Intuīcija – Sensorika24.07.2010

Otrais iezīmju pāris norāda, kas cilvēka redzeslokā nostājas visspēcīgāk, ko viņš pamana un atceras. 

Šis iezīmju pāris raksturo cilvēka sešas maņas. Sensorajam F S spilgtāk izteiktas piecas maņas: redze, oža, garša, dzirde, tauste. Turpretī intuītam I T spēcīgāku informāciju dod iekšējā nojausma, ko sauc par intuīciju. To nekādā ziņā nedrīkst jaukt ar gaišredzību vai stratēģijas plānošanu, kas piemīt loģiskajiem tipiem!

Katram cilvēkam piemīt visas sešas maņas, bet svarīgi uzzināt, kura ir spēcīgākā vai dominējošā.
Ja sensorā F iezīme dominē pār intuitīvo, tas nozīmē, ka sensors savā apkārtnē uztver to, ko viņš redz, dzird, izgaršo, satausta. Tas nosaka viņa dzīves kvalitāti. Viņam svarīgi apmierināt visas piecas maņas. Savā apkārtnē vēlas redzēt tikai skaistas lietas, izjust ērtības un komfortu, viņam nepieciešams izjust ēdiena kvalitāti, garšu, jūt  nepieciešamību gaumīgi ģērbties, saskaņot apģērba komponentus. Sensorā uzmanība vienmēr piesaistīta telpai vai videi, kurā viņš atrodas. Viņa skatiens uzreiz pamana niecīgāko atkāpi un neatbilstību viņa standartiem.
Ja intuīcija I dominē pār sensoro, tas nozīmē, ka intuīts var uztvert apkārtnē arī to, kas nav citiem pamanāms. Tādējādi intuīts atklāj lietu apslēpto būtību un saskata dažādas iespējas pasaulē. Viņa dzīves kvalitāte un uztvere ir atkarīga no iekšējās nojausmas, kuru izmainīt nav iespējams. Intuīts vieglāk darbojas ar abstraktu informāciju – saprot simbolus, asociācijas, izmaiņas laikā. Intuītam ir spēcīga iztēle, un viņam piemīt radošums. Intuīts redz lietas, priekšmetus, objektus kopainā, tāpēc viņam viegli paslīd garām sīkas detaļas, kurās iedziļinās tikai tad, ja ir sapratis to jēgu un nozīmi. Intuīts vājāk izjūt krāsu spektrus. 

Intuīcija I; T

Šī iezīmes vai īpašības pamatā ir bagātīga informācijas uztvere par nemateriālo pasauli (notikumu attīstību, reālajām iespējām, rakstura īpašībām), kura kā neapzināts signāls ienāk iztēlē. Tā ir arī fantāzija, nojausmas, un asociācijas. Lēmuma pieņemšanas brīdī, spēj paredzēt tā sekas nākotnē. Intuīciju reizēm mēdz saukt par sesto prātu. Intuīcijas pretstats ir Sensorika.

Intuīcijas funkciju apzīmējumi simboli:
T – laika intuīcija, jeb vīzijas, draudu nojaušanas, atvairīšanas funkcija.

I – iespēju intuīcija, jeb izzināšanas, izdevības ķeršanas, informācijas piemērošanas funkcija.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem koda burtiem, otrais burts N norāda uz intuīciju. Piemēram, INFP – Jeseņins, vai ENTJ Džeks. Mēs esam tikuši līdz otrajam iezīmju pārim, atzīmējam 2 koda burtu. Ja esi intravertais tips, starp astoņiem tipiem, meklēs četrus intuitīvos, atmetot sensoros. Ekstravertie intuīti arī ir četri.

Mana prioritāte Sensorā (S) S F
Intuitīvā (N) T I
Es tiecos: Pilnībā izbaudīt katru dzīves piespēlēto mirkli, neko nepalaižot garām.  Sajūsmināties par to, kas bijis vai vienmēr piedomāju pat to, kas vēl varētu būt. 
Veicot  praktiskos darbus  man patiktu darbs: Darbi kustībā, ražošana, objektu veidošana. Labprātāk veiktus visus izpētes darbus un izgatavotu projektus.
Tu sevi pieskaiti pie: … Reālistiem, praktiķiem, labprāt strādāju roku darbu, tas man padodas kvalitatīvs. Intelektuālie, prātotāju, nemīlu praktiskos darbus, tie man nepadodas labā kvalitātē. 
Tava valoda ir: Ļoti konkrēta un norādoša, pat pavēloša,  uz jautājumiem atbildu konkrēti.  Man grūtības sagādā būt konkrētam, bieži ar savu attieksmes toni nespēju panāk vajadzīgo.
Tava leksika ir:  Esmu kategorisks un tiešs, lietoju konkrētus vārdus: Jābūt! Vajag! Noteikti! Dari! Nav izvēles!  Sarunās mēdzu būt paļāvīgs, mana valoda satur nekonkrētību: varbūt, iespējams, nezinu,  šķiet, šaubos. 
Man varētu pārmest, ka esmu: Pārlieku konservatīvs, jo viss vēl neizmēģinātais liekas šaubīgs. Par izklaidību un atrautību no realitātes, varu piekrist, bet varu būt pārāk inovatīvs. 
Nokļuvis jaunā situācijā, es pievēršu uzmanību: Visam apkārt notiekošajam, lietām, objektiem, estētikai, funkcionalitātei.  Izsveru, kādas varbūtējās iespējas un notikumu pavērsieni sagaidāmi.

                                       

Sensorika S; F
Šī  funkcija, vai rakstura iezīme, ir saistīta ar bagātīgu informācijas uztveri par apkārt notiekošo, kas tiek saņemta ar piecu attīstītu maņu (ožas, taustes, redzes, dzirdes, garšas) palīdzību. Lēmuma pieņemšanas brīdī, vērā ņem reālo situāciju.

Sensorās funkcijas apzīmējumi vai simboli:
S – sajūtu sensorā, arī detalizēšanas, procesu stabilizēšanas funkcija.
S – F  varas sensorā, arī izdzīvošanas, organizatorisko spēju, procesu pabeigšanas funkcija.

Starptautiskajos sociotipu (zinātniskajos) apzīmējumos, kas sastāv no četriem burtiem, otrais koda burts S  norāda, ka dominē sensorā funkcija. Piemēram, ISFP, jeb Dimā.
Mēs esam tikuši līdz otrajam iezīmju pārim, tātad atzīmējam koda 2. burtu. Intravertie starp astoņiem tipiem, meklēs četrus sensoros, atmetot N intuīciju. Ekstravertie to dara līdzīgi.
Pirmajā iezīmju pārī mēs atzīmējām, ka dominēja E, šajā pārī atzīmējam, ka dominē S. Tātad pirmie divi koda burti jau iegūti. 

E vai I
S vai N 

Nākošā pāri atradīsim trešo koda burtu, un tas būs ētika vai loģika.