Vadošie socionikas eksperti20.07.2010

Aleksandrs Bukalovs
Sociotips: Donkihots

Kijevas Starptautiskā socionikas institūta direktors, filosofijas doktors psiholoģijas jomā, filosofijas doktors socionikas jomā, Ukrainas – Kaukāza zinātnisko izpētes darbu goda doktors, žurnāla “Mенеджмент и кадры” galvenais redaktors. Viņa vadītais žurnāls 2008.gada 24.novembrī apbalvots ar Starptautisko Akadēmiskā Reitinga popularitātes balvu “Золотая Фортуна”.

Olga Karpenko
Sociotips: Robespjere 

Kijevas starptautiskā socionikas institūta direktora vietniece, socionikas eksperte – konsultante, žurnāla “Meнеджмент и кадры” redaktora vietniece, daudzu zinātnisko publikāciju un rakstu autore.

 

 

Viktors Guļenko
Sociotips: Robespjērs

Socioanalīzes un sociodiagnostikas pamatlicējs, Kijevas humanitārās socionikas skolas dibinātājs un vadītājs, četru grāmatu, kā arī daudzu zinātnisku rakstu autors, vadošais speciālists „Mazās grupas socionikā” izpētē. Zinātniskais grāds: PhD socionikas jomā.

 

Grigorijs Reiņins
Sociotips: Balzaks

Filozofijas doktors psiholoģijā, ASV asociācijas tipoloģijas loceklis (APT), psihoterapijas Līgas profesionālais loceklis (Nr 5724) praktizējošs (МАИСУ Nr.10-0666) loceklis, vadošais speciālists socionikā, “Mazās grupas socionikā” vadošais zinātnieks, daudzu publikāciju, grāmatu autors.