Pakalpojumi23.05.2010

Biedrība Socionika savos mērķos un uzdevumos ir ierakstījusi, ka vēlās prezentēt un izplatīt socioniku plašā sabiedrības daļā. Mūsu darbība netiek virzīta kā bizness, vai peļņas gūšanas veids, bet gan kā samērā jaunas zinātnes pakāpeniska iepazīstināšana Latvijas (un ne tikai) ļaudīm. Biedrība bija pirmā, kura to uzsāka jau 1997. gadā. 

Savulaik socionikas pamatlicēja Aušra Augustinavičūte ir teikusi, ka socionika masās ieies tikai tad, kad apakšas to pieprasīs augšām. Tas nozīmē, ka mēs, vidējais cilvēks, apzināsimies tās vērtību un pieprasīsim mūsu gaišajām galvām aizdomāties par rakstura zinātņu ievadīšanu kultūrā. Pagaidām gaišās galvas no socionikas baidās, jo tad tiks viegli atšifrētas viņu spējas.  

Socionika piedāvā gatavus un drošus risinājumus dažādām sabiedrības grupām un personām, tāpēc vēlamies iepazīstināt jūs ar  piedāvājumu klāstu.

Pepe: Klausies, Maksi! Kur tu to lielo grāmatu kaudzi stiep? Tā taču tevi nogāzīs no kājām, jo sniedzas augstāk par tavu augumu!

Maksis: Bet vai tu ievēroji, kādā lapā esi nokļuvusi? Kā redzi, te visi mācās. Un arī es esmu sapratis, ka mācīties vajag. Tikai tad, pieaudzis es būšu gudrs.

 

  1. Kvalifikācijas paaugstināšana
  2. Pārsteidz savus draugus!
  3. Personības indikators – PI
  4. Socionikas kursi
  5. Atbilstošas karjeras izvēle
  6. Personāla atlase
  7. Ģimeņu konsultēšana
  8. Seminārs psihosofijā