Teorētiskā socionika01.10.2013

Apvienojot psiholoģijas, socioloģijas un informātikas pētījumu kopumu, izveidojās jauns virziens zinātnē – socionika.

Vienkāršotiem vārdiem izskaidrojot – socionika ir cilvēka informācijas uztvere no apkārtējās vides, tās pārstrāde un atšķirīgā izdalīšana. Tādas atšķirības ir 16, jo socionika izdala sešpadsmit rakstura tipus.

Socionika sniedz sešpadsmit atšķirīgu rakstura tipu, kā arī savstarpējo attiecību aprakstus. Socionikas priekšrocība ir tā, ka attiecības starp cilvēkiem (sociotipiem) iespējams prognozēt. Tā radās savstarpējo attiecību izvērtējums ballēs (matemātiskos ciparos). Taču izvērtējumu balles bija iespējams veikt tikai tad, kad tika izstrādāts algoritms – kā katrs sociotips jūtas apkārtējā vidē, kā viņš spēj izdzīvot. Izdzīvošanas koeficients arī atspoguļots nosacītās ballēs no 25 – 45 balles. 

Socionika katram paver iespējas:

 • izprast sevi un līdzcilvēkus, atrast sevi;
 • izvēlēties blakus saderīgu, komfortablu cilvēku;
 • izprast nesaskaņu un domstarpību cēloņus ģimenē, kolektīvā, sabiedrībā;
 • izvēlēties savām spējām atbilstošu profesiju, darbības virzienu;
 • gūt gandarījumu un sasniegt augstus rezultātus izvēlētās profesijas jomā;
 • savā komandā izvēlēties komfortablus un produktīvus darbiniekus;
 • izprast procesus sabiedrībā, kultūrā, politikā.

Ar socionikas rašanos pavērās jauna lappuse cilvēku savstarpējo attiecību jomā.

P.S.

 • Psiholoģija – zinātne par cilvēka psihi.
 • Socioloģija – zinātne par cilvēku attiecībām sabiedrībā.
 • Informātika – zinātne par cilvēka informācijas apstrādi un pārraidīšanu.
 1. Socionikas vārdnīca
 2. Socionikas pamati