Funkcijas psihosofijā23.05.2018

Katrs cilvēks vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi: atrast darbu, kurš viņam ir patīkams un veicams bez piepūles, labi nopelnīt un nodibināt saskanīgu ģimeni. Viņam būtu lietderīgi jau jaunībā saprast, kurās dzīves jomās viņš dabiski, bez īpašas piepūles gūs panākumus un kurās pat ar piepūli nespēs sasniegt teicamus rezultātus un iegūt atzinīgu novērtējumu.

Daudzi cilvēki sevi neizprot un neapzina savus talantus. Talkā iespējams ņemt psihosofiju, kuras teorijas palīdzēs saprast cilvēka enerģijas krājumus, viņa iedzimtos talantus, kas ļaus nekļūdīgi izvēlēties profesiju, kura neliks vilties.

Cilvēcei ir izveidojies zināms ieskats par cilvēka psihes iekšējo „arhitektūru”. Psihosofijā tā ir samērā vienkārša, nedaudz līdzīga socionikai. Tajā uz četriem dažādiem pakāpieniem izvietotas četras psihes funkcijas.

Psihosofisko funkciju pārskats

                                        Griba/W Loģika/L Emocija/E Fizika/P

darbīgie

garīgais spēks

komunikatīvie

prāts

komunikatīvie

dvēsele

darbīgie

miesa

ir spēcīgas gribas

un spēka cilvēks

spēja veidot spriedumus sava garastāvokļa pārvaldīšana sava ķermeņa pārvaldīšana
piemīt līdera īpašības spēja pierādīt līdzcietība prasme nopelnīt
ir valdonīgi uzskatu stabilitāte radošās izpausmes teritorijas pārvaldīšana
ir neatlaidīgi mērķa sasniegšanā jēgas meklēšana aktieriskais talants saimnieciskums
piemīt rakstura noturība tiekšanās pēc taisnības spēja neapvainot un   neapvainoties ķermeņa fiziskā pilnība,   skaistums
piemīt interešu noturība tieksme pilnveidoties nespēja paciest trokšņus nepieciešamība pēc komforta

Atspoguļojums krāsās atbilst tai krāsai, kura atspoguļota psihosofisko tipu tabulā, lai lasītājs spētu vieglāk orientēties. 

Katras funkcijas stiprums un spēks atšķirīgos kanālos nav viennozīmīgi līdzināms, bet katrā kanālā funkcijas loma un spēks ir atšķirīgs. Psihosofijas elementi cits ar citu neatrodas pretstata attiecībās kā socionikā (loģika nav pretstats emocijai), tādēļ iespējams izveidot 6 x 4 = 24 psihosofiskos tipus.

Filosofijas un antropoloģijas skatījumā:

 • · Griba – W (angliski will) tas ir cilvēka gars;
 • · Emocija – E (angliski emotion) tā ir cilvēka dvēsele;
 • · Fizika – P (angliski physique) tā ir cilvēka miesa;
 • · Loģika – L (angliski logics) tas ir cilvēka prāts.

Psihosofijā –  Griba, Emocija, Loģika tiek skatīta atšķirīgi no socionikas, tāpēc nedrīkst tās pielīdzināt  atbilstošām funkcijām socionikā.

Ar katru funkciju cilvēks uztver pasauli, sadalot to nosacītās psiholoģiskajās zonās un izvēlas savas darbības virzienu. Katrai psihes funkcijai ir savs noteikts uzdevums. Četras funkcijas pilnībā raksturo cilvēku, tādēļ ir pamats uzskatīt, ka psihosofija aplūko visu cilvēka būtību.

No V.L. Miķelsones grāmatas: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!” 

 

 1. Funkciju spēks pēc izvietojuma kanālos
 2. Psihes funkcijas raksturojošie lielumi
 3. Psihes kanālu apraksts psihosofijā
 4. Psihosofiskā Griba W četros kanālos
 5. Emocija-cilvēka reaģents ar citiem
 6. Psihosofiskā – Emocija E četros kanālos
 7. Psihosofiskā Fizika P četros kanālos
 8. Psihosofiskā Loģika L četros kanālos
 9. Pamēģini noteikt savu psihosofisko tipu pats (pati)!