Mūsu mājaslapas viesi!

Cienījamais lasītāj! Manam jau esošajam grāmatu klāstam ir piepulcējusies vēl viena grāmata. “Atrodi sevi!” šoreiz elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes grāmatu bāzē pie e-grāmatām. Šajā grāmatā ietverta tikai viena sadaļa – socionika. Tā sākas ar tipa noteikšanas testu. Tev atkritīs doties tipu noteikt pie speciālista. Tikai lasi un iegaumē visas sniegtās pamācības. 

Turklāt, šī grāmana ir krietni ilustrēta, vispirms jau ar atbilstošo tipu foto, kuri izvietoti tūlīt aiz katrta raksturojuma. Ilustrācijas atrodas arī pie funkcijās, piemēram, sensors-intuīts, lai,  Tu lasītāj, spētu pamanīt atšķirības, kādas tendences piemīt sensoriem vai intuitīviem tipiem, ģērbšanās stilā, somu, apavu nēsāšanas izvēlē, pat kafijas, tējas tasīšu izvēlē. Ticu, ka tas vieglāk ļaust iegaumēt atšķirības. Grāmatu var iegādāties J. Rozes e-grāmata.  

Visas iepriekš izdotās grāmatas ir izpārdotas! 

Varbūt tā ir nejaušība, bet varbūt mērķtiecīga rīcība, ka esi iegriezies biedrības “Socionika” mājaslapā socionika.lv. Iespējams, tieši ar šodienu iestāsies nozīmīgs pavērsiens Tavā dzīvē, jo Tu būsi iepazinies ar kaut ko jaunu. Šķirstot lapas, Tu pamazām iepazīsi sevi, izpratīsi savus tuviniekus un pats spēsi izskaidrot daudzas līdz šim neizprotamas lietas. 

Tiem, kas ir vēl šī ceļa sākumā, mēs vēlamies sniegt ieteikumus, kā uzsākt mācīties un kā noteikt socionisko tipu vispirms jau katrs pats sev.

Kā katrā mācībā, arī socionikas mācīšanās jāsāka ar pamatu apgūšanu, ar ābeces mācīšanos.

Socioniku apgūt būs vienkāršāk brīdī, kad radīsies izpratne par tās galvenajiem terminiem. Socionika kļūst interesanta tad, kad Tu būsi atklājis savu socionisko tipu (turpmāk “sociotipu”) un izlasījis raksturojumu. Dažiem cilvēkiem tas izdodas paša spēkiem, bet citi vēlas to noskaidrot pie speciālista.

1. Vispirms ielūkojies sadaļā – Teorētiskā socionika.
2. Turpat, Socionikas vārdnīcā, ir ievietota “socionikas Ābece” – tas ir zināšanu minimums, kas jāapgūst, lai virzītos tālāk. Sociotipa apzīmējums veidojas no četriem burtiem, (pirmais burts no angliskā vārda), kuru secība veidosies, izlasot četru pāru aprakstus un atzīmējot katrā pārī tikai vienu – dominējošās puses burtu.
3. Socionikā ir četri galveno iezīmju pāri (dihotomijas). Neviens cilvēks nespēj būt vienādi stiprs abās iezīmju pāra pusēs, tāpēc vienā pāra puses iezīmes būs spēcīgākas. To saprast par sevi spēj tikai Tu, tāpēc nav ieteicams aptauju aizpildīt par citu cilvēku.

Tādējādi Socionikā:

  • introverts nevar izpausties tādā pat veidā kā ekstraverts;
  • sensors neuztver pasauli tādā pat veidā kā intuīts;
  • loģiskais pasauli neizprot tā kā to uztver un izprot ētiskais;
  • iracionālais nesasaista sevi ar lēmumiem un punktualitāti tā kā racionālais.

Kad būsi ieguvis no četru dominējošo pāru pusēm četrus burtus, saliec tos kopā tieši tādā secībā, kā sniedzi atbildes. Tu būsi atradis sevi starp 16 sociotipiem, līdz ar to ieguvi četru burtu kodu, kurš (tāpat kā asins grupa) dzīves laikā nemainās, piemēram – ESTJ.
Tu varbūt gribēsi iebilst, ka šobrīd, 30 gados vairs neesi tāds, kāds biji 18 gados. Jā, tā ir taisnība! Jo Tavs psihes modelis būs pildījies ar informāciju, Tu jau būsi paspējis iegūt profesiju, būsi socializējies un piesavinājis dažādas normas, kuras pieņemamas tikai Tev, un būsi guvis dzīves pieredzi un izpratni. Bet Tavs raksturs – drīzāk psihes modelis nebūs mainījies. Par to vari izlasīt rakstā – Tavs nemainīgais kods.

4. Ielūkojies Sociotipu „MK” tabulā atrodi iegūtam kodam atbilstošu pseidonīmu – vēsturiskas personas vai varoņa vārdu. Piemērā minēts Štirlics. Tabulas labajā pusē atspoguļots arī sociālais pseidonīms, kurš norāda Tavu vietu dzīvē, Tavu visspēcīgāko talantu, kurš ielikts tev šūpulī. Bieži cilvēki paši to neapzinās. Tas visprecīzāk norāda Tavu profesionālo virzienu. Socioniķu vidū pseidonīmus ikdienā izmanto daudz biežāk nekā četru burtu kodu, jo pseidonīms vieglāk paliek atmiņā. Turklāt neuzmanīgi samainot tikai vienu burtu, mainās tipa nosaukums. Arī sabiedrībā jau iegājušies pseidonīmi vai sociālās lomas nosaukumi. Piemēram, Balzaks labprāt sevi dēvē pat Kritiķi.

5. Kad kods atrasts un tabulā esi atradis arī tipa nosaukumu, atliek pārliecināties, vai iegūtais raksturojums tev atbilst. Ja tas atbilst vismaz par 75 – 85%, tad atliek domāt, ka tipu esi noteicis pareizi. Katram sociotipam ir sniegts raksturojums, ko var atrast sadaļā Sociotipu raksturojumi un fotogalerija. Izlasi raksturojumu!

Ja lasot raksturojumu Tu neatrodi atbilstību sev, tad tipa noteikšana jāveic atkārtoti, jeb ieteicams pieteikt konsultāciju pie speciālista biedrībā “Socionika”.

6. Svarīgi ielāgot, ka socionikas skatījumā cilvēks nav testa rezultāts. Lai arī biedrības socionika.lv mājaslapā ir atrodami četri dažādi testi, tipa noteikšanai, ne vienmēr tie dod pareizo rezultātu! No pieredzes zināms, ka tikai 35% gadījumos tipu izdodas noteikt pareizi. Mēs piedāvājam tipa noteikšanas algoritms, izmēģini arī to! Tikai tad ja visos testos iegūsi vienādu rezultātu (sociotipu), varētu spriest, ka Tavs sociotips noteikts pareizi. Bet atbilstību un pārliecību gūsi, izlasot raksturojumu. Galvenais akcepts (apstiprinājums) , ka tipu izdevies noteikt pareizi būs Tavs.

7. Pieredze liecina, ka cilvēki bieži vēlamo uzskata par esošo un piekrīt cita tipa raksturojumam. Tas kaitēs Tev pašam, jo nesniegs patieso ieteikumu nedz profesijas izvēlē, nedz partnera meklējumos. Tāpēc centies būt patiess! Ja arī kāds socionikas konsultants nosaka Tavu tipu, un, lasot raksturojumu, Tu jūti, ka tas nav par Tevi, iebilsti uzreiz, vai meklē citu speciālistu.

8. Tikai tad, ja socioniskais tips ir noteikts pareizi, Tu spēsi spriest par savstarpējām attiecībām ar citiem tipiem un spriest par attiecībām ar viņiem.

Bieži vien cilvēki jauc vārdus “konflikts” un “konflikta attiecības”, socionikā tie ir divi dažādi termini. Konflikts var izraisīties starp jebkuriem diviem cilvēkiem, bet konflikta attiecībās gandrīz nav iespējams sasniegt harmoniju, sapratni un līdzsvaru. Ja konflikt ir starp tuviem radiem, tie mūža garumā paliek kā svešinieki. 

Nopietnākai socionikas apgūšanai, visticamāk, Tu izvēlēsies iegādāties grāmatas, kuras redzamas abos attēlos. Vaicā pēc grāmatām J. Rozes un Latvijas grāmatas veikalos vai biedrībā “Socionika”

Būsi ievērojis, ka mājaslapā esam sākuši ievietot psihosofijas teoriju, socioniku papildinošu zinātni. Tieši psihosofijai savstarpējo attiecību veidošanā un ietekmēšanā ir noteicošāka loma, šādu pārliecību guvām no pieredzes. Arī katra tipa iedzimtos talantus daudz precīzāk atklāj psihosofija. Tā pastāsta arī par Taviem enerģijas krājumiem dienas garumā, par Tavām materiālajām vēlmēm un citu. Biedrība “Socionika” ir izdevusi grāmatu par psihosofiju: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”.

Socionika kopā ar psihosofiju nākotnē ierindosies kā viens no svarīgākiem instrumentiem cilvēka savstarpējo attiecību izprašanā un talantu izgaismošanā!