Starptipu attiecības un foto01.08.2010

Socionika ģeniāla ar to, ka, pateicoties tās pamatlicējas Aušras Augustinavičūtes izstrādātiem sociotipu psihes modeļiem, radās iespēja prognozēt attiecību scenārijus starp sociotipiem.

J. Filatova savā laikā tika izstrādājusi katra socioniskā tipa izdzīvošanas koeficientu ballēs, kas savukārt ļāva aprēķināt, katrā no 16 attiecību scenārijiem, komfortu vai diskomfortu. Taču viņa nepretendēja, ka šis darbs ir jāuztver kā dogma, ka koeficients var mainīties.  Biedrība “Socionika” – Veltas Līvijas Miķelsones un Elvja Krūmholca personā izstrādāja jaunus katra socioniskā tipa izdzīvošanas koeficientus izteiktus ballēs.

Praksē nācās saskarties ar gadījumiem, kad šķirās saderīgi pāri pēc socionikas prognozēm. Mēs atradām atbildes, jo par laimi talkā nāca psihosofija. Tai pateicoties, kļuva skaidrs, ka ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, psihosofija papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk lasi sadaļā: Sociotipa izdzīvošanas koefiecents.

 1. Sociotipa izdzīvošanas koeficients
 2. Starptipu attiecību iedalījums
 3. Saderības noslēpums
 4. Starptipu attiecību tabula
 5. Automātiskais kalkulators
 6. Aktivācijas – uzlādēšanas attiecības
 7. Aktivatoru fotogalerija
 8. Duālās – līdzsvara attiecības 
 9. Duālo pāru fotogalerija
 10. Spilgts duālais pāris
 11. Pusduālās  – novērtēšanas attiecības
 12. Pusduālo pāru fotogalerija
 13. Mirāžas – samulsuma attiecības 
 14. Mirāžas pāru fotogalerija
 15. Spoguļa – cieņas attiecības
 16. Spoguļa pāru fotogalerija
 17. Darba – sadarbības attiecības 
 18. Darba attiecību pāru fotogalerija
 19. Vienādo – skaidrības attiecības
 20. Vienādo pāru fotogalerija
 21. Šķietami vienādo – neziņas attiecības
 22. Šķietami vienādo fotogalerija
 23. Pilnīgi pretējo – apnikuma attiecības
 24. Radniecīgās – sāncensības attiecības
 25. Superego – nogurdināšanas attiecības
 26. Sociālā pasūtījuma attiecības
 27. Nepiepildītā mīla: Tihonovs, Mordjukova
 28. Konflikta –  iztukšojošās attiecības 
 29. Revīzijas – spriedzes attiecības