Kvadra – nozīmīgākā grupa socionikā15.12.2019

Ciparam “4” četri socionikā ir milzīga nozīme. 

Sākot jau ar to, ka dabā it četri gadalaiki, četras debess puses, četri diennakts iedalījumi, četras kājas galdam, krēslam, gultai, četri stūti mājai, četri kūniņas attīstības posmi, četri etapi līdz bērna piedzimšanai, četri seksuālā procesa posmi utt. 

Jēdzienu par četrām socioniskām kvadrām ieviesa socionikas dibinātāja Aušra Augustinavičūte (1982. gads).

 1. gadā matemātiķis Grigorija Reiņins aplūkoja 15 dihotomu (rakstura iezīmju pāri) pazīmes. Viņš teorētiski parādīja, ka, ņemot vērā šīs pazīmes, iespējams izveidot 35 mazās grupas, kuras savukārt sadalīja četrās klasēs. Jebkurā mazā grupā – klasē ietilpst četri sociotipi. Katrai grupai ir strikti noteikts sociālais uzdevums. Ikdienā nozīmīgākās no visām grupām ir kvadraun klubs, kuras tiks apskatītas konkrētāk.

 

Kvadra ir savstarpēji saderīgu sociotipu kopums, kurus saista kopīgi mērķi, un to sasniegšanas līdzība, dzīves uzskatu sakritība.

Šāds sadalījums ieviesa skaidrību, kāpēc vienā grupā ietilpstošie sociotipi savstarpēji viegli kontaktējas, neradot problēmas.  

Pavisam ir četras kvadras – “Alfa”, “Beta”, “Gamma”, “Delta”. Katrā kvadrā valda īpaša psiholoģiskā gaisotne, kvadras gars.

Paskaidrojuma par kvadru īpašībām sniegtajā tablā. Tās ir Reiņina izdalītās pazīmes. 

Objektivitāte (te ietilpst bezrūpīgie, jautrie) ir psihes uzstādījums, kam pateicoties, cilvēks savus izpratni un spriedumus uzskata par pieņemamiem tikai tad, ja tie nav pretrunā ar sabiedrībā pieejamām un pieņemtām normām. Arī komunikācijā partneri izmanto vispārpieņemtās normas. Plašākai saziņai nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās. 

Subjektivitāte (te ietilpst nopietnie, piesardzīgie) ir psihes uzstādījums, pateicoties kuram, cilvēks savus priekšstatus un spriedumus uzskata kā pareizus vai arī nepareizus, necenšoties tos salīdzināt ar sabiedrības normām. Komunikācijā, konkrētā gadījumā izvērtē emocionālo gaisotni, lai saprastu, vai darbošanās būs iespējama. Ja izlemj sadarboties, viņiem nav nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās.

Vienas kvadras sociotipiem ir kopējas piecas iezīmes:

 1. iezīme – kvadras valoda;
 2. iezīme – pasaules uzskati un vērtību principi;
 3. iezīme – lēmumu pieņemšanas veids;
 4. iezīme – seksuālā programma(priekšspēle, partnera valdzināšana, akta norise, nomierināšanās);
 5. iezīme – kvadras kompleksi.

Vairāk par katru kvadru vari izlasīt kvadru aprakstos.

 

 1. Par socioniskām kvadrām
 2. Pirmās “Alfas” kvadras īpatnības
 3. “Alfas” kvadras vērtības, misija
 4. “Alfa” kvadras talanti, trūkumi
 5. Otrās “Betas” kvadras īpatnības
 6. “Beta” kvadras vērtības, misija
 7. “Beta” kvadras talanti, trūkumi
 8. Trešās “Gammas” kvadras īpatnības
 9. “Gamma” kvadras vērtības, misija
 10. “Gamma” kvadras talanti, trūkumi
 11. “Delta” kvadras vērtības, misija
 12. “Delta” kvadras talanti, trūkumi
 13. Ceturtās “Deltas” kvadras īpatnības
 14. Cikliskā kvadru maiņa pasaulē