Pakalpojumi23.05.2010

Rediģēts 17/03. 24.g.

Pasaule mainās ik mirkli!

Rodas jaunas un sarežģītas tehnoloģijas, modernas augstceltnes, sarežģīti tilti, jauni un arvien modernāki saziņas līdzekļi. Cilvēks ir pacēlies kosmosā, “aizgājis” zem jūras līmeņa un zem zemes uzbūvējos daudzstāvu celtnes. Cilvēka smago fizisko darbu sākuši aizstāt roboti. Pasauli biedē droni. 

Kas šo visu paveicis?

Protams, pats cilvēks. Tas nozīmē, ka cilvēka daba ir desmitiem reižu sarežģītāka. Tāpēc daļa pasaules zinātnieki jau sen sākuši pētīt šo sarežģīto būtni – CILVĒKU.
Pētījumu aizsācēji bija virkne divus gadsimtus agrāk darbojošies psihologi, analītiķi, pētnieki kā Z. Freids, K.G. Jungs, Kempinskis, Galilejs un daudzi citi. Viņu uzsākto izpētes darbu turpinājums uzsākās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados un joprojām turpinās. To aizsāka lietuviete, pētniece, zinātniece Aušra Augustinavičute.
Viena no metodēm cilvēka dabas izpētes jomā ir – socionika un psihosofija, kuras savā darbībā popularizē biedrība “Socionika”. Biedrības darbība netiek virzīta kā bizness, vai peļņas gūšanas veids, bet gan kā samērā jaunas zinātnes pakāpeniska iepazīstināšana un popularižēšana cilvēkiem. Biedrība to uzsāka realizēt jau kopš 1997. gada.

Pepe: Klausies, Maksi! Kur tu to lielo grāmatu kaudzi stiep? Tā taču tevi nogāzīs no kājām, jo sniedzas augstāk par tavu augumu!

Maksis: Bet vai tu ievēroji, kādā lapā esi nokļuvusi? Kā redzi, te visi mācās. Un arī es esmu sapratis, ka mācīties vajag. Tikai tad, pieaudzis es būšu gudrs. 

  1. Socionika un psihosofija
  2. Socioniskā tipa noteikšana
  3. Psihosofiskā tipa noteikšana
  4. Socionikas un psihosofijas kursi tālmācībā