Rakstura iezīme – psihes funkcija24.07.2010

Rakstura iezīmi socionikā dēvē par  funkciju.

Psihes funkcija – psihes struktūras mazākais, bet nozīmīgākais elements. Ikviena  psihes funkcija cilvēkam (tipam) norāda  noteiktu darbības sfēru, viņa rīcību, uzvedību, izpausmi atšķirīgās situācijās. Tā arī norāda spēcīgi attīstītās, kā arī vāji attīstītās iezīmes (atkarībā no tā, kurā psihes kanālā viņa atrodas.

Socionikā izšķir 8 psihes funkcijas, četras no tām darbojas apziņā, bet četras zemapziņā.

Katram sociotipam apziņā esošās 1. un 2. funkcijas ir spēcīgas.  Psihe grieķiski “psyche” – dvēsele ir bezķermenisks veidojums, kuram pakļauts cilvēka prāts. Psihes struktūra ir nemateriāla, taču tieši viņa ietekmē cilvēka uzvedību, rīcību, reakciju uz ārējiem faktoriem, un lēmumu pieņemšanu.