Racionalitāte – Iracionalitāte24.07.2010

Ceturtais iezīmju pāris atbild par dzīves ritmu, kādā cilvēks iekļaujas un jūtas tajā komfortabli. 

Racionālajam cilvēkam nepieciešams visas darbības savlaicīgi plānot, pretējā gadījumā haotisks ritms rada haosu viņa dzīvē. Savukārt iracionālais cilvēks nespēj labi justies, ja viņa dzīves ritms pakļauts stingram režīmam un grafikiem.  
Racionalitāte

Rakstura iezīme, kas mudina cilvēku stingri turēties pie noteiktiem priekšrakstiem (likumiem, noteikumiem, lēmumiem, saistībām, plāniem), kā rezultātā strauja un krasa apstākļu maiņa lēmumu izpildes gaitā rada diskomforta sajūtu.
Racionalitātes pretstats ir iracionalitāte.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, ceturtais burts J norāda uz racionalitāti. Piemēram, ESTJ vai Štirlics.

Kā rīkojos ES Racionalitāte (J)
Iracionalitāte (P)
Pēc strīda – dusmu izvirduma… Ilgi nespēju atgūties, arī piedod grūti, varu ilgi nerunāt un paturēt dusmas sevī. Ātri atgūstu līdzsvaru, dusmas sevī nepaturu, viegli varu palūgt piedošanu. 
Mani negaidīti atrauj no darba pildīšanas… Vienu reizi varu paciest, bet ja tas notiek atkārtoti, izved mani no rāmjiem. Dusmošos, ja man regulāri uzkraus veikt cilvēku citu nepaveiktos darbus. Darot monotonu darbu, pēkšņa atraušana no tā manī rada patīkamu izjūtu. Viegli paveikšu arī cita cilvēka nepaveikto, nedusmojoties. 
Likumi un noteikumi… Pēc mana ieskata tie dod cilvēkiem drošības sajūtu, aizsargātību. Viss jāregulē ar likumu!  Tie ierobežo cilvēku radošās izpausmes,  brīvību. Likums negodīgiem nepastāv. 
Ja projekta izpilde kavējas… Būšu pārlieku satraukts, noteikti darīšu visu iespējamo, lai iekļautos termiņā. Varu pielāgoties izmaiņām, jo tāpat visu nevar paredzēt un paveikt savlaicīgi.
Savu darbību Tu sadali… Nespēju sevi sadalīt tā, lai veiktu vairākus procesus – darbus vienlaicīgi. Kad paveikts viens, ķeros pie nākamā.  Varu uzsākt vairākus darbus vienlaicīgi, tas mani mobilizē, neradot haosu. Beidzot viss tik un tā paveikts. Un ne slikti! 
Sabiedrības procesi tevi ietekmē… Uzskatu, ka kādam sabiedrības procesi ir jāstabilizē, jāizstrādā stingri rīcības plāni, to skaitā arī neparedzamām krīzes situācijām.  Man nekādi plāni nav nepieciešami, lai spētu saprātīgi rīkoties arī neparedzamajās situācijās. Ārkārtas situācijas rada manī adrenalīnu. 
Mainīt profesiju Tu vari… Vienreiz atradis savu profesiju, kaut arī neatbilstošo, gandrīz nemainu, arī profesionālā virziena izmaiņas neveicu. Esmu atsaucīgs pārmaiņām. Varu vairākas reizes dzīvē mainīt profesiju, nodarbošanos, arī vairākos, pat atšķirīgos virzienos studēt. 

                                                     

Iracionalitāte

Iracionalitāte – īpašība, kas ļauj cilvēkam piemēroties visnegaidītāko apstākļu maiņai un liek tiekties uz maksimālu radošās izpausmes brīvību, kā rezultātā ārēji uzspiesti priekšraksti (likumi, noteikumi, lēmumi, saistības, plāni) iracionālā sociotipa pārstāvim rada diskomforta sajūtu. 

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, ceturtais burts P norāda uz iracionalitāti. Piemēram INFP jeb Jeseņins.

Esam nonākuši līdz pēdējā pāra iezīmei, un pēdējam burtam kodā. Iegūtais pārsvars noteiks. Ja pārsvars ir uz P pusi, tad sanāk, ka Tavs tips ir INFP  jeb Jeseņins. Bet ja pārsvars ir  uz J racionalitātes pusi, tad Tavs tips ir INFJ jeb Dostojevskis.

Iepriekš aplūkotos trijos pāros ieguvām trīs koda burtus, tagad pievienosim ceturto. Izvietojam burtus uz vienas līnijas  sanāk ESTJ, un tas ir Štirlics. Lasām raksturojumu.

E I
S N
F T
J P

Lasītāj! Izskatās, ka tas nemaz nebija tik sarežģīti! Kas esi ieguvis četru burtu kodu, vari turpināt par sevi uzzināt ievietotajā algoritmā pārējās savam raksturam atbilstošās rakstura iezīmes. Daudzas no pazīmēs arī ir aprakstītas mūsu  lapā.