Sociotipu iedalījums kvadrās15.12.2019

G.Reiņins 16 sociotipus sagrupēja 35 mazās grupās. Jebkuru mazo grupu veido visi sešpadsmit sociotipi, kuri savukārt sadalās četrās klasēs. Klasē ietilps 4 sociotipi. Katrai grupai ir strikti noteikts sociālais uzdevums. Nozīmīgākās no visām grupām ir kvadra un klubs.

Kvadra ir savstarpēji saderīgu sociotipu kopums, kurus saista kopīgi mērķi, un to sasniegšanas veidu līdzība, līdzīgi dzīves uzskati.

Pavisam ir četras kvadras – “Alfa”, “Beta”, “Gamma” un “Delta”. Katrā kvadrā valda īpaša psiholoģiskā gaisotne, jeb kvadras gars. Kvadrā ir 4 atšķirīgi sociotipi, tos vieno četras galvenās iezīmes;
1. iezīme – kvadras valoda;
2. iezīme – pasaules uzskati un vērtību principi;
3. iezīme – lēmumu pieņemšanas veids;
4. iezīme – seksuālā programma (seksa tehnika, valdzināšana, priekšspēle u.c.);
5. iezīme – kvadras kompleksi.

Vairāk par kvadrām – atsevišķajos rakstos.

 1. Par kvadrām
 2. Pirmās “Alfas” kvadras īpatnības
 3. “Alfas” kvadras vērtības, misija
 4. “Alfa” kvadras talanti, trūkumi
 5. Otrās “Betas” kvadras īpatnības
 6. “Beta” kvadras vērtības, misija
 7. “Beta” kvadras talanti, trūkumi
 8. Trešās “Gammas” kvadras īpatnības
 9. “Gamma” kvadras vērtības, misija
 10. “Gamma” kvadras talanti, trūkumi
 11. “Delta” kvadras vērtības, misija
 12. “Delta” kvadras talanti, trūkumi
 13. Ceturtās “Deltas” kvadras īpatnības
 14. Cikliskā kvadru maiņa pasaulē