Konflikta –  iztukšojošās attiecības 16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

Kā vēsta tabula, šīs patiesi ir iztukšojošās attiecības. Vissmagāk, ja tādas valda starp vecākiem un bērniem, jo ar dzīvesbieri parasti laulības tiek šķitras pirmajos piecos gados. Ilgāk noturās, ja partneri ir saderīgi pēc psihosofijas. Pavēro, lasītāj, starptipu attiecību tabulā – tur tik daudz mīnusi uzradušies! Protams, tas liecina par abpusēju diskomfortu.

Kkonflikta attiecību pāri

Donkihots – Draizers Dimā – Džeks
Igo – Balzaks Robespjērs – Napoleons
Hamlets – Gabēns Maksims – Hakslijs
Žukovs – Dostojevskis Jeseņins –   Štirlics

   

Igors Kaļinauskas šīs attiecības dēvē arī par anti-aktivācijas attiecībām, tāpēc, ka  šajās attiecībās partneris vislabāk spētu pateikt, kā mums vajadzētu pareizi risināt problēmu, lai darba procesu varētu kardināli uzlabot un sasniegt pozitīvus rezultātus. Taču arī šajās attiecības partneri nespēj saudzīgi pasniegt otram informāciju, kas drīzāk izklausās kā nosodījums.

Kaut arī cilvēkam piemīt prāts un sapratne, ka vajadzētu otru uzklausīt un pieņemt viņa pamācības, bet, diemžēl prātam var iestāstīt, bet psihes modelim nevar. Tas darbojas automātiski un viņu piemānīt nav iespējams. Tādēļ jebkāda tiekšanās uz draudzīgu līdzāspastāvēšanu beidzas neveiksmīgi. Tādēļ mēs tās nosaucām par Iztukšošanas attiecībām. Ikviens partneris pēc sarunas jūtas kā kaut ko sliktu izdarījis.

Šīs ir pavisam sarežģītas savstarpējās attiecības

Kā jebkuru attiecību sākuma posmā, partneriem rodas liela interese vienam par otru, jo otra neparastums pievelk. Partneris taču nav no manas, bet svešās un atkal diagonālās kvadras. Atšķirīgo kvadru īpatnības dēļ, katram partnerim ir atšķirīga uzvedība un problēmu risināšanas paņēmieni. Pārī viens ir racionāls otrs iracionāls, tas nozīmē, ka dzīves ritmu un laika plānojumu saskaņot nav iespējams. Racionālam nepieciešams visu izplānot, tad viņš jūtas stabils. Iracionālu tracina dzīve pēc noteikta plāna, stabilitāti viņš gūst mainībā.

Attīstoties attiecībām, partnera uzvedība un dzīves uzskati kļūst arvien atšķirīgāki, tas rada apjukumu.  Konflikta cēloņi var būt ļoti dažādi, pat par sīkumiem – ne tā paskatījās uz mani, ne ar tādu balss intonāciju pateica. Katrs neapzināti aizskar otra vājās vietas, tāpēc aizvaino pat otra runas veids un uzvedības stils. Abi mēģina izrunāties, bet bez panākumiem. Nesaprašanās iemesli ir nenozīmīgi, strīdi parasti rodas no sīkumiem, jo sarunas ar konfliktieri burtiski iztukšo.

Nereti rodas iespaids, ka tūlīt viss nokārtosies un valdīs abpusēja sapratne, tomēr tas ir uz īsu laiku. Mēģinājums līdzsvarot attiecības līdzinās soļošanai gar bezdibeņa malu – vienmēr draud iespēja iekrist aizā. Sīkie konflikti pāraug lielos, var pat beigties ar fizisku izrēķināšanos. Salīdzinoši ātri ģimenes pārim izzūd intīmā tuvība. Izšķīrušies partneri pat necenšas salabt.

Darbā ar konfliktieri atrasties vienā kabinetā ir īpaši apgrūtinoši, jau pusgada laikā sākas pēkšņas saslimšanas, kas var novest līdz ļoti nopietnām, vairogdziedzera saslimšana, audzēji, asins spiediena paaugstināšanās, sirds diskomforts – cilvēks tad bieži žāvājas, kaut arī ir izgulējies. Bieži darbā ar konfliktieri uztur sakarus starpnieks, bet ne tiešā kontaktā.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.