Mēs un skolas!08.10.2012

Skolotāj!

Mēs varam palīdzēt! Ja vien Tu noticēsi socionikai, jo arī Tev būs jāmācās.
Mēs ar prezentācijas ievadlekcijām esam pabijuši daudzās skolās Latvijā.
Katram skolotājam uzticēta augsta misija – dot atbilstošu profesionālo ievirzi ikvienam jaunietim, palīdzēt izvēlēties to studiju jomu, kuru jau vidusskolā esot, skolotājs pamanījis, kā viņam piemērotu.

Jā, atrast saskarsmes ceļu pie katra jaunieša – tā ir liela māksla. Skolotājam, vairāk nekā citu profesiju pārstāvjiem, nepieciešama pilnīga sevis atdeve darbam, mīlestībai uz bērniem, upurēšanās darbam, kurš neizceļas ar augstu atalgojumu, un tomēr ir ļoti nepieciešams. Tikai tāds skolotājs, kurš mīl savu darbu, bet neuzskata to tikai kā peļņas avotu, spējīgs atrast pareizo atslēdziņu katra jaunieša dvēselei, atklājot viņa talantus, novērtējot viņa sasniegumus un, pieņemot arī to, ar ko tikt galā viņš nespēj. 

Arvien vairāk skolotāju un pasniedzēju uzticas mums, socioniķiem, vaicājot pēc padoma, gan savstarpējo attiecību jomā, gan profesijas izvēlē, gan konfliktu risināšanā.

Bieži skolotājs ir nesapratnē, kā centīgs un no labas ģimenes nācis jaunietis pēkšņi nostājas uz slidena ceļa, kļūst nepaklausīgs, vulgārs, ignorē kolektīvu, kavē skolu un nespēj sekot mācību programmai. Skolotāji ir arī sapratuši, ka līdzšinējā pieeja jauniešu talantu un spēju apzināšanā nav devusi gaidītos rezultātus. Prieks, ka viņi visu laiku ir meklējumos, vēlmē  uzlabot savu darbu!

Daļa vecāku un paši jaunieši ir aizdomājušies, cik svarīgi ielikt stabilus dzīves pamatus jaunībā, lai nekļūdītos gan profesijas, gan dzīves drauga izvēlē. Taču joprojām sastopamies ar cilvēkiem, kuri par socioniku ir uzzinājuši pavisam nesen. 

Vēlamies lūgt ikvienu mājaslapas apmeklētāju aiznest ziņas par socioniku uz jebkuru Latvijas stūrīti, pavēstot to ikvienam, īpaši skolotājiem un bērnu vecākiem. Pateicīgi par to būs jaunieši, kuri ir sava  dzīves ceļa izvēles priekšā. Biedrība Socionika labprāt atsaucas uz aicinājumu prezentācijas lekcijās iepazīstināt vecāko klašu jauniešu, vadīt seminārus pedagogiem, kā arī sniedz individuālās konsultācijas.

Biedrība Socionika apmāca socionikas teorijas pamatus. Mūsu konsultanti jau ir sastopami valsts pārvaldē, skolās, bankās, žurnālistu vidē, mediķu un uzņēmēju vidū.
Šķirstot mājaslapu, tu uzzināsi, kur socionika noderīga un kā viņa spēj palīdzēt ikvienam bez izņēmuma! Grāmatu veikalos jautā pēc Veltas Līvijas Miķelsones grāmatām: Atrodi sevi! un Izdzīvot mūžu saskanīgi!

P.S. Šīs grāmatasir jau 2023. gada sākumā izpārdotas. 

Pēc lasītāju pieprasījuma, esmu sarakstījusi atkārtotu “Atrodi sevi!” grāmatu, šoreiz elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro.

Grāmatā ietverta tikai viena sadaļa – socionika. Tā sākas ar tipa noteikšanas testu. Tev atkritīs doties tipu noteikt pie speciālista. Lasot iegaumē visas sniegtās pamācības.  Pēc tipa noteikšanas, izlasi iegūto raksturojumu! Ja tas atbilst vismaz par 75-85%, tad visticamāk, Tev tipu izdevies noteikt pareizi. Turklāt šī grāmata ir, krietni ilustrēta, vispirms jau ar atbilstošo tipu foto, kuri izvietoti tūlīt aiz katra raksturojuma.  Ilustrācijas atrodas arī pie funkcijām, piemēram, sensors-intuīts, lai,  Tu lasītāj, spētu pamanīt atšķirības, kādas tendences piemīt sensoriem kādas intuitīviem tipiem: ģērbšanās stilā, somu, apavu nēsāšanas izvēlē, pat kafijas, tējas tasīšu izvēlē. Ceru, ka tas vieglāk ļaus iegaumēt atšķirības un radīs izpratni par tipu.