Sociotipu raksturojumi17.07.2010

Raksts papildināts 17. oktobrī 2019. gadā.

Cienījamo apmeklētāj! Iespējams, ka galerijā ieraudzīsi savu foto. Ja uzskati, ka esi ievietots pie nepareizā sociotipa, biedrības Socionika administrācija atvainojas Tev un, kā kompensāciju, piedāvā noteikt Tavu sociotipu intervijā, bez maksas. Jeb varbūt tu nevēlies, lai tavs foto ar vārdu un uzvārdu tur atrastos, lūdzu, paziņo mums. Jebkurā raksturu zinātnē, arī socionikā, cilvēkiem, kuri to vēlas apgūt, lai radīt ieskatu par atbilstošo sociotipu, nepieciešams foto. Sociotipu ārējās pazīmes ir vienas no būtiskākām, lai izvirzītu hipotēzi par tipu.

Jebkurā raksturu zinātnē, arī socionikā, lai radītu ieskatu par atbilstošo sociotipu, nepieciešams iemācīties salīdzināt tipu atšķirības sejas pantos, redzot tos uz foto. Viena sociotipa robežās  tipi pēc ārējām pazīmēm līdzinās viens otram. Un Tā ir viena no būtiskākām sastāvdaļām, lai izvirzītu hipotēzi par tipu. Raksturojumu apraksti bez atbilstošu tipu foto būs kā taustīšanās pa tumsu.

Socionika, kā jauna un daudzsološa zinātne, jau iegājusi sestā gadu desmitā. Ir pietiekoši daudz materiālu, lai to izmantot ikviens, kas par socioniku ir ieinteresējies.

Kā visi notikumi, arī socionika, līdz ar pirmo soļu uzsākšanu, aizsāk vēstures veidošanu. Tajā ieguļas pilnīgi viss, kas saistās ar tās dzimšanu, attīstību. Daudzi socioniķi ir ieguvuši un nostiprinājuši zināšanas, lai izprastu vienu no galvenajiem faktoriem – 16 tipu nosaukumu piešķiršanas atbilstību pasaulē slavenu cilvēku vārdos.

Kad sākās tipu klasifikācija, zinātniskais nosaukums no angļu valodas saīsinātiem rakstura iezīmju apzīmējumiem (četru burtu koda), radās uzreiz. Ļoti drīzā laikā socionikas pamatlicēja – lietuviete Aušra Augustinavičūte saprata, ka sabiedrībā šis četru burtu kods neiesakņosies. Burtu kombinācijas kārtību var viegli sajaukt, vai piemirst. Tādā gadījumā uzreiz veidojas cits tips. Tādēļ viņa, pētīja pasaulē slavenu cilvēku biogrāfijas, un tipu nosaukumus nodēvēja to cilvēku vārdos, kuru raksturā saskatīja atbilstību socionikā izstrādātam rakstura iezīmēm.

Aušrai, kā ģeniālai zinātnes atklājējai, to var piedot, jo tolaik (sešdesmito gadu vidū) maz bija pieejami patiesi personu biogrāfiskie apraksti. Socionikas vēsturē kļūdas nedrīkstētu atstāt, tādēļ biedrība ‘Socionika” ir pirmā, kura uzsākusi nopietnu personu biogrāfisko izpēti. Jo signāli par neatbilstību prototipiem jau bija izskanējuši.
Daži jau ir izpētīti un to apraksti un ievietoti sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!” Kā piemēru var minēt franču rakstnieku Onore de Balzaku, kurš neatbilst intuitīvam loģiskam tipam, bet gan ir intuitīvi ētiskajam intravertam tipam (INTP, bet INFP).

Tas būtu naivi domāt, ka ar rītdienu atrastās kļūdas uzreiz tiks izlabotas, jo pseidonīmi jau ir iegājušies cilvēku lietošanā visā pasaulē. Tādēļ pašreizējie pseidonīmi zināmu laiku pastāvēs.

Līdztekus tam socioniķi Kijevas starptautiskā institūta vadībā ir uzsākuši veikt aptauju, lai varētu ieviest citus tipu pseidonīmus, piemēram, sociālos. Tos savulaik ieviesa Guļenko. Šobrīd Kijevas humanitārā skolo Guļenko vadībā, un Rīgas socionikas skola Miķelsones vadībā ir izstrādājusi jaunus sociālās dabas pseidonīmus. 2019. gada 35. Starptautiskajā konferencē Kijevā Miķelsone prezentēja šos pseidonīmus un novadīja apspriešanai. Vienprātību to īstenošanā bez diktatoru kvadras palīdzības panāk gandrīz nebūs iespējams, jo Kijevas institūtu vada pirmā kvadra (projektu izstrādes un jaunas zinātnes aizsācēju kvadra). Tāpēc šis jautājums var ilgstoši palikt atvērts.

Būtu noziedzīgi, ja katra tautība, nacionālā teritorija, valsts ieviestu savus pseidonīmus, vai abreviatūras savā nacionālā valodā, uz kuriem nespētu visas nācijas atbilstoši reaģēt. Neviena zinātne nav attiecināma uz vienu nacionālo vai ģeogrāfisko teritoriju. Šajā jomā jāgūst vienprātība. Alfas kvadra ir daudz izdarījusi zinātnes radīšanā, lai tā spētu ieraudzīt pasauli. Lai zinātni sekmīgi virzītu uz priekšu un saglabātu jau paveikto, tās vadībai jānonāk nākamo – diktatora kvadru rokās. Jo to var noturēt tikai kvadras, kurās  vadībā ir melnā sensorā funkcija.  Pirmajai kvadrai tas organiski nav dots, tādēļ tuvākā laikā nepieciešama vadības kvadru maiņa.  Tas, visticamāk notiks kādā citā reģionā, citā nacionālā teritorijā, taču ne šajā pašā pirmās kvadras institūtā. 

Aušra Augustinavičute
Donkihots – ENTP
sociālais pseidonīms: Izzinātājs
Izlasi Donkihota raksturojumu!

Aleksandrs Dimā (tēvs)
Dimā – ISFP
sociālais pseidonīms: Komfortradis
Izlasi Dimā raksturojumu!

Antuans de Sant_Ekseperī
Igo – ESFJ
sociālais pseidonīms: Iedvesmotājs
Izlasi Igo raksturojumu!

Karls Gustavs Jungs
Robespjērs – INTJ
sociālais pseidonīms: Reorganizētājs
Izlasi Robespjēra raksturojumu!

Salvadors Dali
Hamlets – ENFJ
sociālais pseidonīms: Koriģētājs
Izlasi Hamleta raksturojumu!

Antons Makarenko
Maksims – ISTJ
sociālais pseidonīms: Sistematizētājs
Izlasi Maksima raksturojumu!

Georgijs Žukovs
Žukovs – ESTP
sociālais pseidonīms: Rīkotājs
Izlasi Žukova raksturojumu!

Aleksandrs Puškins
Jeseņins – INFP
sociālais pseidonīms: Motivētājs
Izlasi Jeseņina raksturojumu!

Napoleons Bonoparte
Napoleons – ESFP
sociālais pseidonīms:  Virzītājs
Izlasi Napoleona raksturojumu!

Alberts Einšteins
Balzaks – INTP
sociālais pseidonīms: Kritiķis
Izlasi Balzaka raksturojumu!

Džeks Londons
Džeks – ENTJ
sociālais pseidonīms: Eksperimentētājs
Izlasi Džeka raksturojumu!

Klaids Draizers
Draizers – ISFJ
sociālais pseidonīms: Sargātājs
Izlasi Draizera raksturojumu!

Vjačeslavs Tihonovs
Štirlics – ESTJ
sociālais pseidonīms: Administrētājs
Izlasi Štirlica raksturojumu!

Alfreds Nobelis
Dostojevskis – INFJ
sociālais pseidonīms: Attīstītājs
Izlasi Dostojevska raksturojumu!

Ernests Hemingvejs
Hakslijs – ENFP
sociālais pseidonīms: Izdibinātājs
Izlasi Hakslija raksturojumu!

Žans Gabēns
Gabēns – ISTP
sociālais pseidonīms: Amatnieks
Izlasi Gabēna raksturojumu!

 1. Donkihots – ENTP intuitīvi loģiskais ekstraverts
 2. Dimā – ISFP sensori ētiskais introverts
 3. Igo – ESFJ ētiski sensorais ekstraverts
 4. Robespjērs – INTJ loģiski intuitīvais introverts
 5. Hamlets – ENFJ ētiskais intuitīvais ekstraverts
 6. Maksims – ISTJ loģiskais sensorais introverts
 7. Žukovs – ESTP sensori loģiskais ekstraverts
 8. Jeseņins – INFP intuitīvais ētiskais introverts
 9. Napoleons – ESFP sensori ētiskais ekstraverts
 10. Balzaks – INTP intuitīvais loģiskais introverts
 11. Džeks – ENTJ  loģiski intuitīvais ekstraverts
 12. Draizers – ISFJ ētiski sensorais introverts
 13. Štirlics – ESTJ loģiski sensorais ekstraverts
 14. Dostojevskis – INFJ ētiski intuitīvais introverts
 15. Hakslijs – ENFP intuitīvi ētiskais ekstraverts
 16. Gabēns – ISTP sensori loģiskais introverts