Seksuālā saderība socioniskajās kvadrās14.12.2010

Socionika savādāk komentē sabiedrībā sen iesūnojošos priekšstatus par valdzināšanas mākslu un aktivitāti seksā. Valdzinātājs un uzsācējs rotaļā un seksā ir katras kvadras sensorais tips, neatkarīgi no dzimuma. Ja pārī būs divi intuīti – tad iniciators visdrīzāk būs ekstravertais intuīts. Ētiskie sociotipi orgasma laikā izrāda spēcīgas emocijas, pat skaļi kliedzot. Loģiskie uzvedās klusāk.

Kad laulībā ir piedzīvots zināms stāžs, kad sākotnējā jūsmošana pierimusi, kad hormonu darbība noplakusi, ir svarīgi, lai viens būtu sensors, otrs – intuīts. Sensors nepieļaus intīmām attiecībām apaugt ar vienaldzību. Būs iniciators to atdzīvināšanā. Taču divu intuītu ģimenē zemapziņā seksu vēlas abi, bet gaida no otra iniciatīvu un abi dusmojas viens uz otru. Tādas attiecības apaug ar vienaldzību, un seko sānsoļi vai šķiršanās.

Tas nenozīmē, ka sānsoļi nav iespējami pārī, kurā ir sensors un intuīts. Visbiežāk tas ir nesaderīgā tandēmā, kad partneri no atšķirīgām kvadrām viens otru pilnīgi nesaprot un neapmierina viens otru. Jo nav jau svarīga tikai tehniskā berzēšanās, svarīgi ir gūt orgasmu. Bieži arī kaitinoša ir valdzināšana jeb tuvošanās miesiskiem kontaktiem. Protams, arī pati seksa izpildīšanas tehnika divu dažādu kvadru pārstāvju starpā ir visdrīzāk nepieņemama. Mēs mēģināsim skaidrot šīs atšķirības, attiecinot uz psihes funkciju izvietojumu psihes modelī.

Nevienam nav noslēpums, ka saskaņa ģimenē ir atkarīga no vairākiem faktoriem – protams, garīgums, kopējās intereses, kopējās saimniecisko lietu kārtošana, bērni u.tt. Katrs apzinās, ka ļoti lielu lomu spēlē seksuālā saderība. Samilzušās domstarpības ir iespējams atrisināt gultā, mierīgā, pieklusinātā gaismā, ja starp partneriem ir saderība seksuālajā jomā. Daudz kas tiek piedots, saprasts, mierīgi izskaidrots, un ģimenes dzīve var turpināties. Taču, ja pēc nakts, kurā iztrūkst mīlestības un seksa, attiecības tiek skaidrotas lielā attālumā dzīvoklī vai pie virtuves galda, kad pa gaisu lido dakšiņas un tasītes, tas liecina, ka ģimenei draud iziršana. Gultā nav apmierinājuma.

Kā daudzas lietas pasaulē iedalās četros etapos, tā arī intīmais process iedalās 4 etapos:

  • viss sākas ar partnera valdzināšanu;
  • tuvošanās partnerim, pirmie miesiskie kontakti (skūpsti, glāsti, un viss pārējais, kas ietilpst procesā, lai partneri atvērtu seksam);
  • seksa tehniskais izpildījums;
  • noslēgums – orgasms un nomierināšanās pēc orgasma.

1.kvadra: Donkihots, Dimā, Igo, Robespjērs

Valdzināšana ir neuzkrītoša, Dimā un Igo to prot izdarīt ļoti koķeti (neatkarīgi no dzimuma). Raksturīga ētisko tipu lielīšanās ar saviem partneriem, to statusu, taču partneru starpā nenovēro greizsirdību. Uzrunā tiek pielietoti diezgan salkani mīļvārdiņi, visbiežāk izdomāti (kaķīši, cālīši, zaķīši, gailīši, pekausīši).

Miesiskais kontakts sākas ar maigiem pieskārieniem, ādas saskaršanos, partneri glāsta viens otru it kā kūstot apskāvienos. Svarīgi piezīmēt – lai atmodinātu intuitīvos loģiskos Donkihotu un Robespjēru, sensorie ētiskie Dimā un Igo pielieto lielu izdomu, daudz glāstot ar rokām, kā arī savu ķermeni berzējot pret partnera ķermeni. Igo ir emocionālāks, plosīgāks, rotaļīgāks līdz seksa uzsākšanai. Dimā parāda vairāk elastības, lokanības un izdomas.

Kvadras vienādo V un spoguļa S attiecības starp Donkihotu un Robespjēru ir skopas, neprasmīga jūtu un emociju izrādīšana. Ja viņi ir vīrs un sieva (parasti viņi viens otru atrod darbā), viņu starpā nenotiek nekāda jūsmošana, līdz seksam nonāk lēni, bieži vien tas ātri apdziest. Savukārt starp Igo un Dimā notiek milzīga emociju izrādīšana, jūsmošana, kas rada seksā pārkaršanu. Rezultātā jūsmošana diezgan ātri pazūd, uzkrājas neizpratne, abpusēja neapmierinātība, un pamazām iezogas atsvešinātība. Skaidri saprotams, ka šajā kvadrā sekss vienādo un spoguļa attiecībās drupina laulības dzīvi. Tāpēc vēlamas ir tikai duālās un aktivācijas attiecības: Dimā ar Donkihotu vai Robespjēru, Igo ar Robespjēru vai Donkihotu.

2. kvadra: Hamlets, Maksims, Žukovs, Jeseņins

Valdzināšana šajā kvadrā ir samērā ciniska, mīļvārdi tikpat kā netiek lietoti, drīzāk partneris tiek nosaukts vulgārā vārdā (piemēram, Žukovs var nosaukt savu mīļoto sievieti par Skrandu vai Žurku). Jeseņina un Hamleta gaida cinismu (pat uzprasās uz to), Maksims un Žukovs to sniedz.

Maigi pieskārieni šajā kvadrā nav raksturīgi. Partneri viens uz otru iedarbojas ar stingriem apkampieniem, pliķināšanu, ņurcīšanu, saspiešanu, pat košanu.

Šīs kvadras sociotipi ir ļoti greizsirdīgi, tie partneri uzskata par privātīpašumu. Lielīšanās ar bijušajiem partneriem šajā kvadrā nekādā gadījumā netiek pieļauta.

Līdzīgi kā pirmajā kvadrā, iniciatori seksā ir sensorie tipi. Maksima, īpaši Žukova tipu vīriešiem patīk partneri iegūt gandrīz vai ar varu, bez partneres iepriekšējas sagatavošanas. Tiklīdz ienācis telpā, aizverot durvis, spējīgs nogāzt partneri uz grīdas. Tas ir nepieciešams Jeseņinai un Hamletai. Savukārt Žukova un Maksima tipa sievietes visu intīmo procesu vada ar pavēlēm (ātrāk, lēnāk…). Viņas maz interesē, vai partneris ir sasniedzis orgasmu, uzskata, ka par to partnerim jāparūpējas pašam.

Maksims no duālās Hamletas gaida vētrainas, dramatiskas emocijas, kuras viņa tam sniedz. Taču no savas aktivatores Jeseņinas viņš tādu dramatismu nesagaidīs. Savukārt Žukovs no savas duālās Jeseņinas gaida pilnīgu pakļaušanos un padevību, bet aktivācijas attiecībās sevi jākontrolē, lai neapvainotu seksā mazjūtīgo, dramatisko Hamletu, no kuras emocijām viņš var apjukt. Šajā kvadrā tiek pielietotas visdažādākās seksa pozas. Bargo kundzi atradīsiet šajā kvadrā.

Līdzīgi kā pirmajā kvadrā, tā arī šeit spoguļa un vienādo attiecības ir smagas un nenoturīgas. Vissaderīgākās attiecības: duālās Hamlets un Maksims, Žukovs un Jeseņins, un aktivācijas attiecības – Hamlets un Žukovs, Jeseņins un Maksims.

3.kvadra : Napoleons, Balzaks, Draizers, Džeks

Te valdzināšana ir izsmalcināta, iejūtīga, lietā tiek likts acu kontakts – ar caururbjošu skatienu piesaistot partneri (Draizers, Napoleons). Bieži partnera vārds tiek izrunāts, mīkstināmā formā, bet ne vairāk. Loģiskie – Balzaks un Džeks, izvairās no mīļvārdu lietošanas.

Kā citās kvadrās, tā arī šeit iniciatīva ir sensoro – Napoleona un Draizera rokās, kaut gan šeit ir atšķirības. Pārī Napoleons – Balzaks, iniciatīva ir Napoleona rokās (neatkarīgi no dzimuma), taču pārī Napoleons – Džeks iniciatīva ir Džeka rokās. Pārī Draizers – Džeks, iniciatīva ir Džeka rokās, turpretī pārī Draizers – Balzaks, iniciatīva ir Draizera rokās. Pārī Draizers – Džeks notiek bieža pozu maiņa, kas raksturojas ar akrobātiskiem elementiem. Dzimumaktu skaits mēdz skaitliski sasniegt lielus rādītājus.

Napoleonam glāsti nepieciešami pirms seksa, bet pēc orgasma viņš ātri atdziest un nomierinās. Draizerim nepieciešami glāsti gan pirms seksa, gan pēc orgasma, viņš vēlas, lai partneris viņu turpinātu glāstīt. Ja partneris nespēj būt tik pacietīgs un glāstus neturpina, tad vēlams, lai Draizers viņa apskāvienos aizmieg. Parasti Džeks to saprot bez teikšanas, savukārt Balzaks par to neaizdomājas. Tā bieži rodas nesaskaņas.

Spoguļa un vienādo attiecības starp Napoleonu un Draizeri (vai starp diviem Napoleoniem un Draizeriem) ir vilinošas un daudzsološas, jo diviem sensoriem ir saskaņa seksā. Viņi viens otru izjūt kā sevi. Taču ikdienas dzīve šīs attiecības ātri sadragājas (jo divi ētiskie grūti sadzīvo).

Pārī Balzaks – Džeks ģimenes dzīve līdzinās darba attiecībām, kurās partnerus saista kopējs dzīvoklis, budžets, bērni un pienākumi pret bērniem. Sekss šeit pazūd jau ap 40 gadiem, un pāris turpina dzīvot kā divi radinieki. Ja vien turpina…

3.kvadrā ieteicamas duālās attiecības – Napoleons ar Balzaku, Draizers ar Džeku, vai arī aktivācijas attiecības – Napoleons ar Džeku, Draizers ar Balzaku.

4.kvadra: Štirlics, Dostojevskis, Gabēns, Hakslijs

Valdzināšana ir īpaši izsmalcināta, iejūtīga, bez uzbāzīgas rīcības un skatieniem. Seksuālo satuvināšanos sekmē garīgums. Seksuālā spēle līdzinās rotaļai, kuru pavada smiekli, joki un pat kutināšana. Partneri viens otro uzrunā mīļvārdā, bieži vien dzīvnieku (dūjiņa, susuriņš).

Līdzīgi kā pirmajā kvadrā, ētiskie tipi – Dostojevskis un Hakslijs – mīl palielīties ar partneru skaitu (bet ne ar to statusu). Hakslijas valdzināšana, aplidošana dažkārt rada mānīgu priekšstatu, vai viņām tā patiesi ir vajadzīga. Arī šajā kvadrā iniciatīva ir sensoro – Gabēna un Štirlica rokās.

Šajā kvadrā partnera seksuālajai atvēršanai dažkārt izmanto blakus faktorus, erotiskos stimulus, erotiskas filmas, literatūru, žurnālus.

Duālajā pārī Štirlics – Dostojevskis, lai seksam atvērtu biklo Dostojevska sievieti, Štirlics izrāda vairāk enerģijas un spēka, mazāk vārdiskos apliecinājumus. Aktivācijas pārī Štirlics – Hakslijs seksa intensitāte ir spraigāka.

Duālajā pārī Gabēns – Hakslijs, taupot enerģiju, Gabēns Hakslijas sagatavošanai izmanto daiļrunību. Haksliju tas atbrīvo, un viņa uz to raugās kā uz mākslu. Hakslija sieviete mīlas rotaļās raksturojas ar vijīgām, apkampjošām, kā kaķenes kustībām.

Ētisko tipu vīrieši šajā kvadrā seksu uzskata kā sava ķermeņa treniņu, un viņiem regulāri nepieciešama partnere. Viņi uzskata, ka, lai nezaudētu fizisko formu, ķermenis vienmēr jātrenē. Tāpat novārtā nedrīkst atstāt treniņus seksā, jo citādāk var zaudēt seksualitāti.

Protams, cilvēki precas dažādi, savienojot dzīvi ar dažādu kvadru partneriem. Minētais stāsts varbūt noderēs gadījumos, kad jūs savu partneri neizprotiet gultā. Ir iespējams aprakstīt jebkura sociotipa kopā būšanu ar jebkuru no 16, bet tas jau ir cits stāsts.