Rakstura iezīmju pāris – Dihotomija24.07.2010

Dihotoma, vai iezīmju pāris – divu savstarpēji izslēdzošu īpašību vai iezīmju kopums.  Sociotipa raksturojuma pamatu veido četru  iezīmju pāru dominējošā puse.

Socionikā izdala četrus iezīmju pārus – dihotomas:
E/ekstraversija – I/introversija;
N/intuīcija T I S/sensorika S F;
T/loģika L P  – F/ētika R E ;
J/racionalitāte – P/iracionalitāte.

Nosakot prioritāti, svaru kausiem jābūt nelīdzsvarotiem, jo katram dominē tikai konkrētā pāra viena puse. Šīs četras atšķirīgās pāra puses “būvē” socioniskā tipa pamatus. 

Ikvienā pārī jāatrod dominējošā puse, kas dos vienu burtu. Atrastie četri burti kopā veido socioniskā tipa kodu, šinī gadījumā – ENTJ, jeb Džeks. Tipa apzīmēšanai socionikā izmanto četru burtu kodu, kas ir saīsinājums no angliskiem rakstura iezīmju nosaukumiem. Tipa zinātniskais nosaukums, var viegli izkrist no atmiņas. Tādēļ skaties sociotipu MK tabulā un atrodi pasaulē pazīstamu cilvēku vārdos dēvētos socionisko tipu nosaukumus.
Tieši tāpēc socionikas pamatlicēja Aušra Augustinavičute, blakus kodam, ievietoja pasaulē pazīstamu cilvēku vārdus, kuri vieglāk paliek atmiņā. Šinī gadījumā tas ir Štirlics. Lai lasītājam nerastos jautājums, kāpēc intuīcijas apzīmēšanai nav izmantots vārda pirmais burts I, bet tas apzīmēts ar N, jāpaskaidro, ka ar I burtu jau ir apzīmēta intraversija.
Pastāv vēl sociālās dabas pseidonīmi, kuri arī redzami socionikas tipu tabulā. Šinī gadījumā tas ir Administrētājs.

Kods, tāpat kā cilvēka asins grupa, dzīves laikā nemainās. Bet piepildās ar dzīves informāciju, tādēļ bagātinās. Jo bieži cilvēki nevar noticēt, ka tips nemainās dzīves laikā un saka: Es nebūt šobrīd neesmu tāds, kāds biju 30 gados! Jo cilvēks taču ir socializējies.

Cilvēks nevar vienlīdz spēcīgi uztvert vispārīgu (intuitīvu T I) un konkrētu (sensoru S F) informāciju. Tāpat viņš  nevar vienlīdz spēcīgi kārtot un sarindot informācijas plūsmu (rīkoties loģiski L P) un labi izprast attiecības ar cilvēkiem (reaģēt ētiski R E). Mūsu psihē darbojas virkne ierobežotāju, kuri, no vienas puses, atsijā nevajadzīgo informāciju, bet no otras puses – orientē sabiedrībā ieņemt tieši to vietu un izvēlēties to darbības veidu, kuru diktē viņa psihes struktūra. Ja cilvēks pretojas psihes struktūras īpatnībām, viņš sevi tikai pārslogo un samazina savas iespējas gūt panākumus.

Turpmāk aplūkosim katru iezīmju pāri atsevišķi. Secīgi nosakot, kura iezīme ir dominējošā, pēc atmešanas principa iespējams atrast savu četru burtu kodu.