Uzdrīkstēšanās02.08.2010

Rediģēts 25. oktobrī 2023.g.

Šajā sadaļā tiks ievietotas sociоnikas ekspertu pārdomas, secinājumi un komentāri, kuri dažkārt ir krasi atšķirīgi no citu izteiktiem komentāriem. Mūsu skatījums vienmēr tiek izvērtēts caur socionikas prizmu.

Dažos gadījumos mēs varam attaisnot kāda rīcību, kura presē un cilvēku uztverē tiek uzskatīta kā negatīva. Citos gadījumos ar socioniskās analīzes palīdzību, mēs noņemam tādu kā plīvuru, kas palīdz situāciju izgaismot no cita skatupunkta.

Sanāk, ka mēs katrā rakstā atkārtojam: jā vien tev būtu socionikas zināšanas, tas dotu citu skatījumu uz lietām, notikumiem, strīdiem. Bet mēs tā patiesi domājam. Tāpēc vēlamies šo pārliecību iesēt arī Tevī, lasītāj.

Ne tikai šaurā lokā – ģimenē, darba grupā ir iespējams izprast valdošo garīgo gaisotni, bet socionikas analīžu metodes to ļauj veikt arī plašākā mērogā.

Piemēram:

 • kāpēc izceļas kari, kāpēc valstu vadītāji ignorē pat nīst viens otru?
 • kāpēc tiek dibinātas dažādas apvienības, alianses?
 • kādi spēki vieno un satur vienu politisko partiju?
 • kā motivēts, indivīds tiecas ieņemt augstus amatus?
 • kāds spēks liek vienā valstī nostiprināt totalitāru režīmu?
 • kāpēc joprojām pastāv valstis, kuras pilsoņi dzīvo uz nabadzības robežās?
 • kādu kritēriju ietekmē noteiktā teritorijā mainās valsts režīms?
 • kas motivē indivīdu ieņemt augstu amatu, posteni?

Un protams, vēl dažādi globālas dabas jautājumi.

Visa pamatā ir izprast un noteikt atbilstošo personu socioniskos tipus. Tad sākās tā saucamā spēlē, ko dēvē par labvēlīgu, kritisku vai draudošu.

 1. Bija Ļeņins, tad Staļins, tagad Putins
 2. Latvietis neatpazīst līderus
 3. Kremļa triumfa noslēpums
 4. Savtīgums vai nepieciešamība?
 5. Eirāzijas Savienības gars
 6. Politikas karuselī