Sociotipu «MK» tabula01.01.2019

Socinisko tipu tabula veidota uz Aušras Augustinavičūtes tabulas bāzes, ar Miķelsones un Krumholca veiktām izmaiņām. Mēs samainījām vietām dominējošās iezīmes ar nolūku, lai viņas sekotu tā, kādā secībā ir četru burtu kods.