Seriāls – Izvēloties likteni!04.02.2019

Šī ir spilgti izteikta pirmās kvadras filma, kura būs skatāmi četri vīriešu kārtas Donkihoti un sieviete Donkihote. Taču apšaubāma ir Donkihotu spēja sekmīgi vadīt lielas firmas, koncernus. Te gan lomu atveidotāji, gan daļēji saturs ar sižetu atbilst pirmajai kvadrai.

Visspilgtāk filmā caurvijas un tas tiek uzsvērts ar galvenās varones Natašas tēls, viņas labestība, sirsnība, spēja piedot, alkas pēc harmoniskas ģimenes, kā arī viņas gaume. Pirmā kvadra tiek uzskatīta par augstās, izsmalcinātās modes kvadra Igo un Dimā personās.

             
                           Nataša – Dimā                 Vitja – Donkihots  

Nataša, kā Dimā tipa sieviete, alkst pēc mierīgas ģimenes un ilgojas dzemdēt bērnu. Desmit gadu kopdzīvē ar Vitju (Donkihotu) bērni nav piedzimuši.

Bērnības draugs Saša (Donkihots) mīl Natašu visu mūžu, kopš viņu atceras, bet Natašai pret viņu ir tikai drauga jūtas.

Saša – Donkihots

Reiz Nataša pieķer savu vīru neuzticībā, kad viņš skūpstās ar žurnālisti.

Nataša pamet ģimeni. Vienlaicīgi viņa tiek atlaista no darba šūšanas firmā. Pārdomās naktī uz tilta viņa tīši vai netīši iekrīt upē. Garām braucoša mašīna aptur un vīrietis metas upē viņu glābt. Vīrietis Nikolajs izrādīsies Natašas liktenis (atkal Donkihots).


Nikolajs – Donkihots

Visos Natašas pārdzīvojumos dalās viņas ilggadējā draudzene Viola (Donkihote).

Viola – Donkihote

Spilgta 1. kvadras iezīme parādās brīžos, kad Nataša iekārto savu šūšanas darbnīcu un dzīvokli. Tajā parādās ziedu motīvs, kas raksturīgs pirmās kvadras ētiskajiem tipiem.

Filmā daudz negaidītu pārsteigumu, un pat traģisku mirkļu, ko ieteicams noskatīties. Arī tipāži spilgtāk paliks atmiņā.

 Vitja māte – Inga- Igo tips. Esmu novērojusi, ka Igo tipa sieviete ļoti bieži filmās atspoguļo negatīvos tēlus. Arī šajā filmā nav izņēmums. Māte nespēj pieņemt vedeklu, jo lūk, viņa esot no zemākām aprindām. Māte mīl un lutina savu dēlu un bieži akli aizstāv, bet nespēj saskatīt realitāti.

Inga – Vitja māte – Igo

Pārdomas var izraisīt tas, ka filmā atveidotie četri vīriešu kārtas Donkihoti un sieviete, kuri  ir samērā atšķirīgi gan pēc ārējā izskata, gan rīcības.

Sašas draugs – Ņikita – Donkihots

Viņu atšķirību nosaka psihosofiskais tips, jo ir pavisam 24 atšķirīgi Donkihoti. Tāpēc arī šo filmu iesaku kā treniņu un mācību vielu katram, kurš vēlas iemācīties atpazīt sociotipus.