Pusduālās  – novērtēšanas attiecības16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā  par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc  savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

 

 Pusduālo attiecību pāri:

Donkihots – Gabēns Dimā – Hakslijs
Hamlets – Robespjērs Maksims – Igo
Napoleons – Jeseņins Balzaks – Žukovs
Štirlics – Draizers Dostojevskis – Džeks

Igora Kaļinauska skatījumā tās ir iedrošinošās attiecības. Tās ir labas attiecības mācībām, tikai draudzīgu sakaru uzturēšanai, taču ģimenes dzīvei un sadzīviskā līmenī lielākoties nekomfortablas. Partneri ir neatbilstoši enerģijas ziņā.

Nepilna papildinājuma attiecības, mainīga attieksme un pasaules uztvere. Tās nevar uzskatīt par pusi no duālajām, jo tās ir nestabīlākas. Taču novērots, ka dažos pāros ļoti bieži partneri dzīvo kopā šajās attiecībās. Attiecības var būt ilgas un auglīgas, ja vien partneriem ir daudz kopīgu sarunu. Partneri viegli izprot viens otru un prot viņu novērtēt, tādēļ mēs viņas nodēvējām par novērtēšanas attiecībām. 

 Mēdz savstarpēji konsultēties, tomēr katrs rīkojas pēc sava prāta. Sarunās viegli uztver otru un notiek ātra satuvināšanās, jo abiem ir daudz kopīgu interešu. Ekstravertais maz ieklausās intravertajā, bet intravertais neapvainojas un pielāgojas ekstravertajam. Attiecību sākumposmā nav domstarpību, tās rodas vēlāk. Ja jāīsteno kāda iecere, tad rodas pretēji uzskati un domstarpības. Jo katrs taču ir no atšķirīgas kvadras. Tādēļ vērtības nesaskan. Abiem vienādi darbojas gan radošā, gan vājā funkcija – tāpēc trūkst papildinājuma. Tas ar laiku rada neapmierinātību.

 Pusduālie sākotnēji tiecas viens pēc otra, viņi  vēlas un spēj palīdzēt partnerim, tomēr attiecību tālāku veidošanos var ietekmēt un sarūgtināt partnera negaidīta un nepieņemama rīcība. Izlīgšana notiek ātri. Šīs attiecības var salīdzināt kā braukšanu pa nelīdzenu ceļu.  Tiklīdz no vienas grambas ārā, drīz seko nākošā. Trešās personas iejaukšanās var izsist no līdzsvara. Bieži tie ir bērni, kuri kādam ir nesaderīgi, vecāki. Tādēļ labāk saprotas divatā.  Kad pirmās emocijas noplok, rodas atsalums un pazūd seksuālā pievilcība. Par cik partneri ir no dažādām kvadrām, viņi grūti atslābinās. Viņiem atšķirīgi temperamenti, viens emocionālāks, otrs inertāks. Viens seksuālāks, otrs pasīvāks.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips. Novērots, ka Latvijā ļoti izplatītas ir pusduālās attiecības Dostojevskim ar Džeku.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: “Atrodi sevi!” Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”