Karjera un bizness13.02.2010

Iespējams, daudzi no jums vēlas vaicāt – ko man dos socionikas kursi, ja es savu sociotipu zinu, un man ir skaidrība par starptipu attiecībām?

Socionika ļauj ieskatīties ne tikai ģimenes attiecību noslēpumu dziļumos, bet arī palīdz saprast, kādā dzīves jomā mēs katrs spējam izpausties vislabāk. Vai spējam attaisnot to profesiju, kura ierakstīta diplomā. 

Socionika profesionālo piemērotību izvērtē pēc vairākiem kritērijiem. Tās ir ne tikai četras dihotomijas, par kurām stāstīts sadaļā Socionikas pamati, bet vairāku kritēriju kopums. Starp tiem var minēt:

Socionikas priekšrocība salīdzinājumā ar citām alternatīvām.

Pirmkārt, socionikas konsultanti, sniedzot rekomendācijas, paļaujas nevis uz testu rezultātiem, bet uz intervijas rezultātiem, kurus papildina ārējo faktoru pazīmes – sejas vaibsti, acu skats, ģērbšanās stils, gaita, stāja, balss intonācija, vārdu izvēle un to savienojumi u.c., kurus noslāpēt un atdarināt praktiski nav iespējams. Vieglāk tipa noteikšana veicas humanitāriem (ētiskajiem socionikas speciālistiem). Uz testa jautājumiem cilvēks var arī samelot, vai neizprast jautājumu, bet cilvēka āriene melot nespēj. Tipa noteikšana – tā nav cilvēka iesēdināšana rāmītī vai ieslēgšana noslēgtā kamerā, bet cilvēka spēju un darbības diapazona noteikšana, nostādīšana uz pareizā ceļa, lai cilvēks spētu sasniegt savu mērķi.

Otrkārt, socionika spēj noteikt cilvēka attīstības robežas. Rekomendācijas par profesijas un darbības jomas izvēli tiek norādītas spēcīgāko rakstura iezīmju jomā. Ja arī cilvēks apzinās savas vājās iezīmes (funkcijas) un nolemj studēt tieši šo funkciju jomā, tad dzīvē viņš nespēs sasniegt augstus rādītājus, visdrīzāk būs vājš un konkurētnespējīgs. Tas ir tāpēc, ka sociotips ir nemainīgs, kuru izmainīt ārēju apstākļu ietekmē ir neiespējami. (Neirolingvistiskā programmēšana un psiholoģiskie treniņi var palīdzēt tikai īstermiņā, nevis ilgtermiņā – par to, kāpēc tas notiek, mēs stāstam socionikas kursos.)

Treškārt, lai apgūtu psiholoģiju sevis iepazīšanas nolūkos, nepieciešami ilgi studiju gadi un liels līdzekļu ieguldījums. Izvēloties socionikas kursus, Tu ietaupi ne tikai naudu, bet arī laiku: kursu ilgums četras dienas (32 akadēmiskās stundas).  Protams, psihologam arī ir sava neatkārtojama vērtība, taču socionikas kursi būs tie, kuros Tu atklāsi, vai nākamai profesijai  esi piemērots. Savukārt socionikas prasmes Tu varēsi izmantot tūlīt pēc kursu beigšanas, kas atvieglos Tavu izvēli gandrīz visās dzīves jomās: gan atrast kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju, gan izprast ikviena cilvēka rīcību, gan izprast atšķirības starp cilvēkiem (tipiem). Tāpat zināšanas Tev palīdzēs darbojoties ar klientiem vai sadarbības partneriem, saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, paziņām un darba kolēģiem.

Šajā tehnokrātijas laikmetā, kad gandrīz pazudis, jeb krasi samazinājies cilvēku fiziskais darbs, kad liela daļa cilvēki vienkopus sēž birojos, vairāk nekā agrāk, tiek krasi izjusta kolektīva gaisotne. Jo slēgtā telpā tiek pavadīta lielākā dienas daļa. Bieži tiek pārsniegtas indivīda privātās neaizskaramības robežas, jo tieši blīvā tuvumā sāk izpausties attiecības starp cilvēkiem. Socionikā tās dēvē par starptipu attiecībām. Nesaderīgu attiecību gadījumā, krietni bremzējas profesionālās izpausmes. Kad cilvēku nogurdina darbs, kuru viņš ir izvēlējies vājo funkciju aspektā, viņa smadzenes atslēdzas no garīgās analīzes. Bet, ja darbs izvēlēts pēc spēcīgām funkcijām,  ķermenis neizjūt slodzi un ir atpūties, garīgais prāts spēj aizdomāties tālāk par profesionāliem pienākumiem. Skaidrs, ka nekas cits neatliek, kā skaidrot attiecības un mēģināt saprast, kas rada spriedzi, strīdus un nepatiku pret kolēģi. Kurš ir labāks – TU vai ES?

Visbeidzot, saliksim visus šos faktorus kopā: ideāla laulība un ģimenes dzīve, teicama sadzīve, veiksmīgi izveidota karjera – ja Tavā dzīvē tas viss īstenosies, tā noteikti būs laimīgi nodzīvota. Lai Tev un mums visiem kopā izdodas!

  1. Lai nesagrautu tiesu sistēmu
  2. Vai tā ir maģija? Nē! Socionika
  3. Kāpēc apnīk darbs…
  4. MBTI vai socionika?
  5. Bezatbildība vai nepiemērotība?
  6. Socionika – personāla atlasē
  7. Socionika: veiksmīgai komunikācijai
  8. Vai gabaldarbs ir motivators?