Starptipu attiecības un foto01.08.2010

Socionika ģeniāla ar to, ka, pateicoties tās pamatlicējas Aušras Augustinavičūtes izstrādātiem sociotipu psihes modeļiem, radās iespēja prognozēt attiecību scenārijus starp sociotipiem.

J. Filatova savā laikā tika izstrādājusi katra socioniskā tipa izdzīvošanas koeficientu ballēs, kas savukārt ļāva aprēķināt, katrā no 16 attiecību scenārijiem, komfortu vai diskomfortu. Taču viņa nepretendēja, ka šis darbs ir jāuztver kā dogma, ka koeficients var mainīties.  Biedrība “Socionika” – Veltas Līvijas Miķelsones un Elvja Krūmholca personā izstrādāja jaunus katra socioniskā tipa izdzīvošanas koeficientus izteiktus ballēs.

Praksē nācās saskarties ar gadījumiem, kad šķirās saderīgi pāri pēc socionikas prognozēm. Mēs atradām atbildes, jo par laimi talkā nāca psihosofija. Tai pateicoties, kļuva skaidrs, ka ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, psihosofija papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk lasi sadaļā: Sociotipa izdzīvošanas koefiecents.

 1. Par savstarpējām attiecībām
 2. Sociotipa izdzīvošanas koeficients
 3. Starptipu attiecību iedalījums
 4. Saderības noslēpums
 5. Starptipu attiecību tabula
 6. Automātiskais kalkulators
 7. Aktivācijas – uzlādēšanas attiecības
 8. Aktivatoru fotogalerija
 9. Duālās – līdzsvara attiecības 
 10. Duālo pāru fotogalerija
 11. Spilgts duālais pāris
 12. Pusduālās  – novērtēšanas attiecības
 13. Pusduālo pāru fotogalerija
 14. Mirāžas – samulsuma attiecības 
 15. Mirāžas pāru fotogalerija
 16. Spoguļa – cieņas attiecības
 17. Spoguļa pāru fotogalerija
 18. Darba – sadarbības attiecības 
 19. Darba attiecību pāru fotogalerija
 20. Vienādo – skaidrības attiecības
 21. Vienādo pāru fotogalerija
 22. Šķietami vienādo – neziņas attiecības
 23. Šķietami vienādo fotogalerija
 24. Pilnīgi pretējo – apnikuma attiecības
 25. Radniecīgās – sāncensības attiecības
 26. Superego – nogurdināšanas attiecības
 27. Sociālā pasūtījuma attiecības
 28. Nepiepildītā mīla: Tihonovs, Mordjukova
 29. Konflikta –  iztukšojošās attiecības 
 30. Revīzijas – spriedzes attiecības