Biedrības “Socionika” mērķi20.07.2010

Cilvēks vienmēr vēlas būt laimīgs!

Katrs vēlas saderīgu partneri un laimīgu laulību, mīļus un paklausīgus bērnus, saprotošus un laipnus dzīves drauga vecākus, iecietīgu un jauku vecmāmiņu, atsaucīgus un izpalīdzīgus radus, saticīgus un patīkamus kaimiņus, darba biedrus.

 • Taču kāpēc ar dažiem cilvēkiem saprasties ir viegli, bet ar citiem neizdodas veidot pat niecīgu dialogu?
 • Kāpēc dažkārt nejauši sastapts cilvēks kļūst uzticamāks un patīkamāks par savu vistuvāko? Kāpēc dažs mūžu nodzīvo laimīgs vienā laulībā, bet citiem laulību nākas šķirt pat vairākas reizes?
 • Kāpēc vieniem dzīves drauga vecāki ir vistuvākie cilvēki, bet citiem  pārvēršas niknākajos ienaidniekos?
 • Un bērni! Reizēm jābrīnās, kā gan vienā ģimenē tie var piedzimt tik dažādi! Kā tas iespējams, ka vecāki nespēj mīlēt, sadzīvot ar saviem bērniem?
 • Kāpēc daži veido veiksmīgu karjeru, bet citiem neizdodas sevi realizēt un atrast atbilstošu vietu dzīvē?
 • Kāpēc tā notiek?
 • Kādi ir visbiežākie konfliktu cēloņi ģimenē, un sadzīvē?
 • Vai pastāv saderīgu attiecību noslēpums?

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz socionika.

Tāpēc mūsu mērķi un uzdevumi ir:

 • ikvienam, kurš to vēlas, ļaut izzināt viņa stiprās un vājās puses:
 • kopīgi veikt ceļu, lai rastu atbildes uz dažādiem saskarsmes jautājumiem;
 • iesaistīt arvien jaunus cilvēkus, kas labprāt apgūtu socioniku un prastu to izmantot dzīvē;
 • iesaistīt šajā procesā jauniešus, virzīt atbilstošas profesijas (karjeras) izvēlē;
 • palīdzēt tiem, kuri savā dzīves ceļā ir apmaldījušies;
 • iestāžu vadītājiem, firmu īpašniekiem sniegt atbildes, kā izveidot produktīvu un komfortablu darba grupu.

Lai īstenotu ieceres un popularizētu zinātni,  biedrība “Socionika”, kā vienu no svarīgākiem mērķiem izvirza izglītojošu grāmatu izdošanu, mājaslapas regulāru papildināšanu,  kursu un semināru rīkošanu. Pie tā pieder arī kvalifikācijas celšana biedrības administrācijai un valdei, kura iespēju robežās apmeklē ikgadējās Kijevā rīkotās Starptautiskās socionikas konferences.

Mājaslapas pēdējā rediģēšanas brīdī 20. oktobrī 2023. gadā biedrība “Socionika” ir izdevusi sešas grāmatas:

2004. gads – Nepārveido sevi, tikai izzini, kas esi! metiens 2000 eksemplāru, viss izpārdots;
2007. gads –  Nepārveido sevi, tikai izzini, kas esi! atkārtots un uzlabots metiens 2000 eksemplāru, izpārdots;
2011. gads – Не меняйся, только познай себя! – metiens 1000 – eksemplāru. Šī grāmata bez maksas lejuplādēta ap 9 miljons reižu, bet Latvijā neieguva popularitāti. 
2014. gads – Atrodi sevi! metiens 1000 eksemplāru, viss izpārdots;
2016. gads – Izdzīvot mūžu saskanīgi! Te ietverta psihosofija. Metiens 200 eksemplāru izpārdots;
2023. gads – Atrodi sevi! – izdota elektroniski, pēc lasītāju pieprasījuma. To var iegādāties J.Rozes grāmatu elektroniskajā bāzē. 

Kopš 2004. uz šo brīdi (2023. gads)  biedrība “Socionika” ir pasniegusi socionikas teorijas apmācības pamatkursu ir pasniegusi 206 interesentiem.
Kopš 2009. gada biedrība uzsākusi apmācīt un popularizēt arī psihosofiju – socioniku papildinošu zinātni.

Ģeopolitiskā situācija pasaulē, kā arī covids ir nobremzējis socionikas izplatību Latvijā, taču nav apstādinājis pilnībā. Cerot uz labvelīgāku periodu!