Sociotipa noteikšanas problēmas02.10.2019

Rediģēts 30.12. 2023.g.

Šobrīd šajā jomā ir izveidojies milzīgs haoss, jo praktizējošie konsultanti pielaiž rupjas kļūdas tipa noteikšanā. Gadās, ka respondents jūt neatbilstību noteiktam tipam un meklē cita socionikas speciālista palīdzību. Taču dažs sarod (viņam tas iepatīkas) ar nepareizi noteikto tipu, no kura vēlāk gandrīz nespēj atteikties. Rezultātā viņš tiek maldināts, izvēlās neatbilstošu profesiju, vai nesaderīgu partneri, jeb viņam tiek ieteikts šķirt kopdzīvi, izvairīties no nesaderīgiem vecākiem. Tādi tiek degradēta socionika, jo cilvēks vēlāk nonāk pretrunās, teikdams, ka socionika “nestrādā”.

Ar testa palīdzību noteikt socionisko tipu ieteicams tikai tādos gadījumos, ja pats konsultants labi ir apguvis teoriju un spēj pārliecināties par atbilstību iegūtam sociotipam. Pēc tipa noteikšanas svarīgi ir dot respondentam izlasīt raksturoju, un sagaidīt viņa akceptu. Ja raksturojums atbilst vismaz par 80 procentiem, tad visticamāk sociotips noteikts pareizi.

Tie, kuri apguvuši socionikas teoriju, zina, ka sociotipa noteikšanas procesā svarīgi apzināties, vai pašam socionikas speciālistam piemīt empātija (iejušanās otrā cilvēkā). Tie vairākumā ir ētiskie tipi.

Kā novēroju Kijevā, loģiskie intuitīvie tipi uzsver, ka cilvēka tips jānosaka vismaz divatā, daži to darot pat četratā. Tas liecina par speciālista nepārliecinātību un neatbilstību šajā jomā, jo katram tipam savs prioritāšu lauks.

Es uzskatu, ka sociotipa noteikšana ir pietiekami intīms process, it kā cilvēka daļēja izģērbšana. Respondentam dažkārt jāpajautā samērā personiskas dabas jautājumi, un viņu nedrīkst pazemot. Visbiežāk pats klients to nevēlas cita klātbūtni. Cita lieta, ka sarežģītu situāciju gadījumā speciālists var palūgt, lai respondents atnāk uz atkārtotu vizīti.

Lai noteiktu socionisko tipu, nav nepieciešams cilvēku pazīt – tā arī ir socionikas prioritāte, atšķirībā no psiholoģijas. Ētiskie sociotipi, ar augstu empātijas līmeni, kuri ir apguvuši socionikas teoriju un tiem ir liels praktizēšanās stāžs, apgalvo, ka viena no precīzākām metodēm ir katra tipa vizuālais – ārējais izskats. Tas ir nemainīgs, ar katram tipam raksturīgām, sejas pantu, ķermeņa formas, gaitas, žestu iezīmēm. Svarīgs faktors – ģērbšanās tendences, frizūra, apavu, somu, aksesuāru izvēle. Pieredzējušam socionikas speciālistam hipotēze par tipu veidojas pirmajās saskarsmes minūtēs.

Protams, cilvēks ir sarežģīta būtne, ar katram tipam atšķirīgām struktūras īpatnībām. Cilvēka psihe (kaut arī ir bezslāņains veidojums) sastāv no trim apvalkiem, jeb līmeņiem. Ilgstošu ārējo faktoru ietekmē psihe ir spējīga uz neilgu laiku pieskaņoties. To var izskaidrot ar to, ka: 

Viktora Guļenko teorija par trim apvalkiem (Kijeva).

 Pirmais tipa apvalks ir nemainīgs, tā ir sociotipa serde,
kura nosaka tipa raksturojumu. Tai apkārt veidojas vēl divi apvalki.

 Otrais apvalks līdz zināmai robežai ir lokanāks, nesaderību
ar otru cilvēku var paciest tikai īsu laika periodu.

Trešais pavisam lokans apvalks, kurš uz nenoteiktu laiku
spējīgs mainīties. To var nosaukt par tipa masku.
Cilvēkam bieži nākas kontaktēties arī ar nesaderīgiem
sociotipiem, trešais – lokanais apvalks ļauj uz zināmu
laiku pielāgoties, savaldīties, nekrītot tam virsū ar dūrēm.  

  1. Pirmais apvalks – Personība, katra tipa pamata (bāzes) iestādījums. Šis apvalks ir ciets, pašpietiekams, un cilvēka dzīves laikā tas pat mērķtiecīgi nav izmaināms, jo ir iedzimts. Tas var mainīties tikai traumu gadījumos, tad cilvēka psihē notiek negatīvas, neatgriezeniskas pārmaiņas (saprāta zaudēšana).
  2. Otrais apvalks – Sublimitāte, inertais psihes slānis, kurš pakāpeniski var mainīties audzināšanas un apkārtējās vides ietekmē. Šeit ir ne tikai apziņas diktēti impulsi, bet arī zemapziņas iestatījumi, uzvedības reakcija, spēcīga ietekmē no malas. Otrais slānis var izpaust cita tipa iezīmes, kuras var nesakrist ar pamata tipu un nepieredzējušam konsultantam traucē tipa noteikšanu. Šajā gadījumā cilvēka iedzimtais tips (kodola tips) nesakrīt ar otrā apvalka tipu.
  3. Trešais apvalks – Apzinātas uzvedības modelis, viselastīgākais slānis. Viņš apzināti var pakļauties ietekmei no malas. Labam aktieriem šis slānis ir, labi attīstīts, kam pateicoties, aktieris spējīgs kopēt cita cilvēka (tipa) uzvedību. Taču pēc lomas atveidošanas viņš atkal “ieņem” sava tipa robežas.

Trešais apvalks mainās vai tiek bojāts nesaderīgu attiecību rezultātā ar nesaderīgiem vecākiem, ar nesaderīgu partneri, darot darbu, kurš ilgstoši jāveic ar piespiešanos. Apstākļi spiež cilvēku pielāgoties. Var gadīties, ka cilvēks savā izpausmē “nēsā” trīs tipus, kas traucē neprofesionālim noteikt viņa bāzes tipu. Tiklīdz cilvēks atbrīvojas no nepatīkamās ietekmes, viņa trīs psihes slāņi ar laiku var “ieņemt” savu bāzes tipu. Šo izlīdzināšanu veic tipa serde, pirmais apvalks, kurš nepakļaujas nekādai ietekmei.

Socionikas speciālista galvenais uzdevums, noteikt klienta pamata vai bāzes (1.slāņa) tipu. Turklāt jāspēj klientam “noņemt” tās iezīmes, kuras viņš ieguvis nesaderīgas audzināšanas rezultātā vai ilgstoši, dzīvodams nesaderīgās attiecībās.
Cilvēks laimīgs var būt tikai tad, ja viņš ir audzis komfortablā vidē un nenēsā “maskas”. Laime šinī gadījumā ir jāsaprot kā komforta sajūta ar sevi, ar visu apkārt notiekošo, lai tajā nekas netraucētu. Bet vai tas ir iespējams?

Šodienas kultūrā ir svarīgi apgūt sevis atpazīšanu, atrast sevi ar socionikas, psihosofijas vai citām metodēm.
Un galvenais – SOCIONIĶI, DARBOSIMIES KATRS PIEMĒROTĀ JOMĀ, ko mums nosaka psihes modelis! 

Precīzākus rezultātus Tu, lasītāj, iegūsi, ja vispirms būsi noteicis savu socionisko tipu. Tiklīdz ieķeksēsi ģeometriskās funkcijas, kalkulatorā izgaismosies Tavs socioniskais tips. Turpini ieķeksēt nākošās iezīmes. Pareizes atbildes gadījumā visu laiku izgaismots paliks tavs sociotips. Ja vēlies, atzīmē visas šis iezīmes. Aprakstu par katru iezīmi atradīsi citās nodaļās – Reiņina pazīmes, kvadras, iezīmju pāri.  

Automātiskais kalkulators, visu vienam sociotipam piemītošo iezīmju noteicējs.