Karjera un bizness13.02.2010

Iespējams, daudzi no jums vēlas vaicāt – ko man dos socionikas kursi, ja es savu sociotipu zinu, un man ir skaidrība par starptipu attiecībām?

Socionika ļauj ieskatīties ne tikai ģimenes attiecību noslēpumu dziļumos, bet arī palīdz saprast, kādā dzīves jomā mēs katrs spējam izpausties vislabāk.

Socionika profesionālo piemērotību izvērtē pēc vairākiem kritērijiem. Tās ir ne tikai četras dihotomas, par kurām stāstīts sadaļā Socionikas pamati, bet vairāku kritēriju kopums. Starp tiem var minēt:

 • orientācija uz procesu vai orientācija uz rezultātu;
 • spēja izvirzīt stratēģiskus mērķus vai ceļu uz mērķi;
 • noturība pret stresu;
 • motivācijas faktori;
 • piederība noteiktām mazajām profesionālajām grupām u.c.

Socionikas priekšrocība salīdzinājumā ar citām alternatīvām.

Pirmkārt, socionikas konsultanti, sniedzot rekomendācijas, paļaujas nevis uz testu rezultātiem, bet uz intervijas rezultātiem, kurus papildina ārējo faktoru pazīmes – sejas vaibsti, acu kustības, ģērbšanās stils, gaita, stāja, balss intonācijas, vārdu savienojumi u.c., kurus noslāpēt un atdarināt praktiski nav iespējams. Tie ir humanitārie (ētiskie socionikas speciālisti). Testi melo, bet cilvēka āriene melot nespēj. Tipa noteikšana – tā ir nevis iesēdināšana rāmītī vai ieslēgšana noslēgtā kamerā, bet cilvēka spēju un darbības diapazona noteikšana, nostādīšana uz pareizā ceļa, lai cilvēks spētu sasniegt savu mērķi.

Otrkārt, socionika spēj noteikt cilvēka attīstības robežas, rekomendējot attīstīt spēcīgās puses un necensties sasniegt augstus rezultātus jomās, kur cilvēks visu mūžu būs vājš un konkurētnespējīgs. Tas ir tāpēc, ka sociotips ir nemainīgs, kuru izmainīt ārēju apstākļu iespaidā ir neiespējami. (Neirolingvistiskā programmēšana un psiholoģiskie treniņi var palīdzēt tikai īstermiņā, nevis ilgtermiņā – par to, kāpēc tas notiek, mēs stāstam socionikas kursos.)

Treškārt, lai apgūtu psiholoģiju sevis iepazīšanas nolūkos, nepieciešami ilgi studiju gadi un liels līdzekļu ieguldījums. Izvēloties socionikas kursus, Tu ietaupi ne tikai naudu, bet arī laiku: kursu ilgums četras dienas (32 akadēmiskās stundas).  Protams, psihologam arī ir sava neatkārtojama vērtība, taču socionikas kursi būs tie, kuros Tu atklāsi, vai iegūtais, vai nākamai profesijai  esi piemērots. Savukārt socionikas prasmes Tu varēsi izmantot tūlīt pēc kursu beigšanas, kas ļaus Tev izvēlēties kvalitatīvāko pakalpojumu sniedzēju (frizieri, šuvēju, u.c.). Tāpat zināšanas Tev palīdzēs darbojoties ar klientiem vai sadarbības partneriem, saskarsmē ar apkārtējiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, radiem, draugiem, paziņām un darba kolēģiem.

Šajā tehnokrātijas laikmetā, kad gandrīz pazudis, jeb krasi samazinājies cilvēku fiziskais darbs, kad liela daļa cilvēki vienkopus sēž birojos, vairāk nekā agrāk, tiek izjusta kolektīva gaisotne. Jo slēgtā telpā tiek pavadīta lielākā dienas daļa. Bieži tiek pārsniegtas indivīda privātās neaizskaramības robežas, jo tieši blīvā tuvumā sāk izpausties attiecības starp… Socionikā tās dēvē par starptipu attiecībām. Nesaderīgu attiecību gadījumā, krietni bremzējas profesionālās izpausmes. Kad cilvēku nogurdina fiziskais darbs, viņa smadzenes atslēdzas no garīgās analīzes. Bet, ja ķermenis fiziski ir atpūties, garīgais prāts spēj aizdomāties tālāk par profesionāliem pienākumiem. Skaidrs, ka nekas cits neatliek, kā skaidrot attiecības un mēģināt saprast, kas rada spriedzi, strīdus un nepatiku pret kolēģi. Kurš ir labāks – TU vai ES?

Visbeidzot, saliksim visus šos faktorus kopā: ideāla laulība un ģimenes dzīve, teicama sadzīve, veiksmīgi izveidota karjera – ja Tavā dzīvē tas viss īstenosies, tā noteikti būs laimīgi nodzīvota. Lai Tev un mums visiem kopā izdodas!

 1. Lai nesagrautu tiesu sistēmu
 2. Vai tā ir maģija? Nē! Socionika
 3. Kāpēc apnīk darbs…
 4. MBTI vai socionika?
 5. Bezatbildība vai nepiemērotība?
 6. Socionika – personāla atlasē
 7. Socionika: veiksmīgai komunikācijai
 8. Vai gabaldarbs ir motivators?