Ar humora pieskaņu11.03.2017

Tie lasītāji, kuri dažkārt ir spiesti uzturēties diskomfortabla socioniskā tipa sabiedrībā, ik pa laikam mums atsūta pārfrāzētu, jeb pēc saviem novērojumiem veidotu sociotipa raksturojumu. Saglabājot autora anonimitāti, mēs  nolēmām publicēt aprakstus, tikai atsaucoties uz iesniedzēja sociotipu.

Šos stāstus atsūtīja Jeseņina tipa sieviete, kurai ar Štirlicu ir konflikta (K) attiecības. Tas ir patiess autores Jeseņinas stāsts, kā viņa redz citus tipus. Te rodas tas teiciens – riebīgs cilvēks, dīvainis, neizprotamais, ar viņu kaut kas nav kārtībā u.t.t, kaut socionika neiedala cilvēkus fiziski riebīgos un citādos. Ir tikai smagas un nepanesamas attiecības starp nesaderīgiem sociotipiem.

Viņai bija izdevība kaimiņu mājās pavērot Draizera un Dostojevska tipa uzvedību, ieradumus, raksturu. To viņa rakstīja pēc sava vērtējuma un izjūtām.

Ikvienam lasītājam ir dota iespēja uzrakstīt savu stāstu, un atsūtīt mums, publicēšanai socionika.lv mājaslapā, sūtot uz:  socionikamik@inbox.lv

Anonimitāti garantējam.

  1. Tukšo ideju kūlējs – Dostojevskis
  2. Vācējpele Draizers
  3. Dzīve ar Štirlicu