Sociālā pasūtījuma attiecības16.07.2010

Sociālā pasūtījuma attiecības dalās:

Viens partneris ir (P) – “ES” pārraidītājs – tās dēvē par – pārslodzes attiecībām;
Otrs partneris ir (u) – Es uztvērējs – tās dēvē par – bezjēdzīguma attiecībām

Pārraidītājs raida informāciju, savas prasības uztvērējam. Uztvērējs tās uztver un pilda.

13. “u” Uztvērēja – bezjēdzīguma attiecības
“u”
es uztveru
Koeficients “P”
viņš pārraida
Donkihots -3 Štirlics
Dimā 0 Dostojevskis
Igo -5 Žukovs
Robespjērs -3 Jeseņins
Hamlets -8 Donkihots
Maksims 2 Dimā
Žukovs 3 Džeks
Jeseņins 2 Draizers
Napoleons -2 Hamlets
Balzaks 2 Maksims
Džeks 1 Hakslijs
Draizers 2 Gabēns
Štirlics 2 Napoleons
Dostojevskis -3 Balzaks
Hakslijs -3 Igo
Gabēns 3 Robespjērs

 

12. “P” Pārraidītāja – pārslodzes attiecības
“P”
es pārraidu
Koeficients “u”
viņš uztver
Donkihots -4 Hamlets
Dimā -2 Maksims
Igo -4 Hakslijs
Robespjērs 3 Gabēns
Hamlets -1 Napoleons
Maksims 6 Balzaks
Žukovs -2 Igo
Jeseņins -3 Robespjērs
Napoleons 3 Štirlics
Balzaks 2 Dostojevskis
Džeks 6 Žukovs
Draizers -1 Jeseņins
Štirlics -1 Donkihots
Dostojevskis 2 Dimā
Hakslijs 2 Džeks
Gabēns 3 Draizers

 

Dalās: (P) pārraidītāja un (u) uztvērēja attiecībās

Pārslodzes un Bejēdzīguma attiecības

1. progresa gredzens:
Donkihots > Hamlets > Napoleons > Štirlicam > Donkihotam

2.progresa gredzens:
Dimā > Maksimam > Balzakam > Dostojevskim > Dimā

3.progresa gredzens:
Igo > Hakslijam > Džekam > Žukovam > Igo

4.progresa gredzens:
Robespjērs > Gabēns > Draizers > Jeseņins > Robespjērs

 

Tā izskatās 1. progresa gredzens, jo informācija tiek pārraidīta pa apli. Trīs pārējie gredzeni modelēti līdzīgi.

Lai labāk, Tu, lasītāj saprastu, tad Pārraidītāja raidīto informāciju uztvērējam, mēs apzīmējām ar simbolu “>”. Sociotipi pasūtījuma attiecībās informācija pārraidās progresa gredzenos. Pavisam ir četri progresa gredzeni.

Igors Kaļinauskas pārraidītāju dēvē par iegribu diktētāju, bet uztvērēju par iegribu izpildītāju. Mēs tās nodēvējām par Pārslodzes, ko sniedz pārraidītājs, un Bezjēdzīguma, ko uztveru ES no cita sociotipa.

Šīs attiecības ir asimetriskas, viens no partneriem ir pārraidītājs (P), kurš otram pārraida savas iegribas vai informāciju. Viņš atrodas izdevīgākā pozīcijā par (u) uztvērēju, jo uztvērējam jārīkojas pēc pārraidītāja pavēlēm. Pārraidītāju varētu nodēvēt par pavēlnieku, izrīkotāju, izmantotāju, bet uztvērēju par padoto, iegribu izpildītāju, pakalpiņu. Ikviens sociotips vienlaicīgi ir gan informācijas pārraidītājs kādam citam, gan tās uztvērējs no cita, bet ne no pārraidītāja. Gredzenā tas uzskatāmi atspoguļots.

Šīs pasaulē ir ļoti nozīmīgas attiecības, jo sabiedrībā nodrošina informācijas pārraidīšanu un saikni ar citām kvadrām. Tikai ar noteikumu, ka vienā gredzenā jābūt visiem četriem sociotipiem. Dzīvē bieži šādas grupas nepulcējas, jo jūtas diskomfortabli. Tās var izveidot mērķtiecīgi – īsu un konkrētu projektu izstrādei. Sabiedrības attīstībai nepieciešams, lai, ikviena informācija tiktu uztverta, apstrādāta atbilstoši pieredzei un pārraidīta citam. Tikai tā iespējams progress.

Īpaši nozīmīgas politikā, ministrijās, lielās kompānijās. Taču vienā kabinetā šāda grupa ilgstoši nespēs uzturēties, jo būs ļoti smaga psiholoģiskā gaisotne. Cilvēki var pat saslimt, un ārsts diagnozi nespēs uzstādīt.

Uztvērējs pats uzņemas pakalpiņa lomu un pilda visas pārraidītāja iegribas. Satuvināšanās notiek lēni. Sākotnēji šis process šķiet nedaudz interesants. Taču uztvērējs ātri apjauš, ka pārraidītājs informāciju, vai savas iegribas pārāk aktīvi uzspiež. Uztvērējs to jūt, kā bezjēdzību, kura nekad nebeigsies, nogurst, un attālinās. Partneru nesaprašanās iemesli nav saistīti ar principiāliem jautājumiem, tomēr ikdienas dzīve jūtama nepārtraukta neapmierinātība.

Partneriem rodas tieksme pieprasīt no otra atskaites un likt taisnoties. Bieži uztvērējs jūt nepieciešamību taisnoties pārraidītājam pats no sevis, nespējot izskaidrot, kādēļ to dara. Profesionālajā jomā šīs attiecības var būt izdevīgas, jo attīsta iemaņas. Taču ģimenes veidošanai pilnīgi nepiemērotas. Pāri, kas uzsāk kopdzīvi sociālā pasūtījuma attiecībās, agrāk vai vēlāk izšķiras. Dažkārt iemanto smagas saslimšanas, kā audzējus un tamlīdzīgi.

Attiecībās pasniedzējs – audzēknis, informācija tiek pārraidīta saprotoši, un students labi izprot vielu.

Attiecībās vecāks pārraidītājs – bērns uztvērējs, neapskaužamas. Bērns visum mūžu pilda vecāku iegribas, pat nerespektējot savu dzīvesbiedri. Tieši šī iemesla dēļ ģimene šķiras. Un otrādi, ja pārraidītājs ir bērns, viņš visu mūžu trenkā un izmanto vecākus.

Slimnīcās šādas attiecības ar medicīnas personālu var izbiedēt slimnieku tā, ka tas pat var aizmukt no ārstniecības iestādēs. Tas ir novērots. Noteikti ļoti slikti jūtas arī slimnieki, kad vienā palātā savietots pilns progresa gredzens. Novērots, ka pielietotā ārstēšana nenes vajadzīgo rezultātu.

Laulībā ir smagas, pat mokošas. Sākotnēji uzdzirkstošā interese par partneri ātri noplok, visbiežāk viens no viņiem ilgi aizkavējas darbā, garāžā, dārzā, lai nav mājās jāizjūt partnera nosodošais skats. Kopdzīve spriedze nomoka. Novērots, ka viens vai pat abi partneri bieži slimo. Ir sociotipi, kuri dzimuši, lai ciestu, (Dostojevskis), tur sākas slimības. Bet tie, kuri uzskata, ka nevēlas ciest, āti izšķiras.

Īpatnēji ir tas, ka šajās attiecībās pāri šķiras un salabst vairākas reizes. Izlīgums ir īslaicīgs. Tādās attiecībās bija romāna: “Vējiem līdzi” – varoņu – Skārletai ar Batleru.

Ieteikumi par savstarpējo saderību tikai pēc socionikas metodes jau ir novecojuši. Zinātne joprojām turpina attīstīties, talkā nākusi psihosofija, kura papildina socioniku. Tas nozīmē, ka katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi, tādēļ savstarpējā saderībā ļoti nozīmīgu lomu spēle tieši psihosofiskais tips.

 

Vairāk par savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!