Socionikas pamati01.10.2010

Katram jaunsākumam vispirms ir projekts un uz tā bāzes top pamati. Literatūras pamats ir alfabēta burtu iemācīšanās rakstīt, izrunāt, un tikai tad cilvēks spējīgs lasīt visas pasaules literatūru.

Matemātikas pamati ir ciparu pazīšana, uzrakstīšana un prasme veikt ar tiem darbības. Pamatu apgūšana ļauj cilvēkam izprast pasaules ekonomiku, matemātiku, naudas vērtību, tās apriti un nopelnīšanas spējas, izdzīvošanu u.c.

Topošajam šoferim vispirms jāapgūst teorijas pamati, tad satiksmes zīmju pamati, tikai tad viņš ir tiesīgs vadīt auto un atrasties uz ceļa. 

Māju nav iespējams uzcelt, kamēr nav ielikti pamati. Gluži tāpat ir ar socioniku. To nevar apgūt, ja nav iemācīti un izprasti teorētiskie pamati.

Šajā sadaļā mēs sniedzam informācijas minimumu, lai Tu spētu padziļināt savas zināšanas socionikā. Faktiski socionikā, līdzīgi kā matemātikā, kad jāapgūst desmit cipari, arī socionikā ir ne vairāk, kā 8 funkcijas (raksturu iezīmes), kuras apgūstot, Tev pavērsies socionikas noslēpumainās durvis.

Sociotipu MK tabula arī šeit ir ievietota ar nodomu, lai lasītājs ērtāk un ātrāk viņu spētu izmantot. Otra sociotipu tabula ievietota sadaļā: Testi un tabulas.

Sadaļā testi, tabulas ir ievietots arī starptipu attiecību kalkulators, kurā ierakstot savu un otra cilvēka socionisko tipu, viņš izmet starptipu attiecību nosaukumu. Apraksts jālasa Starptipu attiecību sadaļā.

  1. Kvadra – nozīmīgākā grupa socionikā
  2. Klubs – karjeras izvēles norādītājs
  3. Sociotipu izdzīvošanas koeficients
  4. Sensorā un intuitīvā atšķirības
  5. Socionisko funkciju loma
  6. Sociotipu “MK” tabula
  7. Četras rakstura pamatiezīmes