Kur es izmantošu socionikas zināšanas?24.08.2010

Kāda mūsu mājaslapas apmeklētāja mums ir atrakstījusi vēstuli, kurā ir uzdevusi jautājumu:

Ja arī kādreiz pabeigšu socionikas kursus, kur es varēšu jaunās zināšanas pielietot dzīvē?

Nadīna (Draizere)

 Mēs domājam, ka šis jautājums var būt aktuāls ļoti daudziem mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Patiešām, nav labi pirkt kaķi maisā, tāpēc mēs uzskatām par vajadzīgu iedrošināt katru interesentu!

Vispirms jau socionikas kursi dod jaunu skatījumu uz dzīvi. Tu iegūsi pati savā personā gan psihologu, gan advokātu. Tu iegūsi citas acis, kuras saskata precīzāk, vērtē objektīvāk. Tevi neizdosies piemānīt.

 Apgūstot socioniku, Tu spēsi:

1. Izprast sevi, izzināt savas stiprās un vājās puses, savus talantus un iemīlēt sevi tādu, kāds esi;

2. Izvēlēties piemērotāko profesiju (atbalstošāko darbības jomu veiksmīgas karjeras veidošanai);

3. Saprast, ko no otra var gaidīt un prasīt, (izprast citu cilvēku rīcību, motīvus, spējas, noteikt arī vājās vietas);

4. Apzināt piemērotāko laulības partneri un atrast noturīgus draugus (izvēlēties cilvēkus harmoniskām, papildinošām un ilgstošām attiecībām);
5. Izprast attiecības ģimenē un darbā; noskaidrot konfliktu un pārpratumu iemeslus;
6. Izveidot komfortablu un produktīvu darba grupu (piemeklēt darbiniekus atbilstoši uzņēmuma darbības jomai un kolektīva sastāvam);
7. Atrast katra pielietojumu atbilstoši viņa spējām;
8. Izprast politiskos procesus valstī un saprast, kurš sociotips spēs virzīt valsti uz attīstību.

Tu iegūsi savā personā psihologu un advokātu! Tu iegūsi citas acis!
Tu spēsiet ieteikt saviem bērniem, kur iet mācīties,  kādu profesiju izvēlēties, lai tā viņam patiktu, lai viņš tajā neviltos un lai velti netiktu tērēts laiks un līdzekļi mācībām augstskolā.
Tu spēsi saprast savus vecākus, kolēģus un dažkārt atrisināt strīdīgus jautājumus. Jeb attālināties no viņiem.
Tu spēsi veidot komfortablas un produktīvas darba grupas.
Un visbeidzot, tu zināsi par ko balsot, lai izvēlētais kandidāts ne tikai deldētu deputāta solu un izniekotu laiku, bet lai viņš spētu dot pievienoto vērtību sabiedrībai.