Socionisko tipu raksturojumi17.07.2010

Rediģēts 04. martā 2024. gadā.

Mājaslapā ievietoti visu 16 socionisko tipu raksturojumi no e-grāmatas “Atrodi sevi!” 2023. gada izdevuma. Tajā ir veikti papildinājumi un nelielas korekcijas. Raksturojumos ar boldu uzsvērtas gandrīz visas tipam piemītošās iezīmes, kuras salinkotas ar izsmeļošāku pamata aprakstu.

Cienījamo apmeklētāj!

Iespējams, ka socionisko tipu galerijā ieraudzīsi savu foto. Ja uzskati, ka esi ievietots pie nepareizā sociotipa, biedrības “Socionika” administrācija atvainojas Tev un, kā kompensāciju, piedāvā noteikt Tavu sociotipu intervijā, bez maksas. Jeb varbūt tu nevēlies, lai tavs foto ar vārdu un uzvārdu tur atrastos, lūdzu, paziņo mums.

Jebkurā raksturu zinātnē, arī socionikā nepieciešams vērot cilvēku sejas gan tiešā saskarsmē, gan uz foto. Tas palīdz radīt ieskatu par atbilstošo sociotipu, jo ārējās pazīmes (sejas panti) palīdz, izvirzot hipotēzi par tipu. Viena sociotipa robežās viņi līdzinās viens otram. Raksturojumu apraksti bez atbilstošu tipu foto būs kā taustīšanās pa tumsu.

Kad aizsākās tipu klasifikācija, zinātniskais nosaukums radās uzreiz. Ļoti drīzā laikā socionikas pamatlicēja – lietuviete Augustinavičūte saprata, ka sabiedrībā šis četru burtu kods neiesakņosies. Burtu kombinācijas kārtību var viegli sajaukt, tādā gadījumā uzreiz veidojas cits tips. Viņa pētīja pasaulē slavenu cilvēku biogrāfijas, un, saskatot rakstura atbilstību, sociotipu nosaukumus nodēvēja to cilvēku vārdos.

Aušrai, kā ģeniālai zinātnes atklājējai, var piedot neprecizitāti nosaukumos, jo tolaik (sešdesmito gadu vidū) maz bija pieejami patiesi personu biogrāfiskie apraksti un foto. Socioniķu vidū signāli par neatbilstību prototipiem jau bija izskanējuši. Socionikas vēsturē kļūdas nedrīkstētu atstāt, tādēļ biedrība ‘Socionika” ir pirmā, kura uzsākusi personu biogrāfisko izpēti.

Dažas personības jau ir izpētītas un to apraksti un ievietoti sadaļā: “Iepazīsim ģēnijus!” Kā piemēru var minēt franču rakstnieku Onore de Balzaku, kurš neatbilst intuitīvam loģiskam tipam, bet gan intravertam intuitīvi ētiskajam tipam (INTP, bet INFP). Ir izpētīts, ka krievu dzejnieks Sergejs Jeseņins faktiski atbilst Napoleona tipam. 

Būtu naivi domāt, ka ar rītdienu sociotipu nosaukumi tiks izlaboti, jo Aušras pseidonīmi jau ir iegājušies visā pasaulē. Tādēļ pašreizējie pseidonīmi zināmu laiku pastāvēs.

Kijevas starptautiskais socionikas institūts Guļenko vadībā ieviesa sociālos pseidonīmus, bet arī tie šobrīd tiek precizēti. Guļenko Kijevas humanitārā skola un Rīgas socionikas skola Miķelsones vadībā ir izstrādājuši jaunus sociālās dabas pseidonīmus. 2019. gada 35. Starptautiskajā konferencē Kijevā Miķelsone prezentēja šos pseidonīmus un novadīja apspriešanai. Vienprātību to īstenošanā bez diktatoru kvadras palīdzības panāk gandrīz nebūs iespējams, jo Kijevas institūtu vada pirmā – projektu izstrādes un jaunas zinātnes aizsācēju kvadra. Tāpēc šis jautājums var ilgstoši palikt atvērts.

Būtu bezjēdzīgi, ja katra nacionālā teritorija, valsts ieviestu savus pseidonīmus, vai abreviatūras savā nacionālā valodā, uz kuriem nespētu visas nācijas atbilstoši reaģēt. Neviena zinātne nav attiecināma uz vienu nacionālo, etnisko vai ģeogrāfisko teritoriju. Šajā jomā jāgūst vienprātība.

Alfas kvadra ir daudz paveikusi zinātnes radīšanā, lai tā spētu ieraudzīt pasauli. Lai zinātni sekmīgi virzītu uz priekšu un saglabātu jau paveikto, tās vadībai jānonāk nākamo – diktatora kvadru rokās. Virzību var veikt un noturēt kvadras, kurās  vadošā ir melnā sensorā funkcija.  Pirmajai kvadrai tas organiski nav dots, tādēļ tuvākā laikā nepieciešama kvadru maiņa. socionikas vadībā. Tas visticamāk, notiks kādā citā reģionā, citā nacionālā teritorijā, taču ne šajā pašā pirmās kvadras institūtā. 

Par sociotipu raksturojumiem

Ja esi atvēris šo lappusi, visticamāk, esi ieinteresēts noskaidrot, kuram sociotipam piederi Tu. Cerams, ka ar mājaslapā ievietoto sociotipa noteikšanas testa palīdzību esi atradis savu sociotipu, atliek lasīt tā raksturojumu un izdarīt secinājumu, cik lielā mērā tas atbilst Tev. Jāpiezīmē, ka 100% atbilstība gadās reti. Ja apraksts atbilst vismaz 75 % un vairāk, Tu esi atradis savu sociotipu. Tu esi atradis sevi!

Sociotipa raksturojumu lasi vērīgi, neizlaižot rindkopas, jo apraksts sakārtots atbilstoši stipro un vājo funkciju izvietojumam psihes kanālos. Tas sākas ar dominējošo (1.kanālu), tad radošo (2.kanālu), tad 3. u.t.t.

Ja lasot konstatē, ka pirmās trīs rindkopas atsedz Tavas rakstura iezīmes, tad savu sociotipu esi noteicis pareizi. Turpretī, ja pirmajās trijās rindkopās nesaskati apraksta atbilstību sev, šo raksturojumu nav jēgas turpināt lasīt. Tādā gadījumā tipa noteikšanu nepieciešams atkārtot. Protams, var arī lasīt un analizēt visus raksturojumus pēc kārtas, līdz beidzot atrast sev vispiemērotāko. Taču tāda metode ir nogurdinoša un neefektīva.

Nav ieteicams noteikt cita cilvēka sociotipu bez viņa līdzdalības, īpaši, ja atrodies tuvās attiecībās ar viņu (bērnam, dzīvesbiedram). Otru cilvēku mēs katrs pazīstam caur savu tipu. Bērns līdz pusaudža vecumam maz pretojas vecāku iebildumiem un kā masku ir daļēji piesavinājis vecāku rakstura iezīmes. Var gadīties, ka īstenībā būsi noteicis nevis bērna, bet savu tipu.

Viens cilvēks nevar būt piederīgs diviem vai vairākiem sociotipiem! Nebrīnies, ja Tev der kaut kas no katra, jo ar katru sociotipu mums var sakrist dažas, bet ne visas iezīmes! Svarīgāk ir saprast, kā šīs iezīmes izkārtojas psihes kanālos.

Ceru, ka, lasot grāmatu, Tu, lasītāj, sapratīsi, ka esi apguvis neapjaustas un jaunas zināšanas. Iespējams, tās izmainīs Tavus uzskatus un attieksmi. Varbūt pat Tavu turpmāko dzīvi.

Cienījamais lasītāj! Manam jau esošajam grāmatu klāstam ir piepulcējusies vēl viena grāmata – “Atrodi sevi!” šoreiz elektroniskā veidā. To vari iegādāties J. Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html

Katra socioniskā tipa raksturojuma nav jāuztver kā dogma.
Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Psihotipa ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, fiziskais spēks, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums.

Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta griba “W”.

Aušra Augustinavičute
Donkihots – ENTP
sociālais pseidonīms: “Izzinātājs”
Izlasi Donkihota raksturojumu!

Aleksandrs Dimā (tēvs)
Dimā – ISFP
sociālais pseidonīms: “Komfortradis”
Izlasi Dimā raksturojumu!

Antuans de Sant_Ekseperī
Igo – ESFJ
sociālais pseidonīms: “Iedvesmotājs”
Izlasi Igo raksturojumu!

Karls Gustavs Jungs
Robespjērs – INTJ
sociālais pseidonīms: “Reorganizētājs”
Izlasi Robespjēra raksturojumu!

Salvadors Dali
Hamlets – ENFJ
sociālais pseidonīms: “Koriģētājs”
Izlasi Hamleta raksturojumu!

Antons Makarenko
Maksims – ISTJ
sociālais pseidonīms: “Sistematizētājs”
Izlasi Maksima raksturojumu!

Georgijs Žukovs
Žukovs – ESTP
sociālais pseidonīms: “Rīkotājs”
Izlasi Žukova raksturojumu!

Aleksandrs Puškins
Jeseņins – INFP
sociālais pseidonīms: “Motivētājs”
Izlasi Jeseņina raksturojumu!

Napoleons Bonoparte
Napoleons – ESFP
sociālais pseidonīms:  “Virzītājs”
Izlasi Napoleona raksturojumu!

Alberts Einšteins
Balzaks – INTP
sociālais pseidonīms: “Kritiķis”
Izlasi Balzaka raksturojumu!

Džeks Londons
Džeks – ENTJ
sociālais pseidonīms: “Eksperimentētājs”
Izlasi Džeka raksturojumu!

Klaids Draizers
Draizers – ISFJ
sociālais pseidonīms: “Sargātājs”
Izlasi Draizera raksturojumu!

Vjačeslavs Tihonovs
Štirlics – ESTJ
sociālais pseidonīms: “Administrētājs”
Izlasi Štirlica raksturojumu!

Alfreds Nobelis
Dostojevskis – INFJ
sociālais pseidonīms: “Attīstītājs”
Izlasi Dostojevska raksturojumu!

Ernests Hemingvejs
Hakslijs – ENFP
sociālais pseidonīms: “Izdibinātājs”
Izlasi Hakslija raksturojumu!

Žans Gabēns
Gabēns – ISTP
sociālais pseidonīms: “Amatnieks”
Izlasi Gabēna raksturojumu!

 1. Donkihots – ENTP intuitīvi loģiskais ekstraverts
 2. Dimā – ISFP sensori ētiskais introverts
 3. Igo – ESFJ ētiski sensorais ekstraverts
 4. Robespjērs – INTJ loģiski intuitīvais introverts
 5. Hamlets – ENFJ ētiskais intuitīvais ekstraverts
 6. Maksims – ISTJ loģiskais sensorais introverts
 7. Žukovs – ESTP sensori loģiskais ekstraverts
 8. Jeseņins – INFP intuitīvais ētiskais introverts
 9. Napoleons – ESFP sensori ētiskais ekstraverts
 10. Balzaks – INTP intuitīvais loģiskais introverts
 11. Džeks – ENTJ  loģiski intuitīvais ekstraverts
 12. Draizers – ISFJ ētiski sensorais introverts
 13. Štirlics – ESTJ loģiski sensorais ekstraverts
 14. Dostojevskis – INFJ ētiski intuitīvais introverts
 15. Hakslijs – ENFP intuitīvi ētiskais ekstraverts
 16. Gabēns – ISTP sensori loģiskais introverts