Kvadra – nozīmīgākā grupa socionikā15.12.2019

 Rediģēts 14.04. 2024.g.

Ciparam “4” četri socionikā ir milzīga nozīme. 

Dabā it četri gadalaiki, četras debess puses, četri diennakts iedalījumi, četras kājas galdam, krēslam, gultai, četri stūti mājai, četri kūniņas attīstības posmi, četri etapi līdz bērna piedzimšanai, četri seksuālā procesa posmi utt. 

Jēdzienu par četrām socioniskām kvadrām ieviesa socionikas dibinātāja Aušra Augustinavičūte (1982. gads).

1984. gadā matemātiķis Grigorija Reiņins aplūkoja 15 dihotomu (rakstura iezīmju pāri) pazīmes. Viņš teorētiski pierādīja, ka, ņemot vērā visas šīs pazīmes, iespējams izveidot 35 mazās grupas, kuras savukārt sadalīja četrās klasēs. Jebkurā mazā grupā – klasē ietilpst četri atšķirīgi sociotipi, bet kopējais skaits nav ierobežots. Katrai kvasdrai ir strikti noteikts sociālais uzdevums. Ikdienā nozīmīgākās no visām grupām ir kvadra un klubs, kuras tiks apskatītas konkrētāk.

Kvadra ir savstarpēji saderīgu sociotipu kopums, kurus saista kopīgi mērķi, un to sasniegšanas līdzība, dzīves uzskatu sakritība.

Vienas kvadras sociotipiem ir piecas kopīgas iezīmes:  

 1. kvadras valoda;
 2. pasaules uzskati un vērtību kritēriji;
 3. lēmumu pieņemšanas veids;
 4. seksuālā programma (priekšspēle, partnera valdzināšana, akta norise, nomierināšanās);
 5. kvadras kompleksi.

 

 

Šāds sadalījums ieviesa skaidrību, kāpēc vienā grupā ietilpstošie sociotipi savstarpēji viegli kontaktējas, neradot problēmas.  

Pavisam ir četras kvadras – “Alfa”, “Beta”, “Gamma”, “Delta”. Katrā kvadrā valda īpaša psiholoģiskā gaisotne, kvadras gars. Paskaidrojuma par kvadru īpašībām sniegtajā tablā. Tās ir Reiņina izdalītās pazīmes. 

Objektivitāte – 1. un 2. kvadru kopējā iezīme (te ietilpst bezrūpīgie, jautrie) ir psihes uzstādījums, kam pateicoties, sociotips savus izpratni un spriedumus uzskata par pieņemamiem tikai tad, ja tie nav pretrunā ar sabiedrībā pieejamām un pieņemtām normām. Arī komunikācijā partneri izmanto vispārpieņemtās normas. Plašākai saziņai viņiem nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās. 

Subjektivitāte – 3. un 4. kvadru iezīmes(te ietilpst nopietnie, piesardzīgie) ir psihes uzstādījums, pateicoties kuram, sociotps savus priekšstatus un spriedumus uzskata par pareiziem vai arī nepareiziem, necenšoties tos salīdzināt ar sabiedrības normām. Komunicējoties, konkrētā gadījumā izvērtē emocionālo gaisotni, lai saprastu, vai darbošanās būs iespējama. Ja izlemj sadarboties, viņiem nav nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās, tas notiek uzreiz. 

 

Vairāk par katru kvadru vari izlasīt sadaļā “Kvadras” –  katras kvadras aprakstos.

 1. Par socioniskām kvadrām
 2. Pirmās “Alfas” kvadras īpatnības
 3. “Alfas” kvadras vērtības, misija
 4. “Alfa” kvadras talanti, trūkumi
 5. Otrās “Betas” kvadras īpatnības
 6. “Beta” kvadras vērtības, misija
 7. “Beta” kvadras talanti, trūkumi
 8. Trešās “Gammas” kvadras īpatnības
 9. “Gamma” kvadras vērtības, misija
 10. “Gamma” kvadras talanti, trūkumi
 11. “Delta” kvadras vērtības, misija
 12. “Delta” kvadras talanti, trūkumi
 13. Ceturtās “Deltas” kvadras īpatnības
 14. Cikliskā kvadru maiņa pasaulē