Rediģēts 04. aprīlī 2024. gadā

Jaunums!
Sadaļā – Sociotipu raksturojumi ir pabeigts ievietot visu 16 socionisko tipu raksturojumi no e-grāmatas “Atrodi sevi!” 2023. gada izdevums. Ir veikti papildinājumi un nelielas korekcijas. Raksturojumos ar boldu uzsvērtas gandrīz visas tipam piemītošās iezīmes, kuras salinkotas ar pamata aprakstu. Izlasi savu raksturojumu! 

Mūsu mājaslapas viesi! 

Manam jau esošajam grāmatu klāstam ir piepulcējusies vēl viena grāmata – “Atrodi sevi!” šoreiz elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes  e-grāmatas. Šajā grāmatā ietverta tikai viena sadaļa – socionika. Tā sākas ar tipa noteikšanas testu. Tev atkritīs doties tipu noteikt pie speciālista, kuru Latvijā ir maz.  Lasot grāmatu un īpaši tekstus mājaslapā, centies iegaumēt visas sniegtās pamācības. 

E-grāmata ir krietni ilustrēta, vispirms jau ar atbilstošo tipu foto, kuri izvietoti tūlīt aiz katrta raksturojuma. Ilustrācijas atrodas arī pie funkcijām, piemēram, sensors-intuīts, lai,  Tu lasītāj, spētu pamanīt atšķirības, kādas tendences piemīt sensoriem kādas intuitīviem tipiem: pēc ārējām pazīmēm, ģērbšanās stila, somu, apavu nēsāšanas tendencēm, pat kafijas, tējas tasīšu izvēlē. Ceru, ka tas vieglāk ļaus iegaumēt atšķirības un radīs izpratni par socionisko tipu. 

Visas iepriekš izdotās grāmatas ir izpārdotas! 

Varbūt tā ir nejaušība, bet varbūt mērķtiecīga rīcība, ka esi iegriezies biedrības “Socionika” mājaslapā. Iespējams, tieši ar šodienu Tavā dzīvē notiks nozīmīgs pavērsiens, jo Tu būsi iepazinies ar kaut ko pilnīgi jaunu. Šķirstot lapas, Tu pamazām iepazīsi sevi, izpratīsi savus tuviniekus un pats spēsi izskaidrot daudzas līdz šim neizprotamas lietas. 

Tiem, kas ir vēl šī ceļa sākumā, mēs vēlamies sniegt ieteikumus, kā uzsākt mācīties un kā noteikt socionisko tipu vispirms jau katrs pats sev. 

Kā katrā mācībā, arī socionikas mācīšanās jāsāka ar pamatu apgūšanu, ko sniedz socionikas ābece.

Socioniku apgūt būs vienkāršāk brīdī, kad radīsies izpratne par tās galvenajiem terminiem. Socionika kļūst interesanta brīdī, kad Tu būsi atklājis savu socionisko tipu (turpmāk “sociotipu”) un izlasījis raksturojumu. Dažiem cilvēkiem tas izdodas paša spēkiem, bet citi vēlas to noskaidrot pie speciālista. “Atrodi sevi!” e-variantā to varēsi uzzināt, aizpildot testu. 

1. Vispirms ielūkojies sadaļā – Teorētiskā socionika.
2. Turpat, Socionikas vārdnīcā, ir ievietota “socionikas Ābece” – tas ir zināšanu minimums, kas jāapgūst, lai pa socionikas labirintiem virzītos tālāk. Sociotipa zinātniskais nosaukums veidojas no četriem burtiem, (pirmais vārda burts no angliskā apzīmējuma), kuru secība veidosies, izlasot četru pāru aprakstus un atzīmējot katrā pārī tikai vienu – dominējošās pāra puses burtu.
3. Socionikā ir četri galveno iezīmju pāri (dihotomijas). Neviens cilvēks nespēj būt vienādi stiprs abās iezīmju pāra pusēs, tāpēc vienā pāra pusē iezīmes būs spēcīgākas un atbilstošākas tev.  To apgalvot vari  tikai Tu pats, tāpēc nav ieteicams anketi aizpildīt par citu cilvēku. Arī bēnam pašam jāatbild uz jautājumiem. 

Tādējādi Socionikā:

  • introverts nevar izpausties tādā pat veidā kā ekstraverts;
  • sensors neuztver pasauli tādā pat veidā kā intuīts;
  • loģiskais pasauli neizprot tā kā to uztver un izprot ētiskais;
  • iracionālais nesasaista sevi ar lēmumiem un punktualitāti tā kā racionālais.

Kad būsi ieguvis no četru dominējošo pāru pusēm pa vienam burtam, saliec tos kopā tieši tādā secībā, kā sniedzi atbildes. Tu būsi atradis sevi starp 16 sociotipiem, līdz ar to ieguvis četru burtu kodu, kurš (tāpat kā asins grupa) dzīves laikā nemainās, piemēram – ESTJ.
Tu varbūt gribēsi iebilst, ka šobrīd, 30 gados vairs neesi tāds, kāds biji 18 gados. Jā, tā ir taisnība! Jo Tavs psihes modelis būs piepildījies ar jaunu informāciju, nobriedis prāts. Tu jau būsi paspējis iegūt profesiju, būsi socializējies un piesavinājis dažādas sociālās normas, kuras pieņemamas tikai Tev, un būsi guvis dzīves pieredzi un izpratni. Bet Tavs raksturs – drīzāk psihes modelis nebūs mainījies. Par to vari izlasīt rakstā – Tavs nemainīgais kods.

4. Turpmāk ielūkojies Sociotipu „MK” tabulā un atrodi iegūtam kodam atbilstošu pseidonīmu – vēsturiskas personas vai varoņa vārdu. Piemērā minēts Štirlics Tabulas labajā pusē ievietots arī sociālais pseidonīms, kurš norāda Tavu vietu dzīvē, Tavu iedzimto talantu, kurš ielikts tev jau šūpulī. Bieži cilvēki paši to neapzinās. Tas visprecīzāk norāda Tavu profesionālo virzienu. Socioniķu vidū pseidonīmus ikdienā izmanto daudz biežāk nekā četru burtu kodu, jo pseidonīms vieglāk paliek atmiņā. Turklāt neuzmanīgi samainot tikai vienu koda burtu, mainās tipa nosaukums. Sabiedrībā jau iegājušies pseidonīmi vai sociālās lomas nosaukumi, piemēram, Balzaks labprāt sevi dēvē pat Kritiķi.

5. Kad kods atrasts un tabulā esi atradis arī tipa nosaukumu, atliek pārliecināties, vai iegūtais raksturojums tev atbilst. Ja sakrtitība ir vismaz 75 – 85%, tad atliek cerēt, ka tipu esi noteicis pareizi. Ir ievietoti sociotipu raksturojumi, kurus vari atrast sadaļā Sociotipu raksturojumi un fotogalerija. Izlasi iegūto raksturojumu!

Ja lasot raksturojumu Tu neatrodi atbilstību sev, tad tipa noteikšana jāveic atkārtoti, jeb ieteicams pieteikt konsultāciju pie speciālista.

6. Svarīgi ielāgot, ka socionikas skatījumā cilvēks nav testa rezultāts. Lai arī biedrības socionika.lv mājaslapā tipa noteikšanai ir atrodami četri dažādi testi, ne vienmēr tie dod pareizo rezultātu! No pieredzes zināms, ka tikai 35% gadījumos tipu izdodas noteikt pareizi.

Mājaslapā tiek piedāvāts tipa noteikšanas algoritms, izmēģini arī to! Tikai tad ja visos testos iegūsi vienādu rezultātu (sociotipu), varētu cerēt, ka Tavs sociotips noteikts pareizi. Bet atbilstību un pārliecību gūsi, izlasot raksturojumu. Galvenais akcepts – tavs apstiprinājums.

7. Pieredze liecina, ka cilvēki bieži vēlamo uzskata par esošo un piekrīt cita tipa raksturojumam (visbiežāk sava duālā vai aktivatora). Tas kaitēs Tev pašam, jo nesniegs patieso ieteikumu nedz profesijas izvēlē, nedz partnera meklējumos. Tāpēc centies būt patiess! Ja arī kāds socionikas konsultants nosaka Tavu tipu, un, lasot raksturojumu, Tu jūti, ka tas nav par Tevi, nekautrējies iebilst uzreiz, un meklē citu speciālistu. Tāda“speciāliste”Latvijā ir sastopama. 

8. Tikai tad, ja socioniskais tips ir noteikts pareizi, Tu spēsi spriest par savstarpējām attiecībām ar citiem tipiem.

Bieži vien cilvēki jauc vārdus “konflikts” un “konflikta attiecības”, socionikā tie ir divi dažādi termini. Konflikts var izraisīties starp jebkuriem diviem cilvēkiem, bet konflikta attiecībās gandrīz nav iespējams sasniegt harmoniju, sapratni un līdzsvaru. Ja konflikt ir starp tuviem radiem, tie mūža garumā paliek kā svešinieki. 

Nopietnākai socionikas apgūšanai, visticamāk, Tu izvēlēsies iegādāties attēlā redzamo grāmatu “Atrodi sevi!” elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes e-grāmatas. Šajā grāmatā ietverta tikai viena sadaļa – socionika. Tā sākas ar tipa noteikšanas testu. Tev atkritīs doties tipu noteikt pie speciālista.

Būsi ievērojis, ka mājaslapā esam ievietojuši arī psihosofijas teoriju, socioniku papildinošu zinātni. Tieši psihosofijai savstarpējo attiecību veidošanā un ietekmēšanā ir noteicošāka loma, šādu pārliecību guvām no pieredzes daudzu gadu laikā. Arī katra tipa iedzimtos talantus daudz precīzāk atklāj psihosofija. Tā pastāsta arī par Taviem enerģijas krājumiem dienas garumā, par Tavām materiālajām vēlmēm un citu. Biedrība “Socionika” ir izdevusi grāmatu  psihosofijā: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!” 
Diemžēl, arī šī grāmata ir izpārdota un to var izlasīt tikai bibliotekās. 

Socionika kopā ar psihosofiju nākotnē ierindosies kā viens no svarīgākiem instrumentiem cilvēka savstarpējo attiecību izprašanā un talantu izgaismošanā!