Pilnīgi pretējo – apnikuma attiecības16.07.2010

Daudzi lasītāji ir vēlējušies uzzināt īsu un konkrētu starptipu attiecību skaidrojumu, ko izdarījām, cerot, ka lasītājs vieglāk sapratīs to būtību.

Komfortu starp partneriem iespējams noteikt nosacītās ballēs. Tabulā par pamatu ņemtas T. Filatovas baļļu korekcijas. Savukārt pēc savas pieredzes un vērojumiem, uzlabojumus veikusi biedrība Socionika (V.L. Miķelsone un E. Krūmholcs).

10. “p.p.” Pilnīgi pretējo – apnikuma attiecības
Sociotips Koeficients Sociotips
Donkihots -5 Balzaks
Balzaks -6 Donkihots
Dimā 14 Napoleons
Napoleons 16 Dimā
Igo 12 Draizers
Draizers 8 Igo
Robespjērs -7 Džeks
Džeks -2 Robespjērs
Hamlets -7 Dostojevskis
Dostojevskis -7 Hamlets
Maksims 8 Štirlics
Štirlics 10 Maksims
Žukovs 8 Gabēns
Gabēns 6 Žukovs
Jeseņins -10 Hakslijs
Hakslijs -13 Jeseņins

 

Pilnīgi pretējie pāri

Donkihots – Balzaks

Dimā – Napoleons

Igo – Draizers

Robespjērs – Džeks

Hamlets – Dostojevskis

Maksims – Štirlics

Jeseņina – Hakslijs

Žukovs – Gabēns

Igors Kaļinauskas pilnīgi pretējo attiecības sauc par neitralizācijas attiecībām.

Šīs attiecības ir pilnas dramatisma, kādreiz tās sauca arī par savstarpēji iznīcinošām attiecībām tādēļ, ka partneri neko kopā nevar darīt, bet tikai samērā brīnišķīgi var sarunāties. Ja mīlēt, tad labāk platoniski. Citiem tipiem pat prātā tāda mīla nav iedomājama, kāda mēdz būt šajā pārī, bet tikai platoniski. Viņi var jūsmot ilgi, sapņot par dvēselisku saplūšanu. Taču, sākoties kopdzīvei, ātri vien tiek aizsegta aiz melu plīvuru. Partneris ātrā laikā tiek nodēvēts par melīgu personību. Pašvērtējums strauji krītas, nepārtraukti tiek sev vaicāts “kāds es esmu – labs vai slikts?” Arī šajās attiecībās nav papildinājuma, tas rada apnikumu un aizkaitinājumu. Tādēļ mēs tās nodēvējām par apnikuma attiecībām.

Kad šajās attiecībās uzrodas trešā persona, abiem rodas vēlēšanās to pārvilināt savā pusē. Tad zūd līdzsvars attiecībās un sākas partnera viedokļa apstrīdēšana. Šādās attiecībās interesanta šķiet partnera attieksme, bet ne sasniegumi. Pilnīgi pretējo attiecībās laulības ir izplatītas, bet nepastāvīgas. Pēc bērna piedzimšanas parasti iestājas bīstams pārejas stāvoklis, jo atšķirīgi ir partneru uzskati un paņēmieni bērnu audzināšanā.

Kad attiecības kļūst arvien tuvākas, introvertais partneris pamazām atsvešinās, zūd sākotnējais draudzīgums, un rodas spriedze. Introvertais cenšas apslāpēt ekstravertā partnera uzņēmību un darbīgumu, aizrāda un aizvaino. Tiklīdz sākas kādas problēmas risināšana vai izvērtēšanas, partnerim parādās pilnīgi pretēji viedokļi.

Partnerus sajūsmina drauga izturēšanās sabiedrībā, tas uz mirkli satuvina. Sarunas līdz zināmam laikam vedas labi. Ieteicamas viena dzimuma draudzībai, viena pulciņa vai kluba biedriem, bet ne ģimenes dzīvei. Kaut arī laulības nav retumis, bet neizceļas ar noturību. Īpaši kritiskas situācijas veidojas pēc bērna piedzimšanas. Strīdi un vainīgā meklēšana notiek bieži.

Kā darba kolēģiem tās var izveidoties noturīgas un izaugsmi veicinošas.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā Izdzīvot mūžu saskanīgi!