Funkciju spēks pēc izvietojuma kanālos06.08.2018

Dzīves laikā cilvēka psihes kanāli piepildās ar dažādu informāciju. Kanāla vājums vai spēks nosaka ne tik daudz informācijas pasniegšanas kvalitāti (par ko lielāka ietekme ir socionikai), kā spēju veikt patstāvīgas darbības, būt neatkarīgam no citu cilvēku palīdzības un ietekmes. Svarīgi zināt, kurā kanālā atrodošās funkcijas ir, orientētas uz sevi, kuras uz citiem, kuras uz rezultātu, bet kurām svarīgs darba process.

1.kanāls 2.kanāls 3.kanāls 4.kanāls
Augsta/spēcīga Augsta/spēcīga Zema/vāja Zema/vāja
uz rezultātu vērsta  uz procesu vērsta uz procesu vērsta uz rezultātu vērsta
uz sevi, dominējoša uz citiem, pielāgojoša uz sevi, dominējoša uz citiem, pielāgojoša

Uz procesu un uz rezultātu vērsto funkciju darbības atspoguļojums

Funkcija

1.kanāls  rezultāts

2.kanāls
process

3.kanāls
process

4.kanāls
rezultāts

Griba
W

tiek īstenots lēmums lēmuma   novadīšana saudzīgā veidā lēmuma novadīšana saudzīgā veidā tiek īstenots lēmums

Loģika
L

tiek pasniegta tēze argumentācijas   izvēršana argumentācijas izvēršana tēzes pasniegšana

Emocija
E

radošas idejas novadīšana radošas   idejas pilnveidošana radošas idejas pilnveidošana radošas idejas novadīšana

Fizika
P

   ir pabeigts darbs

pastāvīga   mājas labiekārtošana pastāvīga mājas labiekārtošana ir uzcelta māja

 

Psihosofiskie tipi, kuru darbība vērsta uz rezultātu, ir kategoriskāki, darbus steidzina. Var pielietot arī iespaidojošas metodes, jo viņiem svarīgākais ir sasniegt ātru rezultātu. Tā ir arī materiālā ieinteresētība. Viņiem var paaugstināt algu, bet kvalitāte no tā nemainīsies. Darba process viņiem šķiet garlaicīgs, viņu darbība var būt pavirša, tiek pielaistas kļūdas. Īpaši tas jūtams celtniecības u.c. darbos. Darba apjoms ir veikts savlaicīgi, bet kvalitāte klibo.

Turpretī tie psihosofiskie tipi, kuru darbība vērsta uz procesu, darbošanās laikā to izbauda, dažkārt aizraujas par daudz, toties izpilda pamatīgi un kvalitatīvi. Tas dažkārt iekavē rezultāta sasniegšanu termiņus. Taču ir jomas, kurās svarīgāks ir pamatīgums, izslēdzot paviršību un kļūdas darba procesā. Piemēram, celtniecībā uz procesu vērstie cilvēki var kavēt darba norises tempus, nodošanas termiņus, taču darbs būs veikts augstā kvalitātē. Uz procesu vērstie tipi mazāk pretendē uz algas pielikumu, viņi tik un tā darbu paveiks labā kvalitātē.

       Vairāk lasi V.L. Miķelsones grāmatā: “Izdzīvot mūžu saskanīgi”! (13.lappusē).