt pienākumus ģimenē. Piekritīsiet, ka jau izsenis sabiedrībā iemiesojies pieņēmums, ka spēcīga rakstura sieviete tiek dēvēta par “vīrieti biksēs vai ar olām”, bet sievišķīgo, maigas dabas vīrieti dēvē par “bābu brunčos”.

Sievišķie socioniskie tipi Jakubovskas skatījumā ir gandrīz visi ētiskie: Jeseņins INFP, Dimā ISFP, Dostojevskis INFJ, Hakslijs ENFP, Hamlets ENFJ, Igo ESFJ, izņemot Draizeri un Napoleonu.

Vīrišķie socioniskie tipi ir gandrīz visi loģiskie sociotipi: Gabēns ISTP, Robespjērs INTJ, Maksims-ISTJ, Donkihots ENTP, Žukovs ESTP, Džeks ENTJ, Štirlics ESTJ, izņemot Balzaku.

Atlikušie trīs tipi, kuri neietilpa iepriekšējos iedalījumos, ir tie, kuriem piemīt vienāda stipruma  sievišķās, kā arīvīrišķās iezīmes. Tos dēvē par androgēniem. Tie ir: Balzaks-INTP, Draizers-ISFJ, Napoleons-ESFP (visi no trešās kvadras).

Jēdziens psiholoģiskais androgēns raksturo personības neatkarību, spēju uzņemties atbildību, spēju rūpēties un veikt vīrieša un sievietes darbus vienlīdz labi, kā arī nešķrot darbus atbilstoši dzimumam.

Šīs lomas bērnā ir iedzimtas. Jau no agras bērnības vecāki automātiski audzina bērnu saskaņā ar dzimumu lomu, iedvešot viņiem, priekšstatu par to, kādiem jābūt “īstam vīrietim” un “īstai sievietei”.

Visa sabiedrība, tanī skaitā prese, radio, televīzija, atspoguļojumi literatūra, uzsver dzimuma jēdzienu. Piemēram, bērnam saka: “Puiši neraud un nespēlējas ar lellēm, viņi ir stipri! Kas tas par puiku, kuram patīk ģērbties meiteņu kleitā! Kāpēc tu, jaunekli, ej mācīties par frizieri, tā taču ir sieviešu profesija! Vai tiešām tev jāspēlējas ar lellēm? Meitenes ir vājais dzimums, viņas nekautrējas raudāt! Kas tā par meiteni, kas kaujas, rāpjas kokos, spēlējas ar mašīnām, komunicē tikai ar zēniem! Kāpēc tu, meitenīt, izvēlējies miesassarga profesiju? Tā taču ir vīriešu profesija!

Kā paredz sociotipa modelis, bērna uzvedība ir dabiska un tā nav nosodāma

Jāpiebilst, ka ētiskie sociotipi vairāk atbilst savam bioloģiskajam dzimumam – sievietes ārēji izskatās sievišķīgākas, vīrieši – vīrišķīgāki. Loģisko vīriešu miesasbūve mazāk atbilst vīrišķai iezīmei (sakumpis augums, neveiklība, tūļīga gaita).

Izvēloties dzīvesdraugu, svarīgi ņemt vērā šīs iezīmes partnerī. Nav ieteicams, lai pāri veidotu divi sievišķie tipi vai divi vīrišķie tipi. Stabila un noturīga kopdzīve veidosies tikai tad, ja vienam partnerim būs augstas sievišķās balles, bet otram augstas vīrišķās balles, viņi papildinās viens otru. Tāda kombinācija veidojas tikai duālajās un aktivizācijas attiecībās (tas ir vienas kvadras ietvaros).

Lai vieglāk izprastu sievišķās un vīrišķās iezīmes, tās atspoguļotas tabulā ar koeficientu diapazonā no  (-)5, līdz (+)5. Koeficients raksturo sākotnējo pievilkšanos, simpātijas, un to, cik ātri partneri viens otru uztver, un ir gatavi tuvībai. Partneris ar pārāk zemu vīrišķo iezīmi iespējams nebūs  tik līdzsvarots, bet, ja viņu papildinās partneris ar augstu sievišķo iezīmi, attiecības ģimenes dzīvē tas līdzsvarosies.  Piemēram, Balzaka sievišķās un vīrišķās iezīmes izteiktas vienādās 2 ballēs. Tādēļ viņa duālajam Napoleonam piemīt (+) 4 sievišķās un (+) 4 vīrišķās balles, kurass papildina un līdzsvaro Balzaka 2 balles. 

Kurš pelna un kurš saimnieko ģimenē

Līdzīgā veidā iespējams veikt analīzi, kurš sociotips veiksmīgāk spēj apgādāt ģimeni materiālā ziņā un kurš veiksmīgāk pilda saimniekotāja pienākumus tajā. Tieši no tā ir atkarīgs ģimenes noturīgums, prognozes par tās pastāvēšanu un komforta sajūtu tajā.

Koeficienti atspoguļoti diapazonā no (+) 1 līdz (+)10. Tabulārais atspoguļojums palīdzēs saprast, kā veidosies ģimenes budžets un cik saprātīgi tas tiks izlietots, kā arī norādīs uz to, kuram no ģimenes locekļiem piemitīs talants nopelnit vai saimniekot.

Socionikas teorijas maina izpratni par to, ka katrā ģimenē barotājs ir tikai vīrietis;  Tāpat nav jāsaprot, ka katrā pārī saimniece ir tikai sieviete. Ja pāris apprecējies saderīgā tandēmā, saimniekotāja lomu uzņemsies ētiskais – sensorais R F tips, neatkarīgi no dzimuma.  Teiksim, ja Dimā S E vīrietis apprecējies ar Donkihota I L sievieti, tad visbiržāk ģimenē saimniekos Dimā vīrietis, gan auklēs bērnus, gan uzkops māju, labiekārtos māju, rūpēsies par produktu iiegādi, gatavos ēdienu.  Ir novērots, dekreta atvaļinājumu bērna  piedzimšanas gadījumā ņem feminīnais vīrietis. Par to nav jābrīnās!